Eminescu si Romantismul

2x puncte

categorie: Romana

nota: 8.30

nivel: Liceu

Pentru a ne forma o idee mai precisă despre romantismul operei eminesciene, vom arunca o privire asupra principalelor teme şi motive romantice, asupra felului în care au fost ele tratate de cei mai importanţi scriitori romantici şi asupra asemănărilor şi deosebirilor dintre viziunea lor şi cea a lui Eminescu. Să luăm spre exemplu tema istoriei, pro[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Eminescu si Romantismul

Pentru a ne forma o idee mai precisă despre romantismul operei eminesciene, vom arunca o privire asupra principalelor teme şi motive romantice, asupra felului în care au fost ele tratate de cei mai importanţi scriitori romantici şi asupra asemănărilor şi deosebirilor dintre viziunea lor şi cea a lui Eminescu. Să luăm spre exemplu tema istoriei, propusă de romantici drept unul dintre mijloacele cele mai bune de a evada din cotidian într-o vârstă ideală. Ea se suprapune la un moment dat peste tema timpului în viziunea mai multor romantici, deaceea cele două teme nu pot fi tratate absolut separat, ci în funcţie de felul în care ele interacţionează în opera scriitorului respectiv.


La Eminescu, istoria reprezintă tot o modalitate de evaziune într-o vârstă ideală, eroii pe care îi evocă fiind într-o strânsă legătură cu spaţiul pe care îl reprezintă. Poetul insistă mult pe atitudinea lor, plină de măreţie şi de siguranţă, reliefată prin procedeul predilect romantic al antitezei (,Scrisoarea III'). Cele mai multe proiecte dramatice ale scriitorului sunt concepute pe această temă.


Cât despre tema timpului, la Eminescu putem spune că avem de-a face cu o supra temă, pentru că, mai mult ca iubirea, mai mult ca natura, el a cultivat această temă. Se poate chiar vorbi de un sentiment al timpului specific eminescian. Astfel, poetul român devine superior multor altor poeţi romantici prin multitudinea perspectivelor. În ansamblu, opera sa poate fi considerată o adâncă şi amplă meditaţie asupra vieţii şi a morţii. Poetul îşi simte întreaga existenţă sub semnul timpului, iar drama celui care ar vrea să atingă o cunoaştere absolută este aceea de a avea sentimentul relativităţii. Se invocă des perspectiva timpului individual, care reprezintă trecerea spre o moarte inevitabilă. În opera sa, Eminescu încearcă totuşi diferite modalităţi de scăpare de sub zodia acestui timp individual.

O altă modalitate de evadare, de data aceasta absolută, specifică romanticilor este reflectată în tema naturii. Avem de-a face cu o natură copleşitoare, cu spaţii bogate, luxuriante, iar momentele evocate în mod special sunt furtunile sau peisajele catastrofice, deci o natură dezlănţuită. Se preferă motivul selenar şi cel vegetal, reprezentat printr-o mare varietate florală.

La Eminescu avem de-a face de fapt cu două naturi. Mai întâi una exterioară, ale cărei elemente au fost evocate şi de alţi scriitori, dar care poartă totuşi un timbru aparte, fiind mereu numită eminesciană. Elemente cum ar fi lacul, codrul, izvorul, teiul, salcâmul, toate sunt articulate într-o nouă lume. Dar există apoi şi un alt tip de natură, o natură interioară, un suflet ce se oglindeşte în toate poeziile sale. Cu toate acestea, natura exteriaoră preia o serie de elemente ale poeziei romantice, cum ar fi peisajul selenar şi prezenţa astrelor, peisajul cosmogonic. De asemenea, la fel ca la ceilalţi romantici, motivul visului şi cel acvatic sunt incluse în tema naturii.

Dar ceea ce este cu adevărat inedit la Eminescu, ca şi la ceilalţi scriitori romantici, este împletirea acestei teme cu cea a iubirii! El nu zugrăveşte pur şi simplu natura ca pe un cadru, el nu a scris pasteluri ca Alecsandri. Natura eminesciană este un spectacol adevărat, contemplat dinăuntru, surprins în înfăţişările sale primordiale şi eterne. Călinescu afirma chiar că poeziile lui Eminescu pe tema naturii pot fi considerate opere ale liricii interioare!

