Drepturile cetatenilor in UE

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.23

nivel: Facultate

Dreptul la integritatea persoanei

“Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.”

In cadrul medicinii și biologiei , trebuie respectate în principal următoarele:
a) consimțământul liber și în cunoștiință de cauză al persoanei implicate, conform prevederilor legii;
b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a acelora ca[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drepturile cetatenilor in UE

Dreptul la integritatea persoanei

“Orice persoană are dreptul la integritate fizică și psihică.”

In cadrul medicinii și biologiei , trebuie respectate în principal următoarele:
a) consimțământul liber și în cunoștiință de cauză al persoanei implicate, conform prevederilor legii;
b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a acelora care au drept scop selecția persoanelor;
c) interzicerea utilizării corpului uman și părților sale, ca atare, ca sursă de profit;
d) interzicerea clonării umane în scopul reproducerii.

Interzicerea sclaviei și a muncii forțate

In Uniune este interzisă ținerea în sclavie sau în servitute a unei persoane. Deasemenea, nimeni nu poate fi constrâns să presteze o muncă forțată sau obligatorie și este interzis traficul cu ființe umane.
Nu se consideră muncă forțată sau obligatorie în acest sens “ orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenției în condițiile prevăzute de art 5 din Convenție Europeană a Drepturilor Omului sau în timpul în care se află în libertate condiționată; orice serviciu cu caracter military sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conștiință , în țările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu; orice serviciu impus în situații de criză sau de calamități care amenință viața sau bunăstarea comunității; orice muncă sau serviciu care face parte din obligațiile civile normale.”6

CAPITOLUL II – LIBERTĂȚILE CETĂȚEANULUI EUROPEAN

Dreptul la libertate și securitate
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la libertate și securitate.

Respectarea vieții particulare și de familie
Viața particulară și de familie ai oricărei persoane trebuie respectată, alături de respectarea domiciliului și corespondenței particulare.
Amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept nu este permisă decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și daca constituie o masură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării , apărarea oridinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei ori protejarea drepturilor și libertăților altora.

Protecția datelor cu caracter personal

Conform Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, „orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.” Aceste date trebuiesc tratate corect, în scopuri precise și doar pe baza consimțământului persoanei în cauză.

Dreptul la căsătorie și dreptul de întemeiere a unei familii

Aceste drepturi sunt garantate în conformitate cu legile naționale care reglementează exercitarea acestor drepturi.
„Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie”7 conform legislației naționale.

Dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și religioasă

Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și religioasă. Acest drept oferă cetățeanului libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum și aceea de a-și manifesta liber religia individual sau colectiv, în public sau în particular, prin intermediul culturii, învățării, practicilor și îndeplinirii riturilor.

Dreptul la libertatea de exprimare și de informare

Acest drept se referă la libertatea oricărei persoane de a-și expune opinia, de a primi sau transimite informații sau idei, fără restricții din partea autorităților publice. Deasemenea sunt respectate libertatea și pluralismul mijloacelor de exprimare în masă.
Conform CEDO „ orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.” Totodata Constitutia prevede că statele nu sunt impiedicate să supună societățile de radiodifuzare, de cinematografie su de televiziune unui regim de autorizare.Constituția prevede: „ Exercitarea acestor libertăți ce comportă indatoriri și responsabilități poate fi supusă unor formalități , condiții de restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, intr-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei...”

Dreptul de întrunire și de asociere

Acest drept se referă la libertatea oricărei persoane de a se întruni sau asocia cu oricine sau orice organizație, inclusiv dreptul de a constitui cu alții sindicate sau de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor.

Dreptul la educație

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, orice persoană are dreptul la educație , precum și la accesul la formarea profesională și la formarea continuă. Acest drept include posibilitatea de a urma invățământul obligatoriu, care este gratuit.
Totodată se prevede că orice personă are dreptul de a înființa instituții de învățământ respectând principiile democratice. Deasemenea părinții au dreptul de a asigura educarea și instruirea copiilor , potrivit convingerilor lor religioase, filozofice și pedagogice, în concordanță cu respectarea legilor naționale care reglementează acest drept.

Libertatea profesională și dreptul la muncă

„Orice persoană are dreptul la muncă și dreptul de a exercita o profesie aleasă sau acceptată în mod liber .” 8 Deasemenea fiecare cetățean sau cetățeană a Uniunii are libertatea de a-și căuta un loc de muncă, de a lucra, de a se stabili sau de a-și oferi serviciile în orice stat membru.Resortisanții țărilor terțe care sunt autorizați să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul la condiții de muncă echivalente cu cele de care beneficiază cetățenii sau cetățenele Uniunii.

Libertatea de a desfașura o activitate comercială

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene libertatea de a desfășura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislațiile și practicile naționale.

Dreptul de proprietate

Acest drept se referă la faptul că orice persoană are dreptul de se bucura de proprietatea bunurilor pe care le-a dobândit în mod legal, de a le folosi, de a dispune de ele și de a le lăsa moștenire. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa, decât pentru cauză de utilitate publică, în cazurile și condițiile prevăzute de lege și în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o.

Folosirea bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general.
Totodată Carta drepturilor fundamentale a UE menționează că proprietatea intelectuală este protejată.

Dreptul la azil

Dreptul de azil este garantat cu respectarea regulilor Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951 și a Protocolului din 31 ianuarie 1967 referitor la statutul refugiaților și în conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.