Elemente de compozitie si de limbaj dintr-un text de Lucian Blaga - Paradis in destramare

3x puncte

categorie: Romana

nota: 8.38

nivel: Liceu

Elementele de compoziție și de limbaj într-un text poetic sunt: titlul, incipitul, relațiile de opoziție și de simetrie, elementele de recurență (laitmotiv, motiv poetic, simbol central, idee poetică), sugestia și ambiguitatea, imaginarul poetic, figurile semantice (tropii), elementele de prozodie, instanțele comunicării.

Poezia „Paradis în destrămare” este inclusă în vo[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Elemente de compozitie si de limbaj dintr-un text de Lucian Blaga - Paradis in destramare

Elementele de compoziție și de limbaj într-un text poetic sunt: titlul, incipitul, relațiile de opoziție și de simetrie, elementele de recurență (laitmotiv, motiv poetic, simbol central, idee poetică), sugestia și ambiguitatea, imaginarul poetic, figurile semantice (tropii), elementele de prozodie, instanțele comunicării.

Poezia „Paradis în destrămare” este inclusă în volumul „Laudă somnului”, apărut în anul 1929, care acutizează sentimentul trecerii inexorabile, tema volumului anterior („În marea trecere”, care are drept motto cuvintele: „Oprește trecerea. Știu că unde nu e moarte, nu e nici iubire, - și totuși, te rog: oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea.” Viața, oricât de intens ar fi trăită, e o trecere inevitabilă și dureroasă spre neant, o revărsare fără oprire în moarte). Tristețea lasă locul anxietății, iar lumea se compune dintr-un vălmășag de semne ale hierofaniei ratate.

În primul rând, punctul de plecare al poeziei este biblic: „Și izgonind pe Adam, l-a așezat în preajma raiului celui din Eden și a pus heruvimi și sabie de flăcări vâlvâitoare să păzească drumul spre pomul vieții”. (Facerea, 3,24). Lucian Blaga prelucrează liber acest motiv biblic cu o bogată carieră literară și îl adaptează esteticii sale expresioniste.
Exaltarea care-l cuprinsese pe poet în fața „corolei de minuni a lumii” lasă loc viziunilor apocaliptice și lamentațiilor în marginea unui univers căzut pradă degradării. Lumea este acum o „poveste degradată”.
În al doilea rând, titlul creează un sistem de așteptări în legătură cu semnificația, esența operei literare, în acest caz ducându-ne cu gândul la lipsa de sacralitate a lumii moderne, căci nu despre o descompunere a ordinii cerești este vorba în această poezie.

Pe de-o parte, textul se compune din câteva secvențe, în aparență disparate, dar care, în realitate, contribuie la constituirea unui tot unitar, evidențiat mai ales de felul în care este structurată fiecare secvență. În toate distingem două feluri de valori. De o parte, se grupează elementele care intră în sfera de sugestii a paradiziacului: „portarul înaripat”, „serafimii”, „arhanghelii”, „porumbelul sfântului duh”, „îngeri”, „apa vie”. De cealaltă parte, determinările lor chemate să sugereze destrămarea paradisului, intrarea într-un domeniu golit de dimensiunea mitică inițială: „cotorul de spadă fără de flăcări”, „părul nins”, „îngerii goi zgribulind”, „greutatea aripelor”, care au devenit stânjenitoare reminescențe ale sacrului într-un spațiu supus marii treceri.

Este evocată o lume în destrămare care și-a pierdut valorile mitologice și creștine, o lume din care divinul lipsește cu desăvârșire. În acest caz, simbolurile creștine (portarul înaripat, serafimi, arhangheli, porumbelul Sfântului Duh, îngerii) nu mai mărturisesc despre o lume guvernată de sacru, ci despre una în care, dacă sacrul a existat cândva, nu mai este acum decât o amintire palidă, sub imperiul neputinței și al derutei. De exemplu, spada și-a pierdut flăcările, din ea nu a mai rămas decât cotorul; figurile biblice sunt înfățișate într-o manieră profană: serafimilor „cu părul nins” (metaforă a încărunțirii) li se refuză accesul la cunoaștere, arhanghelii ară cu pluguri de lemn, plângându-se de greutatea aripilor, îngeri goi se culcă în fân, zgribuliți de frig.

Așadar, principiul divin dispare, își abandonează propria creație: bătrânețea și umanitatea îngerilor se datorează încetării ființării lumii lor. Astfel, „purtarea” credinței, simbolizată de aripile grele, aproape bacoviene aripi de plumb, devine o sarcină tot mai apăsătoare, pe care nici măcar arhanghelii nu se mai simt în stare s-o ducă la îndeplinire.

Absolutul pare să se fi retras din lumea care-și rătăcește, din această cauză, sensul, iar ființele, lucrurile, gesturile sunt zadarnice. De pildă, heruvimul devine paznic inutil al unui tărâm văduvit de atributele sale esențiale. Fără îndoială, o lume se înlocuiește prin alta, într-un proces opus genezei: „Porumbelul Sfântului Duh,/ cu pliscul stinge cele din urmă lumini”. Totul stă sub semnul stingerii, al întunecării, al descompunerii („odată vor putrezi și îngeri sub glie”), al negației („nu se luptă”, „învins”, „refuză”). Așadar, este vorba de o lume stranie, amenințată de un rău fără nume, din care omul pare să lipsească, o lume veche, rustică, a mitului din care n-a mai rămas decât recuzita.

Un loc aparte ocupă în text simbolul fântânii (conștiință, spiritualitate), identificabil nu numai în versurile 8-9, ci și în ultima secvență, acutizând criza destrămării; astfel, cunoașterea nu mai este accesibilă: „dar apele din fântâni refuză gălețile lor”; „apa vie” a fântânii, care ar putea dezvălui omului cerul coborât pe pământ și e, totodată, element regenerator, îl „refuză”. În schimb, năpădită de mulți păianjeni, ea își păstrează virtuțile oglinzii, dar pe cele premonotorii, avertizând asupra momentului inevitabil, când sacrul, cotropit de materia efemeră, se va retrage definitiv din lume.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.