Dreptul si stiinta dreptului

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.09

nivel: Facultate

1.2. Dreptul și știința dreptului

Dreptul reprezintă dimensiunea juridică a societății ca ansamblu de reguli de conduită obligatorii care consfințesc drepturi, libertății și obligații ale oamenilor în relațiile lor reciproce și a căror respectare este asigurată, la nevoie, de către forța publică.
Așadar, nu se confundă dreptul, ca realitate socio-umană, ca mod de disciplinare[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dreptul si stiinta dreptului

1.2. Dreptul și știința dreptului

Dreptul reprezintă dimensiunea juridică a societății ca ansamblu de reguli de conduită obligatorii care consfințesc drepturi, libertății și obligații ale oamenilor în relațiile lor reciproce și a căror respectare este asigurată, la nevoie, de către forța publică.
Așadar, nu se confundă dreptul, ca realitate socio-umană, ca mod de disciplinare a comportamentelor intr-o comunitate - cu studiul acestei realități, cu știința care îi cercetează legitățile, regularitățile, geneza și modalitățile de implicare și determinare a comportamentului uman.

Științele juridice (știința dreptului) studiază legile existenței și evoluției statului și dreptului, instituțiile politice și juridice, formele lor concret-istorice, corelația cu celelalte componente ale sistemului social, influențele instituției politico-juridice asupra socialului și ale acestuia asupra primelor.
Dreptul, ca fenomen normativ - fiind determinat de scopuri care se impun acțiunii - reprezintă încercarea de disciplinare și coordonare a relațiilor sociale, în vederea promovării unor valori acceptate de societate precum: proprietatea, siguranța juridică și securitatea libertăților individuale, societatea civilă, etc.(vezi Gh. Mihaiu, Radu I. Motica).

Știința dreptului formulează principiile generale în baza cărora dreptul își structurează un mecanism adecvat - eficient și adaptat la omul real, concret - de influențare a comportamentului, în temeiul unor cerințe valorice.
Ea este o știință explicativă, cu un statut specific, dar și o știință normativă.
Ca știință explicativă, știința dreptului studiază natura juridicului, caracteristicile sale structurale, raporturile cu alte științe, raporturile interne ale sistemului juridic.

Știința dreptului nu se limitează la studiul normei juridice, a jurisprudenței și contractului (nu se confundă cu o exegeză a textelor normative), ci supune procesului explicativ-interpretativ contextul social-cultural în care apar și ființează normele și instituțiile juridice, cooperând în acest proces cu toate științele sociale-economia politică, istoria, demografia, sociologia, politologia, statistica precum și cu filozofia (a se vedea N.Popa - Teoria generală a dreptului).
În acest sens sunt de actualitate aprecierile lui Schelling și Titu Maiorescu, dar și lipsite de temei precizările lui August Comte referitoare la caracterul neștiințific al dreptului care ar impune dispariția sa din sistemul științelor. [1]
Statutul specific al științei dreptului rezultă din specificitatea domeniului relațiilor și structurilor sociale analizate - domeniul participării oamenilor la circuitul juridic, ca subiecți de drepturi și obligații juridice, cu toate consecințele ce decurg de aici. Cooperarea oamenilor în acest domeniu al realității sociale implică intervenția dreptului în scopul ordonării și dirijării comportamentelor, impunându-le reguli normative, modele, programându-le într-un sens anume acțiunile și limitându-le, în temeiul unor sancțiuni ce țin de coexistența libertăților, dreptul "absolut" de manifestare (vezi N.Popa, op.cit., pag. 8).

În sinteză:
a. obiectul științelor juridice îl constituie studierea dreptului, a fenomenului juridic în complexitatea sa: dreptul ca ansamblu de norme, drepturile subiective, relațiile juridice și ordinea de drept din societate, conștiința juridică;
b. dreptul este un aspect al vieții sociale supus investigației științifice;
c. în cadrul științelor sociale, știința dreptului (științele juridice) se distinge (alături de etică) ca o știință normativă întrucât segmentul esențial din viața socială, fenomenul studiat este reprezentat de normele juridice;
d. știința juridică operează cu concepte, definiții și în deosebi cu formulări de legități de tipul postulatelor și principiilor; propozițiile ce formulează aceste legități nu se confundă cu normele juridice (legi, decrete, acte normative diverse) întrucât primele reprezintă concluzii științifice, aprecieri și judecăți de valoare în urma studierii dreptului în toate ipostazele existenței sale, în timp ce secundele (normele juridice) sunt prescripții, reguli interactive stabilite de puterea publică (deci, segmente factuale ale existenței în plan social) - opinie exprimată în literatura de specialitate.

Formulările științei juridice (pe care Kelsen le numește propoziții de drept) sunt descriptive, nu au caracter imperativ, ci pot fi adevărate sau false, având funcția de cunoaștere a dreptului. Normele juridice (dreptul) conțin prescripțiuni, sunt imperative ( "să faci!", "să nu faci!", "să dai!") și asigură exercitarea autorității juridice reprezentată de organele publice; ele permit acțiuni dar și limitează acțiuni comportamentale (vezi Gh. Mihaiu, Radu T. Motica).
Belgianul Francois Rigaux susține că primul obiect al științei dreptului este de a restaura conexiunile între normele juridice aplicate de practicieni și situațiile juridice trăite de oameni, de a elucida fenomenele dreptului și de a identifica scopurile pe care le servește (scopurile sunt determinate de alegerea politică, fiind deci vorba de politica juridică sau legislativă). [2]

Analizând transpunerea potențială a cunoștințelor juridice în știință, Mircea Djuvara spunea că această posibilitate se conturează în real atunci când, având ca obiect un număr cât mai mare de acte din cele care se ocupă dreptul, le ordonează și le leagă după [3] caracterele lor esențiale prin noțiuni sau principii juridice universal valabile, întocmai ca și legile naturii.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.