Evolutia proprietetilor in procesul de treansformare inovativa

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.66

nivel: Facultate

În interiorul firmelor au loc procesele de transformare propriu-zisă a materiilor prime, materialelor, energiei si informaTiilor.
Aceste elemente constituie într-o primă fază intrări (input) iar în partea finală rezultă output-urile (iesirile de produse, servicii, bunuri de consum).

Tehnologiile se regăsesc într-un mediu distinct în care se explică în esenTă modul cum se obTi[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Evolutia proprietetilor in procesul de treansformare inovativa

În interiorul firmelor au loc procesele de transformare propriu-zisă a materiilor prime, materialelor, energiei si informaTiilor.
Aceste elemente constituie într-o primă fază intrări (input) iar în partea finală rezultă output-urile (iesirile de produse, servicii, bunuri de consum).

Tehnologiile se regăsesc într-un mediu distinct în care se explică în esenTă modul cum se obTin produsele si serviciile care sunt destinate societăTii spre folosinTă la un moment dat (fig.2.22.).
În mediul tehnologic, întreprinderea este implicată atât în rol de beneficiar cât si de furnizor.

MutaTiile apărute cvasipermanent în rândul tehnologiilor determină variaTii corespunzătoare în volumul, dinamica si structura ofertei, cererii si preTurilor.Acest aspect demonstrează că întreprinderea este conectată cu mediul tehnologic prin intermediul pieTei.
În contemporaneitate, tehnologiile reprezintă una dintre cele mai dinamice componente ale macromediului extern al întreprinderii.

În legenda extinsă aferentă fig.2.22. sunt redate elementele principale de conTinut ale secvenTelor de mediu ce vizează interacTiunile complexe cu întreprinderea.Se observă localizarea distinctă a mediului tehnologic, ceea ce determină atractivitate pentru analiza si conducerea evoluTiilor tehnologice.

Întreprinderile se confruntă deci cu un mediu general dinamic. EvoluTia
mediului este de regulă neliniară.Mediul exterior întreprinderii poate fi a) stabil (evoluTii „linistite”,aptabilitate facilă, b) instabil (cu frecvente modificări în componentele sale sau c)turbulent (ostil întreprinderii).

Proliferarea produselor informatice pe piaTa profesională constituie o realitate de natură să modifice puternic domeniile în care sunt localizate.Sunt deja conturate anumite condiTii de acceptare a produselor informatice,cum sunt: funcTionalitate, disponibilitate, rentabilitate, ergonimicitate si adaptabilitate.

Sistemele de automatizare si informatizare devin componente ale
macrosistemului telematic social.
Prin interferenTele de comunicare om-masină, tot mai apropiate de mijloacele umane de exprimare, produsele informatice asistă activităTile umane.

În producTie, produsele informatice permit abordarea uniformă si unitară a activităTilor asociate procesului productiv, în cel mai general sens al său: concepTia si proiectarea tehnologică, gestiunea producTiei, controlul tehnologic, managementul organizaTional.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.