EUPAN - Reteaua administratiilor publice europene

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.25

nivel: Facultate

Referat despre EUPAN – Reteaua administratiilor publice europene
Bugetul Uniunii Europene finanțează politicile și cheltuielile tuturor instituțiilor UE.Bugetul este negociat de Parlamentul European și Consiliul de miniștri, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.
Pentru 2010, bugetul UE se ridică la aproximativ 150 de miliarde de euro,ceea ce înseamnă aproximativ 0,70 de e[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: EUPAN - Reteaua administratiilor publice europene

Referat despre EUPAN – Reteaua administratiilor publice europene
Bugetul Uniunii Europene finanțează politicile și cheltuielile tuturor instituțiilor UE.Bugetul este negociat de Parlamentul European și Consiliul de miniștri, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.
Pentru 2010, bugetul UE se ridică la aproximativ 150 de miliarde de euro,ceea ce înseamnă aproximativ 0,70 de euro pe zi, pe cap de locuitor.

Banii provin din patru surse diferite:
-69% - taxă uniformă aplicată produsului național brut (PNB) al țărilor UE;
-15% - taxă uniformă aplicată bazelor de taxă pe valoare adăugată (TVA) din țările UE;
-15% - taxe vamale, taxe agricole și cotizații „zahăr”;
-1% - sume necheltuite în anii precedenți, contribuții ale personalului UE etc.

Cum se cheltuiesc acești bani?
Potrivit sondajelor de opinie, un sfert din populație crede (pe nedrept) că cea mai mare parte din bugetul UE este cheltuit pe administrație.De fapt, cheltuielile administrative ale Uniunii vor însuma 8,9 miliarde de euro în 2010, mai puțin de 6% din cheltuielile UE.Comisia Europeană utilizează mai puțin de jumătate din această sumă (3,3 miliarde de euro), iarrestul acoperă costul aferent funcționării instituțiilor UE, de exemplu Parlamentul European.

Și unde se duce restul de bani?
În mare parte, revine statelor membre astfel:
-43% pentru a întări competitivitatea și coeziunea, investind în cercetare și dezvoltare, întreprinderi mici și mijlocii, societate informațională, infrastructuri integrate și rețele transeuropene pentru transport și energie;
-34% pentru modernizarea producției agricole și garantarea unei alimentații sigure și de înaltă calitate;
-11% pentru consolidarea dezvoltării rurale și protecția mediului;
-5% pentru proiecte europene la scară mondială (cooperare globală, ajutor umanitar sau ajutor pentru dezvoltare, fonduri de preaderare);
-6% pentru alte cheltuieli, inclusiv cheltuieli administrative;
-1% pentru a face din Europa un spațiu de viață sigur, prin prevenirea și lupta împotriva terorismului, combaterea amenințărilor la adresa sănătății publice provocate de bolile animalelor etc.

O administrație modernă” poate avea sensuri diferite, de la o persoană la alta.Cu toate acestea, avem convingerea că, la Comisia Europeană, administrația se bazează pe principiile eficienței, transparenței și răspunderii. În ultimii șase ani, Comisia și personalul său s-au dedicat sarcinii de revizuire a sistemelor și procedurilor administrative, a gestionării resurselor financiare și umane și a modului în care își planifică și programează activitățile.Rezultatul constă în cea mai radicală modernizare internă pe care a cunoscut-o Comisia Europeană de la înființarea ei, în anul 1958.

Stabilirea priorităților și alocarea resurselor
Pentru a garanta că putem satisface cererile actuale și viitoare, este nevoie să stabilim priorități clare și să ne asigurăm că dispunem de resursele necesare. Practic, cum realizăm acest lucru? Am instituit un ciclu de planificare strategică, de programare și de prezentare de rapoarte:se începe cu o dezbatere de orientare a „colegiului” comisarilor, urmată de decizia referitoare la strategia politică anuală prin care Comisia decide asupra priorităților politice pentru un an, inițiativelor cheie și orientărilor pentru procesul de alocare a resurselor și programarea operațională a serviciilor.
Sistemul este simplu:se stabilesc priorități, care se discută cu Parlamentul și Consiliul, se fac planificări în direcțiile generale și se prezintă un program de lucru ce urmează să fie executat, după care se raportează rezultatele.

