Elementele actiunii civile

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.00

nivel: Facultate

2. Subiectele actiunii civile

Noțiunea de participanți în procesul civil desemnează persoanele și organele de stat care participă la activitatea de înfăptuire a justiției.
In doctrină se distinge între participanții procesuali principali (subiecții procesului civil) a căror activitate influențează desfășurarea și soarta procesului civil: instanța, părțile, organele de execu[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Elementele actiunii civile

2. Subiectele actiunii civile

Noțiunea de participanți în procesul civil desemnează persoanele și organele de stat care participă la activitatea de înfăptuire a justiției.
In doctrină se distinge între participanții procesuali principali (subiecții procesului civil) a căror activitate influențează desfășurarea și soarta procesului civil: instanța, părțile, organele de executare și procurorul; și participanții procesuali auxiliari, care au un rol subsidiar ce vizează doar lămurirea unor împrejurări de fapt ale cauzei: martori, experți, interpreți etc.

Cercul participanților la proces deseori este lărgit: părțile se prezintă prin mandatari ori sunt apărate de avocați.
Dintre subiecții procesului civil trei sunt indispensabili contenciosului și anume: instanța, reclamantul și pârâtul. Spre deosebire de proces, părțile acțiunii civile se identifică numai cu ultimele două: reclamantul și pârâtul.
Insă nu trebuie minimalizat rolul pe care judecătorul îl are în procesul civil, rol consacrat cu mai multă claritate în art. 129 c. proc. civ., în redactarea ce i s-a dat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2000. Judecătorul trebuie să aibă un rol activ, deoarece el este nu numai protectorul intereselor private, ci și păzitorul legii.

Părțile poartă o denumire specifică în raport de mijlocul procesual ce intră în componența acțiunii de care uzează: reclamant și pârât în cererea de chemare în judecată; apelant si intimat la apel, recurent si intimat la recurs, contestator și intimat în cazul contestației în anulare; revizuent si intimat în cererea de revizuire; creditor si debitor în faza executării silite.
Poziția părților în procedura contencioasă este esențialmente contradictorie în tot timpul procesului. Distinct de situația părților din procesul penal, în materie civilă acestea se află într-o poziție de egalitate juridică.

Poziția părților principale - reclamant și pârât - prezintă multiple variții în procesul civil, în sensul că poziția ofensivă dintr-o formă procesuală se poate transforma într-o poziție defensivă în altă formă procesuală: în apelul pârâtului, reclamantul din cererea de chemare în judecată va dobândi poziția de intimat; în excepție, prin formularea unei cereri reconvenționale, caracterizată prin părăsirea poziției pur pasive a pârâtului, acesta devine reclamant. Această cerere va schimba raportul tradițional dintre părți, astfel încât pârâtul devenit reclamant va trebui să probeze ceea ce afirmă.(art. 1169 C.civ.)
Instituția participării terțelor persoane în procesul civil este reglementată în Codul de procedură civilă în Cartea a II-a, capitolul III din Titlul I, intitulat "Alte persoane care pot lua parte la judecată".

Conceptul de terțe persoane are o semnificație diferită în dreptul procesual civil față de dreptul substanțial. Dacă în dreptul material terții sunt persoane străine de actul juridic - penitus extranei - față de care nu se produc efecte juridice , în dreptul procesual terții sunt persoane care se pot adăuga părților între care s-a stabilit inițial raportul juridic procesual, din inițiativa lor sau a părților inițiale, dobândind astfel, calitatea de părți.
Codul de procedură civilă reglementează următoarele forme de participare a terților în procesul civil: intervenția, chemarea în judecată a altor persoane, chemarea în garanție și arătarea titularului dreptului.
Instituția participării terților la procesul civil are un profund caracter preventiv. Cererile de intervenție sunt cereri incidentale, și ca urmare, competența soluționării lor aparține instanței sesizată cu cererea principală.
Procurorul este un subiect al procesului civil în calitate de parte, indiferent de formele de participare a acestuia la proces. Participarea sa la judecată nu se reduce la o asistență pasivă, de informare asupra disputei judiciare.

Procurorul intervine în activitatea judiciară pentru a apăra interesele generale ale societății, chiar și atunci când intervine pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor. Această împrejurare îi conferă statutul special de parte în procesul civil. De exemplu, efectele hotârîrii judecătorești nu se întind în mod direct asupra procurorului nu poate fi condamnat la plata cheltuielilor de judecată, participă la activitatea judiciară în condițiile și cazurile determinate de art. 45 c. proc. civ., poate exercita căile ordinare de atac chiar dacă nu a fost parte în proces în fața instanței de judecată, etc.
Procurorul poate face uz de de instituția recuzării in cazurile in care legaturile de rudenie privesc pe judecător si celelalte parti. Relațiile dintre procuror si judecător, chiar si atunci când are calitatea de reclamant, nu pot fi invocate ca motiv de recuzare de către nici una din parti.

Participând in procesul civil, procurorul acționează potrivit drepturilor si obligațiilor consacrate de procedura civila si care statornicesc un regim de egalitate si contradictorialitate intre participanții la procesul civil, asigurând totodată instanței o poziție independenta si suverana. Procurorul care participa la judecata poate fi substituit oricând, si in orice faza a procesului, cu un alt procuror, fara a fi necesara îndeplinirea unei formalități.
Procedura abținerii procurorului se va desfășura in conformitate cu principiile de organizare si modul de funcționare a unittailor Ministerului Public.
Procurorul care știe ca in privința lui exista un motiv de recuzare este dator - in conformitate cu art.25 C. pr. Civ - sa raporteze acest lucru șefului unității din care face parte, formulând si o cerere de abținere.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.