Dreptul finantelor publice

7x puncte

categorie: Drept

nota: 7.63

nivel: Facultate

Capitolul IV are ca obiect de studiu Bugetul public. În cadrul acestui
capitol cercetarea cuprinde în primul rând definirea bugetului public, natura juridică a bugetului de stat (cu cele trei teorii) si un scurt istoric al bugetului public.

Reforma bugetară ce a avut loc după Evenimentele din decembrie 1989
ocupă un loc important, fiind subliniat rolul Legii nr.10/1991[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dreptul finantelor publice

Capitolul IV are ca obiect de studiu Bugetul public. În cadrul acestui
capitol cercetarea cuprinde în primul rând definirea bugetului public, natura juridică a bugetului de stat (cu cele trei teorii) si un scurt istoric al bugetului public.

Reforma bugetară ce a avut loc după Evenimentele din decembrie 1989
ocupă un loc important, fiind subliniat rolul Legii nr.10/1991 a finantelor publice, care constituie o adevărată “Constitutie financiară a României”. Se pune accent pe instituirea Bugetului public national, cu componentele acestuia, scotând în evidentă autonomia fiecărei categorii de buget public, precum si trăsăturile componentelor sistemului unitar al bugetelor publice.

Dreptul bugetar si principiile acestuia ocupă un loc important în acest
capitol, deoarece se defineste dreptul bugetar si trăsăturile sale specifice si se examinează distinct cele 8 principii ale dreptului bugetar (universalitătii, unitătii bugetare, neafectării veniturilor bugetare, anualitătii bugetului, specializării, echilibrului, publicitătii si unitătii monetare).

De asemenea, sunt examinate competentele de aprobare a bugetelor
publice, adică de către Parlament (bugetul de stat, al asigurărilor sociale de stat si fondurilor speciale), de consiliile locale (pentru bugetele locale) si în anumite conditii pentru bugetele institutiilor publice si ale Trezoreriei statului.

În capitolele V si VI se examinează cele patru etape ale procesului
bugetar, privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul fondurilor speciale. Datorită complexitătii si importantei celor trei categorii de bugete publice, cele patru etape ale procesului bugetar sunt examinate în două capitole, respectiv în capitolul V etapele elaborării si aprobării, iar în capitolul VI etapele execuŃiei bugetare si a încheierii executiei bugetare.

În etapa de elaborare a celor trei categorii de bugete publice accentul se pune pe initiativa bugetară a Guvernului, etapele de elaborare a proiectului de buget (documente ce stau la baza proiectului si calendarul bugetar) si metodele clasice si moderne ce se aplică la evaluarea veniturilor si cheltuielilor bugetare.

Pentru etapa de aprobare a celor 3 categorii de bugete publice se
cercetează procedura de aprobare (pe etape si faze) în cadrul Parlamentului, precum si legile bugetare anuale, în ceea ce priveste cuprinsul si anexele, structura bugetelor anuale, fondul de rezervă si cel de intervenŃie la dispozitia Guvernului, volumul si structura bugetului pe anul 2006, precum si reglementările specifice exercitiului bugetar.

În etapele executiei si încheierii executiei bugetelor mentionate se pune accent pe atributiile guvernului si ale Ministerului Finantelor Publice în aceste etape, mai ales în ceea ce priveste repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare si respectarea reglementărilor specifice executiei bugetare.

Se examinează distinct realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetare cu reglementările speciale aplicabile; serviciul de trezorerie ca institutie publică financiară nouă în România- instituirea prin reglementări legale, functiile trezoreriei statului, operatiunile derulate, utilizarea disponibilitătilor tezaurului
public, bugetul trezoreriei si sanctiuni specifice; încheierea executiei bugetare si efectele acesteia, contul anual de executie a bugetelor publice si controlul executiei celor trei categorii de bugete (controlul legislativ, administrativ si judiciar), inclusiv rolul si atributiile Curtii de Conturi în această materie.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.