Eminescu si divinitatea

2x puncte

categorie: Romana

nota: 7.99

nivel:

Unul din orizonturile operei lui Eminescu în epoca de dinainte de revoluţie, aproape în întregime ignorat sau falsificat prin unilaterizare îl reprezintă deschiderea iscată de reprezentarea Divinităţii şi de trăirile poetului în raport cu aceasta.

Deşi la o privire superficială s-ar părea că o asemenea temă l-a reţinut[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Eminescu si divinitatea

Unul din orizonturile operei lui Eminescu în epoca de dinainte de revoluţie, aproape în întregime ignorat sau falsificat prin unilaterizare îl reprezintă deschiderea iscată de reprezentarea Divinităţii şi de trăirile poetului în raport cu aceasta.

Deşi la o privire superficială s-ar părea că o asemenea temă l-a reţinut doar accidental, realitatea operei dezvăluie cu totul altceva. Fără a ne referi la proză, teatru, cugetare sau corespondenţă şi ele extrem de semnificative pentru subiectul în discuţie , poezia lui Eminescu cuprinde peste 30 de creaţii inspirate de problema dumnezeirii, a bisericii, a tradiţiilor creştine sau a vieţii lui interioare, raportate la Dumnezeu. Pe această temă s-ar putea scrie o carte extrem de interesantă.

În cadrul acestei expuneri încercăm un excurs sintetic şi mozaicat înnobilat, în bună măsură, de rostirile poetului.Prima constatare ce se impune este faptul că, din totalul poeziilor pe această temă, doar 7 au fost publicate de poet. Restul a rămas în paginile de manuscris şi se poate spune, fără teama de a exagera, că cele mai interesante, cele mai bogate în semnificaţii şi cele mai tulburătoare au rămas acolo, în intimitatea scrisului destinat în primul rând sieşi.

Se poate pune întrebarea de ce? Din complexitatea virtuală a răspunsului, vă propun doar o componentă. Pentru Eminescu, credinţa autentică se trăieşte cu discreţie în forul interior al fiinţei şi mai ales se validează prin fapte. În postuma Preot şi filozof răspuns polemic dat unor mustrări preoţeşti , poetul face disocierea fundamentală dintre credinţa afişată şi necredinţa faptei:

De n-o-mbrăcăm în pilde e semn c-am înţeles
Că-n noi este credinţă, ce-n alţii e eres.
Căci eretic tiranul, ce Crucii se închină
Când oardele-i duc moarte şi ruină.
În van cu mâini uscate se roagă, ţiind strana,
De-asupra lui cu aripi întinse stă Satana.
Degeaba lângă patu-i alături stă sicriul.

Când gloatele-i pe lume au tot întins pustiul.
Ce Dumnezeu e-acela care-ar putea să-l ierte
Că ţări întregi schimbat-au în întinsori deşerte?
Şi eretic e-acela ce rasa v-o sărută
Când ura-n a lui suflet, de veche, e stătută?

Ideea graţiei divine care se revarsă ca un har asupra adevăratului poet, a adevăratului filosof pune în relief viziunea de adâncime a lui Eminescu. Nu ne mustraţi! Noi suntem de cei cu-auzul fin! Şi pricepurăm şoapta misterului divin.

Dacă aici perspectiva este circumstanţiată teluric, într-unul din marile poeme de tinereţe, Povestea feciorului de împărat fără de stea poem rămas, din păcate neterminat, la forma cea dintâi Eminescu ne propune o proiecţie, o hieroglifă a propriei fiinţe sacralizate de geniu. Eroul face parte din categoria accidentelor cosmice născătoare de unicitate. Neavând stea şi nici înger de pază ca orice muritor, asemenea zămisliri ale divinităţii participă nemijlocit la manifestarea divinului. Dumnezeu în lume le ţine loc de tată! Şi pune pe-a lor frunte gândirea lui bogată.

Harul suprem al unui asemenea fecior, destinat oracular de vocea adâcurilor... sau poate a înălţimilor, este însemnul aleşilor nepereche, este efigia identificatoare a lui Eminescu însuşi: Că-n lumea dinafară tu nu ai moştenire, / A pus în tine Domnul nemargini de gândire.

În această metafizică a paternităţii divine se află probabil temeiul perenităţii absolute a lui Eminescu, a vieţuirii şi a înfăptuirilor lui. Astă nemărginire de gând ce-i pusă-n tine! O lume e în lume şi o vecie ţine. De aceea, poate Poetul a devenit o zeitate protectoare şi adânc luminatoare a neamului românesc. Un mesager al divinului întru Frumos şi Bine, întru Căutare şi Speranţă. Opera lui ne este moştenire fără de preţ dar, în acelaşi timp, şi testament de perpetuă aducere-aminte.

Poezia pe această temă se află în cea mai mare măsură sub semnul invocaţiei, ca gest liric fundamental. Există, astfel, o invocaţie de factură metafizică, având drept destinatar divinitatea, demonicul sau moartea şi există, mai ales, o invocaţie circumscrisă umanului. Una care, deşi coboară în spaţiul laic, nu-şi pierde totuşi sacralitatea.

Cea dintâi se naşte, fie din setea de cunoaştere, fie din nevoia de rugă salvatoare, fie din aspiraţia spre moarte, ca unică soluţie autentică de evadare din valea plângerii.Atunci când vocea poetului se îndreaptă spre înalt, mesajul pe care-l poartă este încărcat de tragism, materializându-se fie în rostire blasfematorie, fie sub formă de rugă.

Prima dintre atitudini este proprie poeziei de tinereţe, vârstei temerare a titanismului, a interogaţiilor setoase de cunoaştere şi a culpabilizării fără menajamente. De pildă, în marele poem Memento mori nebuloasă a întregii creaţii, cum o socotea Perpessicius , divinitatea este invocată să participe la dialogul risipitor de enigme sau să ia aminte la reproşul-contestaţie formulat de exponentul umanului, în numele dizarmoniei născătoare de suferinţă pe care ea, divinitatea, pare a o patrona în propria-i zămislire.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.