Dreptul comertului international

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.00

nivel: Facultate

Întrucât viața economică este mult mai rapidă prin raportare la fenomenul juridic, această enumerare poate fi exhaustistă. De exemplu în Codul comercial se vorbește de contractul de cărăușie și de transportul naval, dar nu există nici o referire la transportul feroviar sau aerian, sau despre contractele de leasing. Este rațiunea pentru care doctrinarii au stabilit criteriile care permit calificare[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dreptul comertului international

Întrucât viața economică este mult mai rapidă prin raportare la fenomenul juridic, această enumerare poate fi exhaustistă. De exemplu în Codul comercial se vorbește de contractul de cărăușie și de transportul naval, dar nu există nici o referire la transportul feroviar sau aerian, sau despre contractele de leasing. Este rațiunea pentru care doctrinarii au stabilit criteriile care permit calificarea unui act sau fapt juridic, aunui raport juridic sau raport comercial.

Aceste criterii sunt:
- interpunerea în schimb
- activitatea organizată sub formă de întreprindere
- acte și fapte juridice grefate pe primele două ca accesorii - fidejusiune

Așadar, comercialitatea se definește în sistemele naționale de drept.
Internaționalitatea constă în prezența în structura raportului juridic considerat a unui element străin, internațional, de extraneitate, de asemenea intensitate încât face pasibilă supunerea raportului juridic considerat, concomitent, la cel puțin două sisteme de drept diferite.

Datorită faptului că acest element de extraneitate atrage problema aplicării unei legi străine, numită și problema conflictului de legi s-a încercat definirea elementului de extraneitate în primul rând în legea națională. Astfel, din economia dreptului român rezultă că sunt considerate ca raporturi internaționale raporturile încheiate între parteneri având sediul, domiciliul sau reședința pe teritorii străine, deci raporturile juridice încheiate cu străinătatea sau raporturile încheiate pe piețe străine (locul încheierii). Codul comercial român în vigoare spune că nu sunt considerate ca având caracter internațional acele raporturi care se încheie și se consumă pe aceleași teritoriu.

Elementul de extraneitate în optica legislațiilor naționale trebuie să fie atât de puternic încât să atragă aplicarea concomitentă a cel puțin două legi din două state diferite deoarece această problemă a conflictului de legi este de natură să creeze incertitudine pentru comercianți (ei ocupându-se de comerț, nu de drept).

Prin instrumentele interstatale care se ocupă de reglementarea unor materii comerciale s-a evidențiat preocuparea pentru definirea unitară, uniformă a elementului de extraneitate.
Astfel în convențiile internaționale în materie de transporturi internaționale:

- Convenția de la Varșovia din 1929 modificată prin Protocolul de la Haga din 1955 și a fost renegociată prin Convenția de la Montreal din 1996 privind transportul internațional aerian de mărfuri, călători și bagaje. Prin aceste convenții s-a definit și elementul de internaționalitate și se consideră ca fiind internațional un contract de transport aerian dacă locul de încărcare/îmbarcare și locul de descărcare/debarcare se găsesc pe teritorii statale deosebite sau dacă aflându-se pe același teritoriu nava survolează un teritoriu terț cu escală.

- în materie de vânzare internațională de mărfuri Convenția de la Viena din 1980 consideră o vânzare având caracter internațional dacă la momentul încheierii contractului vânzătorul și cumpărătorul își au sediul, domiciliul sau reședința pe teritorii statale deosebite.

Raportul juridic caracterizat concomitent prin comercialitate și internaționalitate este un raport juridic de comerț internațional.
Al doilea element definitoriu, particularizant pentru o disciplină juridică este metoda de reglementare.

DCI are o metodă de reglementare proprie, specifică. Aceasta este metoda dreptului uniform și are o metodă împrumutată din dreptul internațional privat, aceasta fiind metoda conflictuală. Cât privește metoda dreptului uniform aceasta are în vedere efortul sporit al comunității internaționale pentru elaborarea de instrumente interstatale care să cuprindă norme de drept material reglementând domenii ale comerțului internațional.

Exemple:
- Convențiile de la Geneva 1930-1931 privind legea uniformă aplicabilă cambiei, biletului la ordin și cecului;
- Convenția de la New York 1988 privind cambia și biletul la ordin internaționale;
- Convenția de la Ottawa 1988 privind contractul internațional de factoring;

- Convenția de la Ottawa 1988 privind contractul internațional de leasing financiar;
- Convenția de la Haga 1978 privind legea aplicabilă intermedierii;
- Convenția de la New York 1958 privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrare străine;
- Convenția de la Washington 1965 privind soluționarea litigiilor născute în legătură cu investițiile străine între un stat și un investitor străin;
- Convenția de la Seul 1985 privind agenția multilaterală de garantare a investițiilor străine;
- Convenția de la Haga 1986 privind legea aplicabilă vânzării internaționale.

Pe calea acestor convenții se realizează un drept uniform și uneori chiar un drept unificat în materia unora dintre raporturile de comerț internațional.Metoda conflictuală este împrumutată din dreptul internațional privat.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.