Echilibrul economic general

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.00

nivel: Liceu

1.Teoria echilibrului economic general și formele lui de manifestare

Din punct de vedere teoretic, echilibrul la nive! macroeconomic reflectă acea stare a economiei în care, toate piețele sunt simultan în echilibru, fără existența excesului de cerere sau de ofertă.
în condițiile economiei de piață, echilibrul economic se manifestă sub forma unei stări proprii pieței, generată[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Echilibrul economic general

1.Teoria echilibrului economic general și formele lui de manifestare

Din punct de vedere teoretic, echilibrul la nive! macroeconomic reflectă acea stare a economiei în care, toate piețele sunt simultan în echilibru, fără existența excesului de cerere sau de ofertă.
în condițiile economiei de piață, echilibrul economic se manifestă sub forma unei stări proprii pieței, generată de acțiunea agenților economici în calitatea lor de producători-vânzători și de cumpărători-consumatori. Agenții economici producători urmăresc maximizarea profiturilor lor, în timp ce agenții economici consumatori satisfacerea trebuințelor lor. De aici și reiese esența conceptului de echilibru economic general.

Echilibrul economic general exprimă acea stare spre care tinde piața națională în ansamblul său (piața bunurilor economice, piața muncii, piața monetară și piața capitalului) caracterizată printr-o concordanță relativă a cererii șî ofertei agregate, decalajele dintre forțele pieței nedepășind anumite limite considerate normale, nesemnificative pentru producerea de dificultăți, de dezechilibre.
Echilibrul economic se manifestă sub o multitudine de forme, care se clasifică după anumite criterii:

a)după modul de manifestare în timp se distinge: echilibrul economic static, care se caracterizează prin absența schimbărilor și este considerat doar o ipoteză, neexistând practic în realitate și echilibrul economic dinamic, ce se manifestă prin modificarea permanentă a raporturilor dintre forțele care se confruntă, concordanța lor realizându-se în timp, ca tendință dominantă și care poate fi privit ca un echilibru pe termen scurt (se manifestă în condițiile unor schimbări nesemnificative sau al modificării unor restricții posibil de ameliorat pe termen scurt) și pe termen lung (admite posibilitatea schimbărilor în Coate variabilele sistemului, progresul tuturor factorilor de producție, ceea ce presupune depășirea unor dezechilibre temporare prin atragerea unor forțe de compensare existente în sistem sau în afara lui);

din punctul de vedere al sferei de cuprindere (al piețelor Ia care se referă), echilibrul economic poate fi parțial și
general;

în raport cu nivelurile agregării economiei naționale se distinge: echilibrul microeconomic, care se referă la nivelul verigilor primare, al agenților economici și al unităților administrativ-teritoriale de bază; echilibrul mezoeconomic, care se referă la structurile de ramură ,și zone teritoriale (județe, landuri etc); echilibrul macroeconomic, care integrează agregat primele două forme de echilibru pe ansamblul economiei naționale și al teritoriului național;

în funcție de conținutul proceselor economice și de modul de exprimare a rezultatelor se distinge: echilibrul economic material, care exprimă acea stare de concordanță relativă între volumul, structura și calitatea producției (oferta globală), pe de o parte, și nevoile de consum final și de producție (cerere globală), sub aspect cantitativ, structural și calitativ, pe de altă parte (de ex., pentru a asigura o anumită cantitate de energie electrică e necesară o cantitate determinată de combustibil, într-o anumită structură și putere calorică); echilibrul economic valoric, care exprimă concordanța relativă între diferite structuri valorice ale rezultatelor economice, între acestea și eforturile depuse, și în cadrul căruia se disting următoarele forme speciale:

echilibrul bănesc (monetar), care exprimă concordanța relativă dintre expresia bănească a volumului de bunuri economice existente pe piață și cantitatea de bani aflată în circulație; echilibrul financiar, care reflectă concordanța relativă între sursele financiare și necesitățile de plată ale agenților economici; echilibrul bugetar, care reflectă concordanța relativă între veniturile și cheltuielile bugetare; echilibrul valutar, care evidențiază concordanța relativă între încasările și plățile în valută; echilibrul resurselor de muncă, care exprimă concordanța relativă dintre cantitatea, structura și calitatea factorului uman activ disponibil și necesitățile de resurse de muncă ale utilizatorilor (mai ales ale unităților economice).

în unitatea lor, aceste forme concrete de manifestare a echilibrului economic asigură desfășurarea procesului creșterii economice, concretizat în sporirea dimensiunilor rezultatelor macroeconomice.

Starea de echilibru economic este o expresie a compatibilității, a concordanței relative a deciziilor luate de agenții economici producători șî, respectiv, consumatori, aceasta menținându-se într-o anumită perioadă de timp, până în momentul în care intervin factori perturbatori, cu acțiune contrarie.

Pentru ca economia unei țări să se afle în stare de echilibru este necesară respectarea anumitor condiții, în cazul diferitelor piețe:
a)în cazul pieței bunurilor economice oferta agregată de mărfuri și servicii trebuie să fie egală cu cererea agregată de mărfuri și servicii;
b)în cazul pieței monetare oferta monetară agregată trebuie să fie egală cu cererea monetară agregată;
c)în cazul pieței muncii oferta de locuri de muncă trebuie să fie egală cu cererea de locuri de muncă la nivel macroeconomic.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.