Iubirea, în viziune romantică, este un sentiment profund, asociat de obicei meditaţiei filosofice şi secesionat în două atitudini specifice: extazul şi dezastrul. Poeţii romantici, aşa cum am văzut, ataşează acestei teme şi pe cea a naturii, ceea ce nu este de altfel un element de noutate, pentru că îl întâlneam şi în vechime. Dar în romantism, natura devine un cadru în care se desfăşoară un ritual erotic.

Cu toate acestea, el nu receptează natura ca pe un singur cadru, ci caută o natură anume, transformată apoi într-un întreg univers. Tipic romantică este însă concepţia despre iubire, aceasta fiind vizualizată ca o cale de cunoaştere, de a atinge absolutul. Pornind de la această concepţie, regăsim două atitudini eminesciene: cea în care predomină Eros şi motivul femeii angelice -lirica de tinereţe, şi cea în care se insinuează deja prezenţa lui Thanatos şi motivul femeii demon -lirica târzie.

Deşi ar putea părea ciudat, următoarea temă despre care vom discuta este moartea. Romanticii au o viziune proprie asupra acestui mister care i-a incitat pe oameni încă din cele mai vechi timpuri.
Cu alte cuvinte, scopul vieţii este acela de a-i lega începutul şi sfârşitul, insinuându-se subtil aici şi ideea că moartea este în fapt o a doua naştere.

Specifică lui Eminescu este moartea voluptuoasă, viziune perfect originală, nemaiîntâlnită în nici o mitologie şi la nici un alt romantic. În ,Odă (în metru antic)', el vorbeşte despre arta de a muri, artă ce trebuie învăţată pe parcursul vieţii, dar şi despre necesitatea ca viaţa să se sfârşească prin regăsirea eu-lui pierdut la naştere.

Dar probabil cea mai romantică temă, în sensul că a fost pentru prima dată introdusă în literatură de romantici, este cea a omului de geniu.
După Eminescu însă, ,Oamenii se împart în două categorii: unii caută şi nu găsesc, alţii găsesc şi nu se mulţumesc'. Este greu de spus unde se încadrează oamenii de geniu. Aş spune că ei fac parte din ambele categoriI, căci caută mereu ceva ce nu poate fi găsit, şi atunci când găsesc cel mai apropiat echivalent pământesc al dorinţelor sale, îl dispreţuiesc. Există însă şi un miraj al atingerii idealului, căruia romanticii îi datorează tot zbuciumul şi suferinţa vieţii lor.

Este o temă care l-a preocupat în mod deosebit pe Eminescu, şi care este fără îndoială punctul de sprinjin al capodoperei sale lirice ,Luceafărul' şi al celei mai celebre şi interesante nuvele eminesciene, ,Sărmanul Dionis'. Dacă stăm să ne gândim, ajungem la concluzia că sunt foarte puţine poeziile ce nu conţin şi această temă profund romantică. ,Scrisoarea I', ,Floare albastră', ,Mai am un singur dor', toate ne vorbesc despre zbuciumul şi neajunsurile vieţii omului de geniu şi despre speranţa în izbăvirea morţii.
Aproape întotdeauna acest personaj are un moment de slăbiciune, în urma căruia îşi doreşte cu ardoare să scape de povara genialităţii sale în schimbul unei ,ore de iubire'. Şi întotdeauna el se reîntoarce la poziţia iniţială prin revelarea dureroasă a efemerităţii şi nestatorniciei oamenilor de rând. Aceasta este de fapt povestea poetului romantic în general, care nu-şi poate găsi împlinirea pe pământ, deşi întreaga sa viaţă este o neobosită fugă după ideal. Pentru el genialitatea este o sublimă binecuvântare, dar şi un imuabil blestem.

În fapt, toţi scriitorii romantici pot fi priviţi ca o mare şi genială familie, toţi având aceleaşi trăsături definitorii, aceleaşi concepţii şi aspiraţii, dar şi aceeaşi nefastă încărcătură genetică, înscrisă în destin. Ei sunt prin excelenţă, prin însăşi structura lor interioară o rasă aparte, sortită unei vieţi de zbucium şi unui sfârşit dramatic, cauzat de marea discrepanţă dintre propria lor lume interioară şi lumea exterioară, reprezentată prin societatea în care trăiau. Iar opera lor, întreaga literatură romantică, ar putea fi citită în totalitate ca şi cum ar fi opera unui singur autor!
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.