Dreptul societatilor II - Procedura insolventei

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.36

nivel: Facultate

Procedura simplificata se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) comercianti, persoane fizice, actionând individual;
b) intreprinderile familiale ;
c) comercianti care fac parte din categoriile prevazute la art. 1 alin.

(1) si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
1. nu detin n[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dreptul societatilor II - Procedura insolventei

Procedura simplificata se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) comercianti, persoane fizice, actionând individual;
b) intreprinderile familiale ;
c) comercianti care fac parte din categoriile prevazute la art. 1 alin.

(1) si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor;
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;
3. administratorul nu poate fi gasit;
4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;
d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. b), c), e) si h) in termenul prevazut de lege;
e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de prezenta lege.

CAPITOLUL II
CARACTERELE SI CONDITIILE DE APLICARE ALE PROCEDURII INSOLVENTEI
1. Caracterele procedurii

a) Caracterul colectivist de aparare in comun a intereselor tuturor creditorilor comerciantului aflat in stare de insolventa, prin efectuarea unei publicitati având ca scop informarea creditorilor in scopul inscrierii acestora la masa credala. Prin aceasta, procedura insolventei se deosebeste de procedura executarii silite, exercitata in conditiile Codului de Procedura Civila in mod individual de fiecare creditor;

b) Caracter generalizat. Procedura insolventei este o procedura care vizeaza intreaga “avere a debitorului” si nu doar unul sau unele bunuri din patrimoniul acestuia, cum este cazul executarii silite mobiliare sau imobiliare de drept comun. Legea precizeaza in art. 3 pct. 2: “averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele dobândite in cursul procedurii insolventei -, care pot face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de procedura civila”. Remarcam faptul ca procedura insolventei se poate aplica si asupra unor bunuri care, la data declansarii procedurii nu se mai afla in patrimoniul debitorului, dar care sunt readuse cu efect retroactiv prin anularea unor acte “suspecte” incheiate de catre debitor in perioada anterioara deschiderii procedurii.

c) Caracter egalitar. Egalitatea de tratament a creditorilor este realizata prin acordarea tuturor creditorilor posibilitatea de a participa concomitent la masa credala si de a-si satisface creantele proportional cu ponderea pe care fiecare dintre acestea o detine in pasivul patrimoniului debitorului.

d) Caracter unitar. Procedura insolventei este unica si se desfasoara simultan pentru toate creantele detinute impotriva patrimoniului debitorului. Nu se poate concepe desfasurarea in acelasi timp a doua sau mai multe proceduri cu privire la averea aceluiasi debitor. De asemenea, procedura are un caracter unic sau unitar in sensul ca este aceeasi pentru orice comerciant, indiferent de forma de organizare sau de marimea patrimoniului acestuia, cu exceptia unor cazuri reglementate expres, cum ar fi procedura insolventei institutiilor de credit. Toate categoriile de comercianti menŃionate in lege sunt supuse aceleiasi proceduri.

e) Caracter judiciar. Procedura insolventei se realizeaza prin intermediul si cu participarea organelor judecatoresti, fiind astfel o procedura judiciara fortata in cadrul careia de cele mai multe ori se realizeaza in mod colectiv o executare silita a activelor din patrimoniul debitorului.

f) Caracter profesionist, prin aceea ca se aplica persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de comerciant sau care “desfasoara si activitati economice” (art. 1 alin. 1 din Lege).

