Eschil - "Rugatoarele"

2x puncte

categorie: Istorie

nota: 9.72

nivel: Liceu

Poet tragic grec. A luptat la Maraton și Salamina. Supranumit ,,părintele tragediei grecești" pentru că i-a adus modificări profunde, introducând cel de-al doilea personaj și folosirea decorului. Tragediile sale în număr de 90, dintre care numai șapte s-au păstrat integral (,,Șapte contra Thebei", ,,Prometeu înlănțuit", ,,Perșii", trilogia ,,Orestia": (,,Agamemnon", ,,Hoeforele", ,, Eumenidele") i[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Eschil - "Rugatoarele"

Poet tragic grec. A luptat la Maraton și Salamina. Supranumit ,,părintele tragediei grecești" pentru că i-a adus modificări profunde, introducând cel de-al doilea personaj și folosirea decorului. Tragediile sale în număr de 90, dintre care numai șapte s-au păstrat integral (,,Șapte contra Thebei", ,,Prometeu înlănțuit", ,,Perșii", trilogia ,,Orestia": (,,Agamemnon", ,,Hoeforele", ,, Eumenidele") impresionează prin violența conflictelor, măreția eroică a personajelor, stilul viguros și intensitatea lirică. Geniu auster, patriot pasionat, Eschil a înfățișat omul în luptă cu destinul implacabil.


Cu drama ,,Rugătoarele" se deschidea o impunătoare construcție eschiliană închinată destinului de revoltă, crimă și patimă a fiicelor lui Danaos, celebre mai târziu pentru absurda pedeapsă la care au fost supuse în Infern. Eschil, inspirându-se îndeosebi din ,,Danaida", epopee pierdută, a scris o trilogie legată (,,Rugătoarele", ,,Egiptenii", ,,Danaidele"), urmată de drama satirică ,,Amymone". Din totul nu a supraviețuit decât tragedia întâi.
Această dramă a fost socotită până de curând cea mai veche din cronologia eschiliană, datând cu puțin dinainte de anul biruinței de la Marathon (490). Datarea se sprijinea pe mai multe temeiuri: protagonist era însuși Corul, acțiunea era deosebit de simplă și de puțină, se foloseau numai doi actori. Această convingere a fost însă zguduită de descoperirea unui papyrus pe care se afla inscripționat faptul că Eschil a obținut cu tetralogia cuprinzând ,,Rugătoarele" premiul întâi și, la aceeași dată, Sofocle a obținut premiul al doilea; ori, acesta din urmă nu ar fi putut să fie încununat înainte de 460.
Personajele piesei sunt, potrivit obiceiului vremii, puțin numeroase și anume: CORUL Danaidelor, DANAOS, PELASGOS, regele din Argos și CRAINICUL fiilor lui Aigyptos.
Acțiunea este simplă. Cele cincizeci de Danaide care alcătuiesc corul, refuzând căsătoria silită cu verii lor, pe care îi detestă, părăsesc împreună cu tatăl lor, Danaos, Egiptul natal, traversează apele Mării Mediterane și își caută protecție în Argos, cerșind-o vehement de la zeii cetății și de la regele ținutului, Pelasgos. Venit să afle ce doresc străinii care poposiseră pe meleagurile Argosului, basileul descoperă că Danaidele îi sunt de fapt rude îndepărtate și originare din Argos.
Figura argienei Io, după unii întruchiparea lunii, identificată cu Isis - soția lui Osiris - din mitologia egipteană, preoteasa Herei și și iubita lui Zeus, străbate nevăzută întreaga piesă. Io, fiica fluviului zeu Inahos ce uda țara Argolida este transformată de Zeus în junincă, pentru a o scăpa de furia geloasei Hera. Aceasta îl însărcinează pe Argos cu supravegherea junincii, iar după ce monstrul este ucis de Hermes, poruncește unei furii să se transforme în streche și să o înțepe pe fiica lui Inahos. Aceasta fuge până în Egipt , unde Zeus îi redă înfățișarea omenescă. Fiul lui Io și al lui Zeus se naște prin atingerea și răsuflarea zeului și primește numele de Epaphos. Acesta are doi fii: Aigyptos și Danaos, care la rândul lor au cincizeci de fii și respectiv cincizeci de fiice, acestea din urmă fiind chiar Danaidele.
Regele Pelasgos șovăie între posibilitatea pornirii unui război cu egiptenii și răzbunarea zeilor. El cunoaște însă preabine rânduiala, deopotrivă divină și umană a dreptului de azil și o împlinește, chiar și cu prețul izbucnirii războiului. Nu l-ar putea împiedica decât o singură putere, împotrivirea propriului popor. Dar basileul este însăși întruchiparea bunului conducător, obișnuit să asculte părerile altora în adunarea oamenilor cetății și să ia hotărâri numai în consens cu aceștia.
Pe urmele logodnicelor nesupuse zorește flota pretendenților, gata să le câștige, la nevoie, cu armele în mâini. Crainicul fiilor lui Aigyptos coboară pe uscat, formulându-și pretenția de a le lua pe cele cincizeci de fecioare cu el, dar este oprit de Pelasgos și de poporul care a luat hotărârea de a le oferi protecție Danaidelor.
Încă din primul vers al dramei Zeus este invocat ca ,,Aphikor", iar mai apoi ca ,,Hikesios", ambele epitete având înțelesul de ,,ocrotitor al suplicanților".
Odinioară străinii erau socotiți malefici sau dușmani și ca atare trebuiau suprimați sau alungați. Din aceleși motive petrecerea printre străini era considerată contaminantă și călătorul, la întoarcerea acsă, trebuia să se supună unui ritual de purificare; de aceea exilul era pentru cei vechi o pedeapsă egală cu moartea.
Mai apoi, în comunitatea umană s-a făcut un mare pas înainte în privința raporturilor cu străinii, trecându-se de la suspiciune la generozitate, de la respingere și urmărire la înfiriparea dreptului de azil.
E sigur că în zorii istoriei existau asemenea locuri sacre, altare, temple, statui divine, cetăți de scăpare și că, bineînțeles, anumiți zei au devenit ocrotitori ai suplicanților.
În viziunea lui Eschil, Zeus este o divinitate universală, însuși principiul divin. El este deci, protectorul tuturor oamenilor, indiferent de obârșie, limbă, trecut, mai ales al celor care îl imploră prin rugile, gesturile și însemnele suplicanților.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.