În baza acestei abordări, activitățile care nu sunt considerate esențiale sunt, din ce în ce mai mult, externalizate agențiilor executive și oficiilor administrative, astfel încât Comisia să se poată consacra sarcinilor importante. Personalul nostru este bunul cel mai de preț al Comisiei. Iată de ce, pentru a fi eficientă, Comisia are nevoie de o gestionare eficientă în domeniul resurselor umane. La 1 mai 2004, a intrat în vigoare noul Statut al funcționarilor, principalul text legislativ privind drepturile și obligațiile angajaților, care marchează o modernizare ambițioasă a politicii Comisiei în domeniul resurselor umane.

Printre principalele schimbări se numără:
o nouă structură de carieră, prin care se recunosc și se recompensează aptitudinile și prestațiile reale ale funcționarului;
-un nou sistem de evaluare, care creează o legătură mai strânsă între evaluarea anuală a obiectivelor și evoluția carierei;
-o cultură a învățării pe tot parcursul vieții;
-noi reguli de mobilitate, care încurajează personalul să-și schimbe funcția periodic, între doi și cinci ani.Cei care ocupă funcții de conducere de nivel înalt și mediu sau posturi sensibile (ex. atribuirea de contracte și subvenții etc.) trebuie să-și schimbe postul la 5 ani;
-noi reguli și proceduri pentru Selecția, numirea și evaluarea funcționarilor din posturi înalte de conducere (directori generali și directori);
-noi reguli pentru membrii personalului Comisiei care nu sunt funcționari titulari (agenți contractuali și temporari).

Descentralizarea gestiunii financiare
Simplificare, descentralizare și responsabilizarea departamentelor au fost principiile care au stat la baza deciziei Comisiei de a moderniza sistemul său de gestiune financiară. „Descentralizarea” a fost deosebit de importantă întrucât, în baza vechiului nostru sistem de control financiar, fiecare tranzacție trebuia să fie aprobată de către un control financiar central, care deseori era plasat departe de serviciul care gestiona activitatea respectivă. Aceasta înseamnă că nu mai există controale pentru modul în care sunt cheltuiți banii contribuabililor? Nici pe departe.

Începând de acum:
-cei care autorizează cheltuielile și plățile sunt responsabili personal pentru acțiunile lor;
-există un Serviciu financiar central care oferă sprijin profesional și consultanță oricărei persoane implicate în gestiunea bugetară și financiară;
-există, separat, un Serviciu de audit intern care oferă siguranță cu privire la buna funcționare a controlului operațiunilor la nivelul Comisiei;
-la 1 ianuarie 2005, s-a introdus contabilitatea de angajamente și corespunde standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public elaborate de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

Simplificarea instrumentelor și procedurilor
Simplificarea procedurilor interne a urmărit o abordare pe verticală, care a implicat personalul din diferite departamente.Prin urmare, am revizuit o serie de proceduri interne (ex. procedura de delegare, consultările între servicii, aspectele lingvistice ale procedurilor de luare a deciziilor) care au condus la o revizuire majoră, în 2003, a Manualului de proceduri operaționale al Comisiei . Acest proces a fost însoțit de o serie de inițiative privind punerea în aplicare de soluții IT de vârf în domeniul resurselor umane și al controlului financiar.
Tehnologiile digitale ne oferă posibilitatea de a transmite mai eficient informații , transformând radical modul în care comunicăm la nivelul serviciilor și cu instituțiile partenere, cu cetățenii și cu grupurile societății civile.

Transparență - de ce?
Problematica transparenței în administrația publică a devenit un aspect esențial al agendei politice din ultimii zece ani, și nu numai pentru instituțiile europene. În 2001, un document al Comisiei, Cartea albă privind guvernarea europeană, afirma că transparența este necesară pentru a obține o democrație participativă și pentru a garanta legitimitatea și responsabilitatea administrației publice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.