Echilibrul si dezechilibrul in economie

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.95

nivel: Facultate

Una din premisele echilibrului economic o constituie structurile economiei naionale. Acestea sunt numeroase, @n funcie de criteriile utilizate, disting`ndu-se ca tipuri mai importante: structura tehnologic[, structura de proprietate, structura de ramur[ ]i sectorial[, structura teritorial[ etc. #ntre diversele structuri ale economiei exist[ o str`ns[ intercondiionare, ceea ce face ca la un moment [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Echilibrul si dezechilibrul in economie

Una din premisele echilibrului economic o constituie structurile economiei naionale. Acestea sunt numeroase, @n funcie de criteriile utilizate, disting`ndu-se ca tipuri mai importante: structura tehnologic[, structura de proprietate, structura de ramur[ ]i sectorial[, structura teritorial[ etc. #ntre diversele structuri ale economiei exist[ o str`ns[ intercondiionare, ceea ce face ca la un moment dat @ntre structuri s[ se manifeste un grad mai mare sau mai mic de compatibilitate reciproc[, prin care se @nelege m[sura @n care o anumit[ structur[ permite @nf[ptuirea cu eficien[ a obiectivelor (funciilor) celorlalte structuri.

Pe m[sur[ ce se dezvolt[ factorii de producie ]i se ad`nce]te diviziunea muncii, asigurarea compatibilit[ii dintre componentele sistemului economic devine o problem[ tot mai important[. Compatibilit[ile structurale cu gradul cel mai @nalt de generalizare sunt @ntre acumulare ]i consum (prin care se delimiteaz[ volumul de resurse ce se pot aloca simultan pentru dezvoltare ]i pentru ridicarea nivelului de via[ al populaiei) @ntre structura de ramur[ (sectorial[) ]i cea teritorial[ ale economiei.

3. Activitatea economic[ reprezint[ o lupt[ continu[ cu raritatea resurselor ]i bunurilor ceea ce presupune un ansamblu de leg[turi @ntre factorii tehnici, ]tiinifici, culturali, sociali, ecologici etc. care s[ asigure corespondena dintre comportamentele ]i deciziile oamenilor referitoare la atragerea ]i utilizarea resurselor economice @n vederea producerii, circulaiei, distribuiei ]i consumului de bunuri, @n acord cu nevoile ]i interesele lor economice. Se urm[re]te astfel un echilibru dinamic @ntre procesul de @naintare a economiei ]i traiectoria satisfacerii trebuinelor nelimitate ale oamenilor, prin folosirea c`t mai eficient[ a bunurilor ]i resurselor relativ rare.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.