Dreptul bunurilor

7x puncte

categorie: Drept

nota: 8.56

nivel: Facultate

Definitia patrimoniului
Codul civil nu defineste noŃiunea de patrimoniu, desi foloseste acest termen, ca, de altfel, si alte izvoare ale dreptului civil. În sens economic, patrimoniul desemnează totalitatea bunurilor ce constituie
averea unei persoane. Din punct de vedere juridic, această definiŃie nu este exactă decât dacă întelegem prin bunuri nu numai lucrurile materiale care comp[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dreptul bunurilor

Definitia patrimoniului
Codul civil nu defineste noŃiunea de patrimoniu, desi foloseste acest termen, ca, de altfel, si alte izvoare ale dreptului civil. În sens economic, patrimoniul desemnează totalitatea bunurilor ce constituie
averea unei persoane. Din punct de vedere juridic, această definiŃie nu este exactă decât dacă întelegem prin bunuri nu numai lucrurile materiale care compun averea unei persoane, ci si, în general, toate drepturile pe care le are acea persoană. În sens juridic, patrimoniul desemnează totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale care apartin unei persoane.

Din definitia dată rezultă că patrimoniul are în structura sa două elemente:
• latura activă, alcătuită din totalitatea drepturilor patrimoniale;
• latura pasivă, alcătuită din totalitatea obligatiilor patrimoniale.

Caracterele juridice ale patrimoniului
Patrimoniul este o universalitate juridică

Patrimoniul este o unitate distinctă de elementele sale componente, care există independent de modificările concrete. Din această trăsătură juridică se desprind două elemente: patrimoniul apare ca o masă de drepturi si obligatii legate între ele sau ca o grupare a mai multor mase de drepturi si obligatii, fiecare având un regim juridic
determinat; drepturile si obligatiile sunt distincte de universalitate, în sensul că schimbările ce se produc în legătură cu drepturile si obligaŃiile nu afectează identitatea universalitătii, deoarece, de regulă, drepturile si obligatiile sunt avute în vedere numai
sub aspectul lor valoric.

Orice persoană are un patrimoniu
Această trăsătură desemnează faptul că numai persoanele fizice si juridice pot avea un patrimoniu, deoarece numai persoanele pot avea drepturi si obligatii

Patrimoniul este unic
Acest caracter juridic decurge din unicitatea subiectului care îi este titular. Fiecare persoană fizică sau juridică poate avea un singur patrimoniu, indiferent de cuantumul sau întinderea drepturilor care sunt incluse în patrimoniu.

Patrimoniul este divizibil
Divizibilitatea patrimoniului înseamnă că acesta poate fi împărtit în mai multe mase de bunuri, fiecare dintre ele având un regim juridic diferit.

De exemplu, sotii au în patrimoniul lor atât bunuri comune, respectiv bunurile dobândite de oricare dintre soti în timpul căsătoriei conform art.30 Codul familiei, cât si bunuri proprii, expres mentionate în art.31 Codul familiei. Creditorii comuni ai soŃilor pot urmări bunurile comune, iar în măsura în care acestea nu sunt îndestulătoare pentru acoperirea creantei vor putea urmări si bunurile proprii. Creditorii personali, în schimb, vor putea urmări, mai întâi, bunurile proprii si
numai dacă nu-si pot satisface creanta, vor solicita împărŃirea bunurilor comune pentru acoperirea creanŃei din partea de bunuri comune ale soŃului debitor.

Patrimoniul este inalienabil
Datorită faptului că este strâns legat de persoană, patrimoniul este inalienabil, în sensul că nu poate fi despărtit de persoană, atât timp cât aceasta există ca subiect de drept. În cazul persoanei fizice, prin acte juridice inter vivos se pot transmite unul sau mai multe drepturi ce alcătuiesc patrimoniul, dar nu se poate transmite întregul patrimoniu. El se va transmite numai mortis causa, prin succesiune, în momentul încetării din viată a titularului său.

În cazul persoanei juridice, se pot transmite cote-părti din patrimoniu în caz de reorganizare prin divizare partială. Transmiterea întregului patrimoniu are loc în cazul încetării acesteia, ca urmare a reorganizării prin comasare sau divizare totală.

Functiile patrimoniului
Patrimoniul îndeplineste trei functii:
1. patrimoniul constituie gajul general al creditorilor chirografari;
2. patrimoniul explică si face posibilă subrogatia reală cu titlu particular;
3. patrimoniul explică si permite transmisiunea universală si transmisiunea cu titlu universal.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.