Evolutia istorica a statisticii romanesti

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.33

nivel: Liceu

Cristalizarea unei gândiri strâns legată de evoluția vieții social-economice și crearea unei statistici stiințifice, înființarea organelor statistice de stat pentru organizarea și efectuarea unor lucrări de interes național, precum și pentru prelucrarea datelor obținute și furnizarea informațiilor necesare politicii statului, devenise o cerință stringentă.

Pentru realizarea acestui[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Evolutia istorica a statisticii romanesti

Cristalizarea unei gândiri strâns legată de evoluția vieții social-economice și crearea unei statistici stiințifice, înființarea organelor statistice de stat pentru organizarea și efectuarea unor lucrări de interes național, precum și pentru prelucrarea datelor obținute și furnizarea informațiilor necesare politicii statului, devenise o cerință stringentă.

Pentru realizarea acestui obiectiv deosebit de important, au contribuit personalități ale gândirii economice și statistice românești, încadrate organic în ansamblul școlilor și curentelor gândirii statistice ale țărilor europene dezvoltate.Precursorii români ai gândirii economice și statistice au avut un contact strâns cu școlile și personalitățile țărilor europene, aportul lor la dezvoltarea statisticii românești înscriindu-se pe deplin în circuitul valorilor universale în domeniu.

Nicolae Șuțu (1798-1871), a fost primul economist si printre primii învățați cu preocupări sistematice pentru științele economice, și-a dat seama de importanța deosebită a statisticii pentru cunoașterea fenomenelor social-economice, și în activitatea de guvernare a țării. Dupa o activitate asiduă pentru studierea operelor unor statisticieni iluștri din țările vest europene, a acumulat un bagaj însemnat de cunoștințe în domeniul statisticii elaborând o serie de lucrări teoretice și de analiză de o importanță remarcabilă pentru secolul XIX: “Noțiuni statistice asupra Moldovei” (1849) apărută în limba franceză, tradusă în 1852 și publicată cu unele adăugiri sub numele “Unele observații asupra statisticii României” (1867).

Postum, a fost publicat “Studii statistice”, prin care autorul își precizează concepția privind rolul, obiectul, și caracteristicile principale ale statisticii aplicate. Nicolae Șuțu a încadrat statistica în categoria științelor descriptive definind statistica ca un mijloc de cunoaștere a faptelor care se raportează la “starea fizică, morală, intelectuală și politică a societății într-un alt loc, comparativ cu faptele dintr-un alt timp si alt loc”.

Nicolae Bălcescu (1819-1852), deși n-a fost un statistician, din lucrările sale rezultă că a cunoscut importanța deosebită a statisticii și principiile acesteia. În aproape toate lucrările sale se regăsesc elementele care se încadrează în istoria statisticii din Muntenia și Moldova, utilizarea datelor extrase din evidențele statistice ale secolului XIX cu precădere: catagrafii, conscripții și urbarii, pe baza cărora a întocmit numeroase grupări științifice și medii care reprezintă exemple de analiză statistică aprofundată și cu un caracter progresist accentuat.

George Barițiu (1812-1893), ilustru om de cultura, politician, ziarist, istoric, membru al Academiei Române din 1866, statistica constituind pentru el, o metodă importantă de cunoaștere științifică și cercetare a fenomenelor social-economice. În lucrările sale, el a înteles rolul statisticii în stabilirea caracteristicilor fenomenelor sociale analizate privind, în special, nivelurile, dinamica și structura acestora. De remarcat este inițiativa ce a avut-o cu privire la studierea statisticii în liceele românești, manifestându-și și în acest mod, convingerile lui cu privire la însemnătatea statisticii pentru cunoașterea și pregătirea profesională.

La 12 iulie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semnează ordonanța de înființare a Oficiului Central de Statistică Administrativă, marcând actul de naștere al statisticii oficiale în România. De acest moment își leagă numele doi eminenți economiști și statisticieni români ai veacului al XIX-lea, Dionisie Pop Marțian și Ioan Ionescu de la Brad.

Dionisie Pop Marțian (1829-1865), a fost primul conducător (în perioada 1859-1865) al Oficiului Central de Statistică (una din primele instituții publice create în statul unitar român, după unificarea celor doua instituții de statistică existente în Moldova (Directoratul Statistic de la Iași) și Muntenia (Oficiul de Statistică din București). Dionisie Pop Marțian a desfășurat permanent atât activitate practica, cât și științifică în domeniul statisticii și al economiei pentru influențarea dezvoltării economiei românești în sensul dorit. În raportul la Congresul Internațional de Statistică, preciza: “…statistica este singurul tărâm sigur pe care un guvern prevăzător trebuie să întemeieze rațiunea reformelor sale”.

Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), economist, statistician, sociolog și agronom, a condus Direcția de Statistică din Moldova (cu sediul la Iași). El a ocupat un loc de frunte între gânditorii progresiști în domeniul statisticii și al științelor sociale, desfășurând o activitate complexă.

Încă din perioada de început, fără a dispune de resursele materiale necesare, și cu un personal insuficient, atât numeric cât și ca pregătire specializată, înstituția de statistică se încumetă și reușește să ducă la bun sfârșit acțiuni de mare anvergură care îi aduc notorietate și prestigiu internațional.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.