Drept notarial

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.12

nivel: Liceu

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice și juridice, astfel cum preciŹzează chiar art. 1 din Legea nr. 36/1995, „constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereŹselor, în conformitate cu legea". Din aceste dispoziții legale se poate desprinde și importanța deosebită a activității notariale și, implicit, a dre[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept notarial

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice și juridice, astfel cum preciŹzează chiar art. 1 din Legea nr. 36/1995, „constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum și exercițiul drepturilor și ocrotirea intereŹselor, în conformitate cu legea". Din aceste dispoziții legale se poate desprinde și importanța deosebită a activității notariale și, implicit, a dreptului notarial.
într-adevăr, societățile moderne și cu o solidă economie de piață se caracteriŹzează printr-o multiplicare accentuată a raporturilor juridice la care participă persoanele fizice și tot mai multe persoane juridice. Participarea la viața juridică implică, cu necesitate, respectarea unei anumite ordini de drept și a valorilor ocrotite de aceasta. Datorită acestui fapt actele juridice nu se pot întocmi fără respectarea unor condiții legale, fie ele de formă, fie de fond.

Unul din marile principii ale dreptului civil este fără îndoială acela al consen-sualismului. Aceasta înseamnă că, în general, simplul acord de voință al părților este generator de drepturi și obligații corelative. Prin urmare, părțile nu sunt ținute să recurgă la constatarea raporturilor lor civile sau comerciale printr-un act întocmit în fața unui notar public. Cu toate acestea, siguranța circuitului civil reŹcomandă constatarea unor atare raporturi printr-un act scris, respectiv chiar printr-un înscris întocmit și autentificat de un specialist al dreptului, adică de un notar public. întocmirea unui înscris autentic, care să constate raportul juridic civil sau comercial realizat de părți, este dorit și solicitat adeseori de părți, ceea ce reprezintă o garanție solidă a conservării drepturilor lor. Alteori, forma autenŹtică a actului reprezintă chiar o condiție de valabilitate a contractului sau operaŹției juridice întocmite de părți.

Formalismul reprezintă o caracteristică a actelor notariale. Dar formele nu sunt un scop în sine ci o necesitate determinată tocmai de necesitatea garantării circuitului juridic civil și comercial. în epoca modernă, se poate constata chiar și o anumită renaștere a formalismului juridic1.
Dreptul notarial se constituie, în ultimul timp, într-unui din domeniile juridice cele mai dinamice. Activitatea notarială este implicată azi nu numai în domeniile tradiționale, ca: dreptul contractelor, succesiuni, drepturi reale, ci și în dreptul afacerilor și în dreptul comercial. O expresie a acestei realități o constituie și nuŹmărul mare de notari publici care-și desfășoară azi activitatea în țara noastră, precum și în alte țări democratice. Astfel, de pildă, în prezent în România există un număr de cea. 1.000 de notari publici, iar în Franța, la începutul anului trecut, existau peste 7.700 de notari, iar profesiunea de notar este considerată ca fiind prima dintre profesiile juridice2, cu o cifră de afaceri de 45%. Numărul notarilor publici este relativ mare și în alte state, cum este cazul Canadei, unde în urmă cu câțiva ani doar în provincia Quebec se înregistrau cca. 2.700 de notari3.

2. Obiectul dreptului notarial

Din definiția deja enunțată și din ansamblul reglementărilor în vigoare se poate desprinde cu ușurință și obiectul dreptului notarial. Acesta este format din normele juridice privitoare la organizarea activității notariale, statutul notarului public și la procedura de întocmire a actelor notariale. Obiectul dreptului notarial este constituit și din normele privitoare la procedura succesorală notarială.
Obiectul dreptului notarial coincide și cu obiectul disciplinei aferente acestui domeniu. Aceasta nu înseamnă că obiectul de interes al dreptului notarial este cantonat la instituțiile deja enunțate și care au esențialmente un caracter organizatoric și procedural.
Domeniul de interes al dreptului notarial este însă mult mai larg și cuprinde varii domenii juridice.

Avem în vedere, în primul rând, instituții importante ale dreptului civil, cum sunt cele privitoare la: contracte, una din materiile predilecte ale dreptului notarial, succesiuni, drepturi reale și publicitate imobiliară. Dreptul familiei, îndeosebi prin instituțiile privitoare la capacitatea persoanelor fizice și juridice și la reprezentarea lor, este și el implicat în activitatea notarială. Dreptul comercial este și el tot mai mult implicat în activitatea notarului public.

Din această sferă de interes, pentru dreptul notarial, nu trebuie ignorate nici normele dreptului internațional privat și ale dreptului comerțului internațional, căci circuitul valorilor materiale se înscrie, în epoca în care trăim, în cadrul unor tendințe de accelerare a procesului de integrare economică regională și chiar de globalizare accentuată.
lată de ce disciplina pe care o studiem - Dreptul notarial - ar trebui să formeze obiect de studiu la toate facultățile de profil juridic din România. Pentru a fi riguroși trebuie să recunoaștem că Uniunea Națională a Notarilor Publici -prin Consiliul său - a făcut deja demersuri pentru cuprinderea în planurile de învățământ a acestei discipline juridice, astfel cum ea se studiază și în alte țări democratice. Soluția nu a fost însă promovată, până în prezent, la toate facultățile de profil juridic din România.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.