Evaziunea fiscala

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.22

nivel: Liceu

Sustragerea de către contribuabili (persoane fizice și juridice române sau străine, prin diferite căi, în întregime sau în parte, de la obligațiile fiscale, respectiv de la plata impozitelor, taxelor și a altor sume datorate la bugetul de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor sociale, reprezintă evaziune fiscală.În sfera evaziunii fiscale, se include și ascun[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Evaziunea fiscala

Sustragerea de către contribuabili (persoane fizice și juridice române sau străine, prin diferite căi, în întregime sau în parte, de la obligațiile fiscale, respectiv de la plata impozitelor, taxelor și a altor sume datorate la bugetul de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor sociale, reprezintă evaziune fiscală.În sfera evaziunii fiscale, se include și ascunderea sub diferite forme a surselor și cuantumului de venituri impozabile.

Evaziunea fiscală poate fi frauduloasă sau legală.
Evaziunea fiscală frauduloasă constă în ascunderea obiectului impozabil, subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor căi de sustragere de la plata impozitului datorat.
Practic evaziunea fiscala frauduloasă se poate prezenta sub formele: nedeclarării materiei impozabile, declararea unor venituri inferioare celor reale, conducerea unei contabilități defectuoase, nesincere etc. Evaziunea fiscală frauduloasă se sancționează cu amendă sau pe cale penală, după cum este considerată contravenție sau infracțiune.

Evaziunea fiscală legală constă în sustragerea practicată ca urmare a interpretării prevederilor legale, potrivit căreia unele venituri nu sunt impozabile.

Legea sancționează și cazurile de nerespectare a reglementărilor fiscale în domeniul vamal, prin declararea inexactă, sub orice formă, a valorilor sau prin sustragerea bunurilor de la vămuire, în scopul neachitării taxelor vamale sau al diminuării acestora ori a altor obligații fiscale.

Practicarea de către importatori și exportatori a diferitelor mijloace frauduloase pentru a se sustrage de la plata sumelor în valută cuvenite statului, constituie evaziune valutară. Sustragerea devizelor cuvenite statului se practică, îndeosebi prin:
- falsificarea declarațiilor de import-export;
- compensații particulare;
- tarife vamale insuficient de precise;
- transferuri de devize în și din alte țări cu încălcarea dispozițiilor legale;
- turism

Practica acțiunilor de control efectuate pentru identificarea evaziunii fiscale pe categorii de contribuabili și pe categorii de venituri confirmă următoarele:
a) analiza evaziunii fiscale în funcție de forma de proprietate a persoanelor juridice controlate evidențiază că societățile comerciale cu capital de stat și regiile autonome dețin o pondere mai mare în totalul sumelor sustrase (60%), în raport cu persoanele juridice cu capital privar și mixt (35%).
b) acțiunile de control efectuate relevă, în principal, aspecte specifice fiecărei categorii de obligații fiscale:

o În ce privește impozitul pe profit, deficiențele constatate de către organele de control se referă, în principal, la:
- reducerea bazei de impozitare, prin includerea pe costuri a unor cheltuieli fără documente justificative sau bază legală (amenzi, penalizări, cheltuieli preliminare etc.);
- înregistrarea unor cheltuieli supradimensionate sau peste limita admisă de lege (amortizări, cheltuieli social-culturale, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de protocol, fond de rezervă etc.);

- majorarea cheltuielilor cu dobânzi aferente creditelor pentru investiții, situație întâlnită la agenții economici cu capital de stat sau majoritar de stat;
- deducerea unor cheltuieli personale ale asociaților sau dobânzi la împrumuturi acordate de patroni propriei societăți, în cazul agenților economici cu capital privat;
- neînregistrarea integrală a veniturilor realizate, fie prin neîntocmirea documentelor de evidență primară, fie prin înscrierea în documente a unor prețuri de livrare sub cele practicate în mod real;
- transferul veniturilor impozabile la societăți nou create în cadrul aceluiași grup, aflate în perioada de scutire de la plata impozitului pe profit, concomitent cu înregistrarea de pierderi de către societatea - mamă;

- încadrarea eronată în perioadele de scutire, în special în situația desfășurării în același timp a mai multor activități cu perioade diferite de scutire, precum și neîndeplinirea condiției legale de funcționare la subunități cu același profil de activitate, a unei perioade egale cu aceea pentru care s-a acordat scutirea;
- determinarea impozitului pe profit prin aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale, în special în ceea ce privește calculul eronat al soldului facturilor neîncasate și al coeficientului acestuia, precum și a reducerii impozitului aferent profitului reinvestit;
- necalcularea de către unele organizații nonprofit a impozitului aferent veniturilor rezultate din activități economice;
- neînregistrarea în contabilitate a diferențelor stabilite prin actele de control sau chiar a obligațiilor privind impozitul pe profit datorat;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.