Evidenta electrica - atestat

2x puncte

categorie: Informatica

nota: 9.23

nivel: Facultate

Limbajul FoxPro este un sistem de gestiune a bazelor de date de model rațional.
Informațiile dintr-o tabelă pe care le putem utiliza în limbajul FoxPro sunt:

1 . adăugarea de noi înregistrări care este de mai mute feluri:
adăugare la sfârșit care adaugă o înregistrare necompletată după ultima înregistrare din baza de date și are următoarea structură :
AP[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Evidenta electrica - atestat

Limbajul FoxPro este un sistem de gestiune a bazelor de date de model rațional.
Informațiile dintr-o tabelă pe care le putem utiliza în limbajul FoxPro sunt:

1 . adăugarea de noi înregistrări care este de mai mute feluri:
adăugare la sfârșit care adaugă o înregistrare necompletată după ultima înregistrare din baza de date și are următoarea structură :
APPEND [BLANK]
adăugarea în interior sau inserarea care realizează inserarea unei noi înregistrări vide după o înregistrare dată,iar dacă apare optiunea BEFORE se inserează înaintea acestei înregistrări . Și are următoarea structură:
INSERT [BEFORE][BLANK]

2 . modificarea informației înlocuiește câmpul cu expresia scrisă după aceasta sau câmpurile cu expresia respectivă , respectând condiția impusă prin domeniu și are următoarea structură:
REPLACE camp1 WITH exp.1,camp2 WITH exp.2,...[domeniu]

3 . ștergerea unei înregistrări este de 2 feluri:
ștergerea logică care presupune marcarea unora sau mai multor înregistrări pentru ștergere . Ștergerea logică se realizează cu comanda:
DELETE [domeniu]
ștergerea fizică care reprezintă eliminarea permanentă a
înregistrărilor din baza de date si are următoarele comenzii:
PACK care realizează ștergerea înregistrărilor marcate prin comanda DELETE
RECALL [DOMENIU]
ZAP care realizează ștergerea tuturor înregistrărilor din baza de date.

PREZENTAREA APLICAȚIEI

Această aplicație se ocupă cu gestiunea clienților unei firme de distribuție a energiei electrice.
Programul folosește doua baze de date pentru a reține totalul clienților (BAC.DBF) și date privind facturarea (EVIDENȚA.DBF).

În acest scop se foloseste o baza de date ’’BAC.DBF’’ care are următoarea structură:
NUME C 10
PRENUME C 15
ADRESA C 50
NR_CONTRA N 10
TIP_ABONAM C 22
PRET_UNIT N 6
COD_CLIENT N 10
SER_CONTOR N 10

Baza de date ’’BAC.DBF’’ cuprinde următorele informații despre un client care are următoarele semnificații :
Nume reprezintă ’’NUME’’ în baza de date și reține numele clientului;
Prenume reprezintă ’’PRENUME’’ în baza de date și reține prenumele clientului;
Adresa reprezintă ’’ADRESA’’ în baza de date și reține locul unde poate fi gasit clientul;
Număr contract reprezintă ’’NR_CONTRA’’în baza de date și reține numărul contractului încheiat între firmă și client;
Tip abonament reprezintă ’’ TIP_ABONAM’’ în baza de date și poate fi de mai multe feluri:social,standard,monom,monom jt cu rezervare și este ales de client in funcție de ce fel de abonament dorește;
Cod client reprezintă ’’COD_CLIENT’’în baza de date și se asociază fiecărui client cu cod numeric pentru a fi mai ușor de identificat;
Serie contor reprezintă ’’SER_CONTOR’’ în baza de date și este repartizat pentru un anumit apartament.

A doua bază de date (’’EVIDENȚA.DBF’’) are următoarea structură :
SER_CONTOR N 10
DATA_EMIT D 8
DATA_SCAD D 8
INDEX_VECHI N 10
INDEX_NOU N 10
CANTITATE N 5
CONSUM_MED N 5
VAL_F_TVA N 5
TVA N 10
TOTAL N 10
NR_FACTURA N 10

Baza de date ’’EVIDENȚA.DBF’’ cuprinde următoarele informații:
Serie contor reprezintă ’’SER_CONTOR’’ în baza de date și este repartizat pentru un anumit apartament;
Data emiterii reprezintă ’’DATA_EMIT’’ în baza de date și reține data curentă a facturii;
Data scadentă reprezintă ’’DATA_SCAD’’ în baza de date și reține data precedentă a facturii;
Index vechi reprezintă ’’INDEX_VECHI’’ în baza de date și reține indexul din luna precedentă;
Index nou reprezintă ’’INDEX_NOU’’ în baza de date și reține indexul din luna curentă;
Cantitate reprezintă ’’CANTITATE’’ în baza de date și reține diferența dintre indexul nou și indexul vechi și reprezintă kilowatti consumați în perioada facturată;
Consum mediu reprezintă ’’CONSUM_MED’’ în baza de date și reține media cantității lunare pentru un client;
Valoare fără TVA reprezintă ’’VAL_F_TVA’’ în baza de date și reține valoarea totala a facturii fară a adăuga TVA;
TVA reprezinta ’’TVA’’ în baza de date și reține procentul TVA;
Total reprezintă ’’TOTAL’’ în baza de date și reține totalul de plată a facturii;
Număr factură reprezintă ’’NR_FACTURA’’ în baza de date și reține numărul de înregistrare al facturii.

Programul este structurat în 4 mari meniuri principale :
ACTUALIZARE FACTURARE INFORMATII_
STATISTICE IEȘIRE
AD_CLIENTI AFIS_CLIENTI IN FOX
ST_CLIENTI CLIENTI-FACTURA_MARE IN DOS
MOD_CLIENTI TOTAL_FACTURA
DIN_LUNA
CONSUM_MEDIU_
LUNA

ACTUALIZARE
În realizare atestatului au fost folosite următoarele procedurii care sunt activate prin apelare dintr-un meniu .

1 . PROCEDURA DE ADĂUGARE este reținută în baza de date ’’AD_CLIENTI’’ cu ajutorul căreia poate fi adăugat un nou client din baza de date.

Subprogramul ’’AD_CLIENTI’’ se utilizează atunci când o persoană dorește sa își facă un abonament.
Pentru realizare procedurii de adăugare au fost necesari următorii pași:
- s-au citit datele despre un angajat;
- prin afișarea mesajului ’’Doriti să adăugați persoana citită D/N’’ se verifică dacă datele introduse sunt corecte;
- s-a folosit comanda APPEND[BLANK] care adaugă o înregistrare necompletată din baza de date;
- s-au înlocuit câmpurile din baza de date cu valorile citite;
- s-a afișat un mesaj ’’ Adăugare a fost efectuată’’;
- dacă nu au fost corecte datele se renunță la adăugare;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Informatica

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.