Dreptul comunitar

3x puncte

categorie: Drept

nota: 6.03

nivel: Facultate

Obiectul Dreptului comunitar rezulta si din diferite hotarâri ale Curtii de Justitie, prin care se surprind trasaturi specifice de natura a-i sublinia caracterul distinct în sistemele juridice. Curtea de Justitie precizeaza ca prin reglementarile adoptate s-a instituit o comunitate de durata nedeterminata, dotata cu institutii proprii, cu personalitate juridica proprie, cu capacitate juridica, cu [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dreptul comunitar

Obiectul Dreptului comunitar rezulta si din diferite hotarâri ale Curtii de Justitie, prin care se surprind trasaturi specifice de natura a-i sublinia caracterul distinct în sistemele juridice. Curtea de Justitie precizeaza ca prin reglementarile adoptate s-a instituit o comunitate de durata nedeterminata, dotata cu institutii proprii, cu personalitate juridica proprie, cu capacitate juridica, cu capacitatate de reprezentare internationala si cu puteri reale, izvorâte dintr-o limitare de competente sau dintr-un transfer de atributii ale statelor membre catre Comunitate. Se apreciaza ca s-a creat astfel un drept aplicabil resortisantilor si statelor europene.

Actul Unic European aduce noi precizari referitoare la obiectul Dreptului comunitar. Prin acest document au fost largite competentele comunitare, reglementarile juridice incluzând cooperarea în domeniul politicii externe . Totodata, prin Actul Unic European, în sfera Dreptului comunitar au intrat domenii de importanta majora, cum sunt
protectia sociala, protectia mediului înconjurator, cercetarea si dezvoltarea tehnologica. Obiectul Dreptului comunitar îl constituie reglementarea raporturilor juridice din cadrul Uniunii Europene, în baza competentelor institutiilor europene, precum si a raporturilor juridice între aceste institutii si organismele statelor membre.

2.3. Principiile dreptului comunitar
În lumina obiectului Dreptului comunitar, principiile acestuia se refera pe de o parte la raporturile dintre institutiile europene si, pe de alta parte, la raporturile dintre aceste institutii si organismele statelor membre.
Se disting urmatoarele principii :
a) principiul democratiei reprezentative;
b) principiul respectarii drepturilor omului;
c) principiul justitiei sociale;
d) principiul diversitatii culturale;
e) principiul reprezentarii intereselor;
f) principiul echilibrului institutional;
g. principiul autonomiei institutiilor;
h)principiul loialitatii;
i) principiul cooperarii;
j. principiul subsidiaritatii;

a) Principiul democratiei reprezentative
Democratia reprezentativa este consacrata în toate actele constitutive ale Comunitatilor Europene si ale Uniunii Europene. Principiul democratiei reprezentative se afla în mod firesc la temelia oricarei structuri democratice. Restrângerea rolului organelor reprezentative si transferul deciziei la organele executive demonstreaza optiunea spre
autoritarism si dictatura, optiune respinsa de statele Uniunii. Asa se explica stipularea expresa a principiului democratiei în functionarea Uniunii Europene.

b)Principiul respectarii drepturilor omului
Prin diferitele sale reglementari, Dreptul comunitar situeaza respectarea drepturilor omului între principiile care structureaza Uniunea Europeana. Obligatia de a respecta drepturile omului revine tuturor autoritatilor publice. Respectarea drepturilor omului implica respectarea principiului nediscriminarii si a principiului liberei prestari a serviciilor. Toti resortisantii statelor membre ale Uniunii
Europene sunt tratati cu respect, având acces egal la institutiile Comunitare precum si la toate formele de cooperare instituite. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a statuat ca respectarea drepturilor omului face parte integranta din principiile generale de drept, a caror aplicare este obligatorie.

c) Principiul Justitiei Sociale
Tratatul stabilind Comunitatea Economica Europeana, semnat la Roma, la 25 martie 1957, dedica mai multe texte reglementarii politicii sociale, precizând ca unul din obiectivele Comunitatii l-a constituit realizarea justitiei sociale. Acordând importanta acestui principiu, Comisia Europeana a elaborat o Carta comunitara a drepturilor sociale ale lucratorilor, care a fost adoptata de Consiliul European de la Strasbourg.

Tratatul de la Amsterdam a inclus Carta Comunitara a Drepturilor Sociale în textele sale, dipozitiile sale devenind obligatorii în toate statele membre ale Uniunii Europene. Carta stipuleaza drepturile fundamentale privind libera circulatie a persoanelor, egalitatea de tratament, protectia sociala si garantarea unui nivel de trai corespunzator pentru toti resortisantii Uniunii Europene.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.