Dreptul proprietatilor intelectuale

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.56

nivel: Facultate

Potrivit Legii în cazurile expres prevăzute pot beneficia de protecŃia
acordată autorului persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât autorul. Acestia pot exercita acele prerogative ale dreptului de autor, constituind exceptii de la principiul adevăratului autor al operei, pe care le consemnăm în următoarele cazuri:

a) succesorii în drepturi ai autorilor – po[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dreptul proprietatilor intelectuale

Potrivit Legii în cazurile expres prevăzute pot beneficia de protecŃia
acordată autorului persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât autorul. Acestia pot exercita acele prerogative ale dreptului de autor, constituind exceptii de la principiul adevăratului autor al operei, pe care le consemnăm în următoarele cazuri:

a) succesorii în drepturi ai autorilor – pot exercita unele drepturi morale de autor, drepturile patrimoniale fiind exercitate pe o durată limitată;
b) cesionarii legali ai drepturilor de autor – unitatea angajatoare exercită drepturile patrimoniale de autor si nu autorii adevărati ai acestor opere;
c) cesionarii conventionali ai drepturilor patrimoniale;
d) organismele de gestionare colectivă a drepturilor de autor – alături de gestionarea drepturilor patrimoniale de autor, aceste organisme pot
exercita si unele drepturi morale;
e) persoana fizică sau juridică din initiativa, sub responsabilitatea si
sub numele căreia a fost creată opera. Este cazul operelor colective;
f) persoana fizică sau juridică ce face publică opera.

Calitatea de autor al operei
Calitatea de autor izvorăste din activitatea de creatie a unei sau a unor persoane fizice. Numai o persoană umană poate avea calitatea de autor al unei opere, pentru că numai ea dispune de capacitatea de a crea. Odată opera creată, apreciată de autor ca făcând parte din domeniul literar, artistic sau stiintific, nu trebuie să îndeplinească alte conditii prealabile pentru a avea vocatie la protectie.

Calitatea de subiect al dreptului de autor
Este o calitate juridică, născută din calitatea de autor al operei, fiind recunoscută ca atare de lege tuturor creatorilor. Ea rezultă din dispozitiile art. 1 alin. 1 din Lege: dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuală, este recunoscut si garantat.

Doctrina juridică a subliniat că de îndată ce opera de creatie a luat o formă concretă, chiar dacă nu e terminată, autorul dobândeste dreptul de autor si deci, de fapt, calitatea de subiect al dreptului de autor.
Deosebirea dintre calitatea naturală de autor al unei opere, pe de o parte, si calitatea de subiect al dreptului de autor, pe de altă parte, constă în faptul că, desi, ca regulă generală, cele două calităti sunt reunite în una si aceeasi persoană, sunt si cazuri când calitatea de subiect al dreptului de autor poate apartine si altor persoane fizice necreatoare sau chiar unor persoane juridice.

Opera comună
Opera comună este opera creată de două sau mai multe persoane în
colaborare. Calitatea de subiect al dreptului de autor a unei opere comune o au în mod firesc toti realizatorii acesteia. Opera comună este o operă unitară a cărei caracteristică decurge din pluralitatea de autori si de subiecte ale dreptului de autor, activitatea creatoare fiind desfăsurată în aceeasi unitate de timp.

Caracterul unitar al operei comune nu înseamnă în mod necesar si
indivizibilitatea acesteia. În functie de posibilitatea sau imposibilitatea determinării contributiei fiecărui coautor, opera comună poate fi divizibilă sau indivizibilă. Indivizibilitatea reprezintă regula, iar divizibilitatea exceptia. Exploatarea operei comune este guvernată de principiul acordului comun al coautorilor, numită si regula unanimitătii.

Remuneratia pentru exploatarea operei comune se cuvine coautorilor
conform conventiei acestora. În lipsa unei conventii, remuneratia se împarte proportional cu părtile din contributie ale autorilor sau în mod egal, dacă aceste părti nu pot fi determinate.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.