Efectele adoptiei

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.00

nivel: Facultate

Acest efect al adopției rezultă din dispozițiile art.97, alin.1, Codul familiei, potrivit cărora ambii părinți au aceleași drepturi și obligații față de copiii lor minori, indiferent dacă aceștia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție.

În plus, adopția este instituită în interesul superior al copilului, care trebuie să se integreze firesc în noua familie, iar adopt[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Efectele adoptiei

Acest efect al adopției rezultă din dispozițiile art.97, alin.1, Codul familiei, potrivit cărora ambii părinți au aceleași drepturi și obligații față de copiii lor minori, indiferent dacă aceștia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție.

În plus, adopția este instituită în interesul superior al copilului, care trebuie să se integreze firesc în noua familie, iar adoptatorii trebuie să prezinte condițiile materiale și garanțiile morale necesare dezvoltării armonioase a copilului.

Art.51, alin.1 din Legea 273/2004 prevede în mod expres că adoptatorul are, față de copilul adoptat, drepturile și îndatoririle părintelui firesc față de copilul său.

O situație deosebită există în cazul în care cel care adoptă este soțul părintelui firesc al adoptatului. Potrivit art.51, alin 2 din Legea 273/2004, în această situație, având în vedere relațiile dintre soți și în scopul unității familiei, drepturile și îndatoririle părintești aparțin adoptatorului și părintelui firesc căsătorit cu acesta.

Părinții adoptatori, sau numai unul dintre ei, pot fi decăzuți din drepturile părintești dacă sănătatea ori dezvoltarea fizică a copilului adoptat este primejduită prin felul de exercitare a îndatoririlor părintești, prin purtarea abuzivă sau neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor de părinte, ori dacă educarea, învățătura sau pregătirea profesională a copilului minor nu se fac in spirit de devotament față de România.

În ipoteza în care adoptatorul nu-și exercită sau își exercită necorespunzător îndatoririle părintești, iar adopția nu poate înceta deoarece a fost încheiată cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege, instanța de judecată este în drept să dispună decăderea acestuia din drepturile părintești, conform art.109 Codul familiei și art.38, lit.c din Legea nr.272/2004.

De asemenea, niic nu se opune ca, în ipoteza în care ambii părinți adoptivi se află în una din situațiile prevăzute de art.40, alin.1 din Legea nr.272/2004, față de un asemenea copil să se ia măsura de instituire a tutelei. Tot la fel, dacă un astfel de copil este lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților adoptivi, în temeiul art.55 din Legea nr. 272/2004, se va putea dispune una din următoarele măsuri de protecție specială: plasamentul, plasamentul în regim de urgență, supravegherea specializată.

Dacă soții adoptatori divorțează, se aplică, în pirvința relațiilor dintre ei și minorul adoptat, prin asemănare, prevederile legale cu privire la desfacerea căsătoriei pentru cazul când există copii minori (art.42 – 44 Codul familiei).

4. Informarea copilului în legătură cu faptul că este adoptat
Potrivit art.52 alin.1, adoptatorii vor informa copilul că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale acestuia o permit.

Această obligație subzistă numai în ipoteza în care, la data încuvințării adopției, copilul avea vârsta sub 10 ani și era lipsit de discernământ, adică este vorba despre un copil care, neexprimânduși consimțământul sau opinia la adopție, se află în necunoștință de cauză în legătură cu această împrejurare.

Nu poate fi acceptată ideea că această informare este obligatorie și în cazul în care copilul și-a dat consimțământul la adopție ori și-a exprimat opinia deoarece, implicit, s-ar recunoaște lipsa de valoare juridică a acestui consimțământ sau opinii, date în cursul procedurii adopției.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.