Efectele contractului de incheiere

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.76

nivel: Facultate

Tot in sarcina locatorului (proprietarul) sunt si reparatiile indiferent de natura lor determinate de un caz de forta majora (ex. seism)
Locatorul nu raspunde de stanjenirea locatarului prin efectuarea reparatiilor, insa reparatiile trebuie sa aiba un caracter urgent (neputand fi amanate pana la incetarea contractului) si sa fie efectuate in cel mult 40 de zile, sub sa[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Efectele contractului de incheiere

Tot in sarcina locatorului (proprietarul) sunt si reparatiile indiferent de natura lor determinate de un caz de forta majora (ex. seism)
Locatorul nu raspunde de stanjenirea locatarului prin efectuarea reparatiilor, insa reparatiile trebuie sa aiba un caracter urgent (neputand fi amanate pana la incetarea contractului) si sa fie efectuate in cel mult 40 de zile, sub sanctiunea reducerii proportionale a chiriei.

Lucrarile pot fi executate de locatari, in contul proprietarului, retinand contravaloarea acestora din chirie. Chiriasul va putea executa aceste lucrari daca degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinta normala a cladirii sau a lobuintei si numai daca locatorul nu a luat masuri de executare a lucrarii in termen de 30 de zile de la data sesizarii scrise de chirias. In caz de urgenta chiriasul poate imputa asupra chiriei contravaloarea reparatiilor efectuate, chiar daca le-a efectuat inainte de expirarea termenului de 30 de zile.

Legea prevede dreptul chiriasului la despagubiri pentru sporul de valoare adus locuintei prin imbunatatirile necesare si utile efectuate cu aprobarile prevazute de lege, confirmate pe baza de acte justificative.
In conformitate cu dreptul comun in materie de locatiune, chiriasul este obligat sa foloseasca locuinta potrivit destinatiei si ca un bun proprietar (art. 1429 C. Civ)
Locuinta nu ar putea fi folosita pentru exercitarea comertului, pentru instalarea sediului unui partid politic etc
Se admite insa exercitarea de catre chiriasa unei profesii liberale(ex.avocatura) sau chiar a unei meserii(ex.croitor) cu conditia sa nu schimbe destinatia imobilului.

In contract pot fi prevazute clauze exprese prin care sa se interzica,respectiv sa se permita exercitarea unei profesii sau meserii.Daca in contract se mentioneaza profesiunea locatarului,se poate prezuma acordul locatarului pentru exercitarea acelei profesii.
Daca exercitarea unor indeletniciri profesionale presupune schimbarea destinatiei locuintei sau a unei parti din locuinta se cere consimtamantul expres al locatarului (proprietarului), iar in cazul locuintelor situate in cladiri colective se cere si acordul asociatiei de proprietari, precumsi avizul favorabil al proprietarilor (titularilor contractului de inchiriere din locuintele cu care se invecineaza,pe plan orizontal si vertical,spatiul supus schimbarii.

Modificarea sau imbunatatirea locuintei este permisa numai cu acordul prealabil scris si in conditiile stabilite de proprietar si cu aprobarile legale,daca este cazul.
Daca locatarul schimba in mod abuziv destinatia locuintei(ex.: in spatiu comercial), locatorul poate cere rezilierea contractului pentru neexecutarea de obligatii, chiriasul neputand invoca nici beneficiul provogarii legale a contractului sau reinnoirea de drept, iar in cazul fondului locativ de stat persoana juridica care exercita prerogativele proprietarului este obligata ( nu numai indreptatita) sa ceara instantei rezilierea contractului si evacuarea chiriasului.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.