Elasticitatea cererii si a ofertei

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.24

nivel: Liceu

Elasticitatea cererii eprimă sensibilitatea cererii la modificarea prețului sau a altei condiții a cererii.
Coeficientul elasticității cererii (Ec) arată gradul, fracțiunea sau procentul modificării cererii în funcție de schimbarea prețului sau a altei condiții a cererii.

...

Importanța și factorii care detemină elasticitatea cererii

[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Elasticitatea cererii si a ofertei

Elasticitatea cererii eprimă sensibilitatea cererii la modificarea prețului sau a altei condiții a cererii.
Coeficientul elasticității cererii (Ec) arată gradul, fracțiunea sau procentul modificării cererii în funcție de schimbarea prețului sau a altei condiții a cererii.

...

Importanța și factorii care detemină elasticitatea cererii

Modificarea prețului unui anumit bun sau a oricăreia din condițiile cererii determină schimbări mai mari sau mai mici, pozitive sau negative, în cererea pentru bunul respectiv. Aceste schimbări pot fi cuantificate numai dacă se cunoaște influența factorilor care determină elasticitatea cererii. Dintre acești factori, mai importanți sunt cei care determină elasticitatea cererii în funcție de preț.

a. Ponderea venitului cheltuit pentru un anumit bun în bugetul total al unei familii. Cu cît ponderea respectivă este mai ridicată, cu atît coeficientul elasticității cererii la preț (E cp) este mai mare, în situații în care celelalte condiții ramîn constante. Astfel, presupunînd că bunul X are o pondere de

30, iar prețurile celor două bunuri se majorează cu 10%, cererea pentru bunul X se va reduce cu mai mult de 10%, de exemplu cu 15%, (E cp = 1,5), în timpul ce la bunul Y se va reduce cu mai puțin de 10%, de exemplu cu 8%, (E cp = 0,8).

Totodată, unele categorii de bunuri au o pondere mai mare în cheltuielile totale, în timp ce altele au o pondere mai redusă. Creștere diferențelor dintre veniturile bănești determină modificări în ponderile cheltuielilor pentru diferite categorii de bunuri.

Astfel, pe măsură ce veniturile bănești cresc, ponderea cheltuielilor pentru bunurile alimentare se reduce. De aceea, cheltuielile pentru alimente au o pondere mult mai mare în totalul cheltuielilor persoanelor cu venituri reduse decît la cele cu venituri mari.

În această situație, coeficientul elasticității cererii pentru bunurile alimentare este mai mare pentru persoanelor cu venituri mici, în comparație cu persoanele care au venituri mari și foarte mari.

b. Gradul de substituire a bunurilor. Între gradul de substituire a unor bunuri și elasticitatea cererii în funcție de preț există o relație pozitivă. Coeficientul elasticității cererii este cu atît mai mare cu cît gradul de substituire este mai mare și invers. Astfel, dacă este foarte greu ca în consum bunul A să fie substituit cu alte bunuri, iar prețul acestuia crește cu 50%, cererea pentru bunul A se va reduce cu mai puțin de 50%, de exemplu, cu 20%, (Ecp = 0,4).

În situația în care bunul A poate fi cu ușurință substitui cu alte bunuri disponibile pe piață, care au proprietăți similare sau apropiate și al căror preț nu a-a modificat, cererea pentru bunul A se va reduce cu un procent mai mare de 50%, de exemplu cu 75% (Ecp = 1,5).

c. Gradul necesității în consum. Din puctul de vedere al naturii, trebuințelor care pot fi satisfăcute, bunurile pot fi grupate în două categorii: a)bunuri normale de strictă necesitate; b) bunuri de lux.

Nivelul coeficientului elasticității cererii pentru bunurile de lux, în funcție de prețul acestora, este mai mare decît al celui pentru bunurile normale. De regulă bunurile care pot fi considerate de luxau o cerere elastică, iar cererea pentru bunurile vitale este inelastică. Desigur că în cadrul fiecărei categorii de bunuri există diferențe între nivelul coeficientului
cereri în funcție de prețul acestora.

d. Durata perioadei de timp de la modificarea prețului. Între durata perioadei de timp de la schimbarea prețului unui anumit bun și mărimea coeficientului elasticității cererii la preț există o relație directă, pozitivă. Astfel, dacă prețul bunului A se dublează cererea pentru bunul respectiv într-o perioadă scurtă de timp, se va reduce, de exemplu cu 80% (Ecp = 0,8). Pe o perioadă îndelungată de timp însă se va reduce cu un procent mult mai mare, de exemplu, cu 120% (Ecp = 1,2).

Cunoașterea influenței acestor factori asupra elasticității cererii în funcție de modificarea prețului prezintă o importanță deosebită pentru estimarea venitului total încasat care este egal cu produsul dintre cantitatea bunurilor vîndute (Q) și prețul de vînzare pe piață (P). Astfel că veniturile totale sunt egale cu cheltuielile totale și cu totalul vînzărilor (VT = Q.P).

În situația în care cererea pentru anumite bunuri este elastică în funcție de prețul acestora, între modificarea prețului și venitul total încasat există o relație inversă, negativă. În cazul în care cererea este inelastică între evoluția prețului și venitul total există o relație pozitivă. În situția în care există o cerere cu elasticitate unitară, venitul total încasat nu se modifică.

Relațiile dintre nivelul coeficientului elasticității cererii la preț (E cp) și venitul total încasat (VT) sunt prezentate în tabelul de mai jos.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.