2. Conditiile aplicarii procedurii
2.1. Conditii cu privire la persoanele carora li se aplica procedura
Procedura insolventei se aplica, de regula, comerciantilor persoane fizice sau juridice, notiunea de comerciant având sensul conturat de prevederile Codului Comercial. Cu toate acestea, exista unele exceptari:
- Societatile agricole care, in mod traditional, nu sunt considerate comercianti;
- Orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice. De observat este faptul ca Legea foloseste termenul de activitate economica si nu activitate comerciala, conducând poate prin aceasta la unele semne de intrebare fata de stabilirea continutului acestei notiuni. Activitatile comerciale se bucura de o definire legala (in Codul comercial) si doctrinara, in timp ce notiunea de activitati economice pe de o parte pare a se suprapune sferei notiunii de activitati comerciale, dar, in acelasi timp, ar putea exista si diferentieri. Consideram ca in notiunea de “orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice” am putea include fundatiile si asociatiile care, conform legislatiei aplicabile, pot desfasura activitati comerciale in vederea obtinerii de fonduri necesare scopului organizatiei.

Fata de reglementarea anterioara, art. 1 din Lege face distinctie intre categoriile de persoane carora li se aplica procedura generala si celor carora li se aplica procedura simplificata. Procedura generala se aplica “urmatoarelor categorii de debitori aflati in stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d) din Lege:
1. societatile comerciale;
2. societatile cooperative;
3. organizatiile cooperatiste;
4. societatile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.“ (art. 1 alin 1).
Potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 277/2009, procedura simplificata se aplica debitorilor aflati in stare de insolventa, care se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) comercianti, persoane fizice, actionând individual;
b) intreprinderile familiale, supuse prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 (fostele asociatii familiale);
c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
1. nu detin nici un bun in patrimoniul lor;
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;
3. administratorul nu poate fi gasit;
4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;
d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) in termenul prevazut de lege;
e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de prezenta lege.

Anumite categorii de comercianti sunt exceptate de la aplicarea procedurii prevazute de Legea insolventei nr. 85/2006, fiind supusi unor reglementari legale specifice dupa cum urmeaza:
a. societati comerciale cu capital majoritar de stat ;
b. regiile autonome – conform art. 151 din Lege, procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolventa se va stabili prin lege speciala.
c. institutiile de credit – procedura de faliment a bancilor se realizeaza in baza unei reglementari speciale – Ordonanta Guvernului nr. 10/2004;
d. societatile de asigurari – in baza Legii nr. 32/2000 cu modificarile ulterioare.
Procedura nu se aplica celor care exercita profesiuni liberale (avocati, medici, meseriasi, agricultori etc.) care nu sunt considerati comercianti.

Procedura se poate aplica si unui comerciant strain – persoana fizica sau juridica – in cazul in care are in România un sediu secundar – o sucursala, agentie, reprezentanta, carora le sunt aferente bunuri aflate in România.

2.2. Conditii cu privire la insolventa

Procedura se aplica exclusiv debitorilor aflati in stare de insolventa definita de lege ca fiind “acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile” - art. 3 alin (1) pct. 1 din Lege.
Remarcam ca legiuitorul nu impune cerinta comercialitatii datoriilor, neconditionând posibilitatea de declansare a procedurii de comercialitatea datoriilor.

Insolventa exista chiar in cazul in care, din lipsa de disponibilitati banesti, nu poate fi achitata o singura datorie care este certa, consta intr-o suma de bani si este scadenta. In ceea ce priveste sarcina probei starii de insolventa, legea prezuma existenta starii de insolventa vadita “atunci când debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori” (art. 3 pct. 1 din Lege). In consecinta, persoana care afirma existenta insolventei, este suficient sa probeze neachitarea datoriilor scadente pentru o perioada care depaseste 30 de zile de la scadenta, fapt care poate fi probat prin orice mijloace de proba admisibile in dreptul comercial.


2.3. Conditii cu privire la bunurile asupra carora se aplica procedura

Procedura se aplica asupra intregii averi a debitorului. “Averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele dobândite in cursul procedurii insolventei -, care pot face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de procedura civila” (art. 3 pct. 2 din Lege).
Averea debitorului cuprinde bunurile si drepturile aflate in patrimoniul debitorului la data declansarii procedurii, cât si bunuri iesite din patrimoniul debitorului, dar readuse in acesta ca urmare a procedurii.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.