Elemente de dreptul mediului

3x puncte

categorie: Geografie

nota: 9.20

nivel: Facultate

d) Principiul apărării factorilor naturali ai mediului. Omul dispune de mijloace pentru a interveni asupra naturii prin exploatarea bogățiilor naturale ale solului și subsolului.

e) Principiul participării populației la protecția și ameliorarea mediului înconjurător. Acest principiu presupune:
- dreptul individual, separat sau cuprins în diferite grupări sociale, de a fi info[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Elemente de dreptul mediului

d) Principiul apărării factorilor naturali ai mediului. Omul dispune de mijloace pentru a interveni asupra naturii prin exploatarea bogățiilor naturale ale solului și subsolului.

e) Principiul participării populației la protecția și ameliorarea mediului înconjurător. Acest principiu presupune:
- dreptul individual, separat sau cuprins în diferite grupări sociale, de a fi informat și educat în legătură cu proiectele și programele ce vizează relația sa cu mediul înconjurător;
- participarea cetățeanului la elaborarea deciziilor ce pot avea o influență asupra mediului;
- dreptul individului de se adresa organelor executive judecătorești ori de câte ori se consideră lezat în problemele legate de poluarea mediului înconjurător.

f) Principiul interzicerii poluării. Evitarea poluării trebuie să pornească de la sursă, acționând asupra procesului inițial de apariție a agenților poluanți. Aceasta presupune aplicarea unor procedee de fabricație care să nu genereze poluanți sau care să le reducă la minim.

g) Principiul “poluatorul plătește”, în cadrul căruia există unele dificultăți legate de răspunsul la întrebarea cine plătește: întreprinderea care poluează, consumatorul din aval sau furnizorul din amonte?

9.2.2. PRINCIPII PE PLAN EXTREN
Caracterul transfrontalier al poluării impune necesitatea respectării unor principii de drept, ținând de planul extern al statului poluator [2].
a) Principiul “sic utere tuo”, conform căruia rezidă obligația statelor de a se asigura că activitatea exercitată în limitele jurisdicției lor naționale nu cauzează daune mediului altor state.
b) Principiul informării și cooperării între state conform căruia statele au datoria de a se informa în situații critice.
c) Principiul informării și consultării, care în domeniul protecției mediului are valoarea unei recomandări.
d) Principiul bunei vecinătăți. Vecinătatea poate fi privită ca un factor pozitiv, dar și un factor negativ, de eroziune al relațiilor internaționale.
e) Principiul protejării patrimoniului comun. Patrimoniul reclamă măsuri specifice de protecție, conservare și utilizare în interesul întregii comunități internaționale. Prin patrimoniu comun se înțeleg:
– bunurile;
– resursele naționale;
– zona (în cadrul dreptului maritim);
– spațiul extraatmosferic și corpurile cerești (în dreptul spațial).

f) Principiul prevenirii. Eficiența funcției preventive a dreptului internațional în domeniul mediului înconjurător se realizează prin elaborarea unor reglementări juridice (convenții internaționale și regionale) cu caracter preventiv. Un rol important în aplicarea acestui principiu îl au autoritățile administrative în autorizarea și controlul diverselor activități. De asemenea, de o deosebită importanță sunt stabilirea responsabilităților și aplicarea eventualelor sancțiuni care să prevină acțiunile de poluare.

g) Principiul interzicerii poluării, care în practica internațională nu are încă o formulare integrată.

h) Principiul nediscriminării, care se bazează pe asimilarea prejudiciilor provocate pe teritoriul altor state contractante cu cele ce se produc sau se vor produce în țara în care sursele poluante au fost localizate. Acest principiu poate fi invocat în cazul poluării transfrontaliere pentru a justifica principiul “poluatorul plătește”. De asemenea, victimelor polării li se acordă un tratament egal cu cel primit de persoanele afectate de un fenomen similar în țara de origine a poluării.

i) Principiul poluatorul plătește. Acest principiu a fost introdus prin recomandarea OCDE 128/26.05.1972. Principiul impune luarea măsurilor pentru prevenirea poluării, sancționarea serviciilor precum și reducerea beneficiilor rezultate din activități care conduc produc fenomene de poluare. Pentru asigurarea de activități antipoluante nu se aprobă subvenții, avantaje fiscale etc. decât în situații deosebite și strict particulare. Nu trebuie să se facă o echivalență între principiul “poluatorul plătește” și recunoașterea dreptului de a polua al aceluia care poate plăti.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.