Euridice - Nichita Stanescu

5x puncte

categorie: Romana

nota: 9.33

nivel: Gimnaziu

Poezia oferă două posibilități de interpretare: -poem erotic (prin comentarea mitului orfic – Euridice, iubita pierdută în moarte a lui Orfeu, căruia zeii înduioșați de forța iubirii și a artei sale, îi îngăduie să o readucă printre cei vii, cu condiția de a nu privi înapoi, este din nou pierdută, pentru că acesta nu rezistă tentației de a o vedea și privește înapoi, la Euridice care îl urme[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Euridice - Nichita Stanescu

Poezia oferă două posibilități de interpretare: -poem erotic (prin comentarea mitului orfic – Euridice, iubita pierdută în moarte a lui Orfeu, căruia zeii înduioșați de forța iubirii și a artei sale, îi îngăduie să o readucă printre cei vii, cu condiția de a nu privi înapoi, este din nou pierdută, pentru că acesta nu rezistă tentației de a o vedea și privește înapoi, la Euridice care îl urmează); -poem în care Nichita Stănescu discută problema actului de creație.

Multe din poemele lui Nichita Stănescu propun această cheie interpretativă: dincolo de aparența unui poem erotic se ascund sensurile mai adânci și mai grave ale condiției creatorului și ale actului creației. Primele două versuri: „Aerul mă emoționa încă/în jurul tău” ar putea avea drept locutor pe Euridice, care surprinde aura pe care harul de cântăreț i-o conferă lui Orfeu.

Inima-roată, inima-cerc sugerează perfecțiunea, dar și sfârșitul pe care aceasta îl implică. Înnoptarea care vine alunecând, evanescent, peste orele saturate de imaginea ființei iubite, sugerează trecerea în lumea beznei, a morții. Versurile: „Și glasul ți se rupea sub sărutul/pe care ți-l da ne-nceput începutul” surprind stingerea („ne-nceput începutul” – un oximoron care simbolizează staticul, inertul, dar și starea de grație dinaintea creației).

Redundanța de imagini vizuale strălucitoare din versul:
„Facle și torțe, și flăcări și focuri” care „se aprind în ochi” sugerează revelația de o clipă, străfulgerarea, iluminarea, ideea primă care stă la baza creației. Este ca o cortină care se ridică pentru o clipă doar, pentru a cădea apoi. Epitetul dublu, funerar, ca în versurile bacoviene din sintagma „norul feței mele, plumburiu și greu” surprind ideea întunecată de amintirea durerii calde încă, dar și posibilitatea transfigurăriiunui sentiment în plan estetic.

„Viața ta de viața mea lipită” evidențiază profunzimea trăirii, cele două vieți îngemănându-se, alcătuind un tot; dispariția uneia poate presupune și dispariția celeilalte, cel puțin în plan simbolic. Risipa dragostei rămâne „nerisipită” (un alt oximoron), nu are cui să să ofere. Singura posibilitate rămâne cea a transfigurării, trecerea din real în ideal (în cântec sau în poezie): „secunda înnodată de-o clipă” („secunda” materială devine „clipa” revelației, posibilitatea de a rămâne în creație alături de iubita moartă).

Moartea/nemoartea sunt simboluri care ies cu pregnanță în evidență din aceste versuri și se constituie în elemente recurente în creația stănesciană. „Pași, râsete, povestiri silabice, istorii, destăinuiri, speranțe noi” surprind agitația, neliniștea, dar și iluminatea pentru că toate acestea „erați într-adevăr adevărate”. Iarna scânteietoare, luminozitatea rece ce îmbrățișează cuplul cuprind atât extincția, dar și renașterea, într-o perpetuă reversibilitate a timpului și a creației: ”va fi trecut, va fi trecând”(verbe la prezumtiv, care deschid această perspectivă).

Eul liric dedublat (cuplul arhetipal și tragic Orfeu-Euridice) găsește posibilitatea de a deveni un tot, în plan artistic, ideatic, poetul reactualizând chiar mitul androginului. Pentru că lumea (sentimentul) pare a fi re-creat prin cântecul lui Orfeu sau prin cuvântul (logosul) poetului.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.