Drepturile conexe

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.11

nivel: Facultate

3.Protecția juridică a fonogramelor și emisiunilor.

Art.3 al convențieide la Roma privind drepturile interpreților,producătorilor de fonograme și a organizațiilor de difuziune,definește fonograma drept o exprimare exclusiv sonoră a sunetelor unei interpretări sau a altor sunete.

Producător de fonogramă este persoana fizică sau juridică din intenția căreea se imprimă p[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drepturile conexe

3.Protecția juridică a fonogramelor și emisiunilor.

Art.3 al convențieide la Roma privind drepturile interpreților,producătorilor de fonograme și a organizațiilor de difuziune,definește fonograma drept o exprimare exclusiv sonoră a sunetelor unei interpretări sau a altor sunete.

Producător de fonogramă este persoana fizică sau juridică din intenția căreea se imprimă pentru prima dată sunetele unei interpretări sau alte sunete.
Luînd în considerare faptul că producerea unei fonograme este doar un lucru mecanic,lipsit de activitate intelectuală,producătorul de fonograme este lipsit de drepturi personale(morale).

Am considera însă că dreptul la indicarea pe ambalaj a denumirii organizației ce a produs fonograma reprezintă un drept moral.
Cumpărătorului fonogramei îi este cedat dreptul asupra suportului material și nu drepturile patrimoniale asupra fonogramei,la rîndul său cumpărătorul este în drept să administreze suportul material cum dorește.Este lipsit însă de dreptul de defuzare a exemplarelor fonogramei prin darea lor în chirie.

Acest drept aparține în exclusivitate producătorilor de fonograme.Drepturile producătorului de fonogramă pot fi transmise prin contract de cesiune exclusivă sau meexclusivă,care va fi încheiat în formă scrisă cu respectarea tuturor drepturilor producătorilor de fonograme.

Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de fonograme este de 50 de ani de la data primei publicări a fonogramei sau 50 de ani de la data primei imprimări.

Ca și produsul producătorului de fonogramă,emisiunile create de organizațiile de difuziune necesită a fi protejate.

Pentru crearea unor emisiuni tele- sau radio- de regulă sunt necesare cheltueli considerabile,care pot fi recuperate doar prin deținerea unui drept de monopol asupra emisiunii,deoarece posibilitățile tehnice la moment permit înregistrarea unei emisiuni fără cheltueli mari.

Deoarece organizațiile de difuziune nu depun un efort intelectual la imprimare sau difuzarea emisiunii,ele sunt lipsite de drepturile personale(morale).În schimp organizațiile de difuziune posedă un șir de drepturi patrimoniale enumerate expres în Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe.Art.29 prevede dreptul organizației de difuziune de a permite sau interzice efectuarea următoarelor acțiuni:

a).imprimarea emisiunii
b).reproducerea imprimării emisiunii
c).translarea simultană pe cale radio electronică sau prin cablu a emisiuni sale de către o altă organizație de difuziune
d).translarea emisiunii pe cale radioelectrică sau prin cablu
e).translarea emisiunilor în locurile în care intrarea este cu plată.

Drepturile organizației de difuziune sunt în figoare timp de 50 de ani după transmiterea emisiunii de către această organizație pe cale radioelectrică.Termenul sus menționat începe să curgă de la 1 ianuarie al anului ce urmează după anul cînd sa produs fapta juridică.

4.Valorificarea liberă a obiectelor drepturilor conexe.

Ca și pentru operele de artă,literatură și știință,Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe prevede cazuri speciale de valorificare liberă a obiectelor drepturilor conexe.

Vom examina fiecare caz în parte de folosire a obiectelor drepturilor conexe fără plata remunerației și fără consințămîntul interpretului,producătorului de fonogramă și organizației de difuziune.

Primul caz este citarea în formă de fragmente scurte din interpretare,fonogramă,emisiune de organizație de difuziune cu condiția că această citare se face în scopuri științifice,de cercetare,polemice,de critică și informative,întrun volum determinat de scopul urmărit.

Alt caz de valorificare liberă este ilustrarea cu fragmente mici a procesului didactic sau de cercetare științifică.

Persoanele fizice sunt în drept să valorifice liber,fără consințămîntul interpretului,producătorului de fonograme și organizațiilor de difuziune obectele drepturilor conexe în scopuri strict personale.Vor fi în drept să facă acest lucru doar cu achitarea unei remunerații.Remunerația dată costitue 3% din prețul de vînzare cu amănuntul,și este achitat de întreprindere care comercializează echipament audio sau video și suporturi materiale.

Cuantumul remunerației ce revine fiecărui subiect reprezintă:40%-autorului,30%-interpreților,și 30%-producătorilor de fonogramă.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.