Drept in asistenta sociala

3x puncte

categorie: Drept

nota: 8.66

nivel: Facultate

Potrivit prevederilor art. 13 al Cartei Sociale Europene, părțile contractante s-au angajat să urmărească ca orice persoană care nu dispune de resurse suficiente și care nu este în măsură să și le procure prin propriile sale mijloace să le primească dintr-o altă sursă sub formă de prestații rezultând dintr-un sistem național de protecție socială. În România anul 2001 a constituit pasul decisiv în[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept in asistenta sociala

Potrivit prevederilor art. 13 al Cartei Sociale Europene, părțile contractante s-au angajat să urmărească ca orice persoană care nu dispune de resurse suficiente și care nu este în măsură să și le procure prin propriile sale mijloace să le primească dintr-o altă sursă sub formă de prestații rezultând dintr-un sistem național de protecție socială. În România anul 2001 a constituit pasul decisiv în crearea coerenței legislative și instituționale fiind adoptată Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială, act normativ care deschide calea reformei și dezvoltării sistemului național de asistență socială.

Asistența socială este asigurată pe plan central de mai multe ministere cu atribuții în domeniu, cum sunt: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății și Familiei, cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Justiției, Comitetul Român pentru Adopții, Autoritatea Națională pentru Protecției Copilului și Adopție, Ministerul Administrației Publice, iar pe plan local de consiliile județene și consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale, respectiv direcțiile județene de muncă și protecție socială.

În 2006, noua Lege cadru nr. 47 /2006 pentru sistemul national de asistenta sociala, promoveaza anumite actiuni pentru a intari coeziunea sociala prin promovarea solidaritatii in cadrul comunitatilor fata de cele mai vulnerabile categorii de persoaane. Prin aceasta lege, politica sociala este in conformitate cu obiectivele UE si propune un sistem modern, mai aproape de cetateni, atat in ceea ce priveste abordarea institutionala, cat si gestionarea beneficiilor. Legea stipuleaza ca Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (in prezent Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse), autoritatile acestuia si alte institutii subordonate, ar trebui sa elaboreze politicile de gestionare si coordonare a sistemului national de asistenta sociala.

De asemenea, aceste institutii promoveaza drepturile familiei, copilului, persoanelor in varsta, persoanelor cu handicap si ale altor persoane care au nevoie de ajutor din punct de vedere financiar si tehnic, deoarece programele de asistenta sociala vizeaza aceste categorii de persoane. Legea nr. 47/2006 a reglementat structura institutionala pentru un sistem coerent si coordonat in domeniul asistentei sociale.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în domeniul organizării asistenței sociale acționează prin direcțiile sale de specialitate pentru:
- coordonarea sistemului național de asistență socială, inițierea de proiecte de acte normative și urmărirea aplicării legislației în domeniul asistenței sociale;
- evaluarea la nivel național a programelor de asistență socială și propunerea strategiei privind politicile familiare pe baza analizei iniicatorilor sociali;
- inițierea, coordonarea și urmărirea realizării unor programe de servicii de asistență socială în colaborare cu administrația publică locală, organizațiile neguvernamentale și alți reprezentanți ai societății civile;
- coordonarea metodologică a activității instituțiilor care asigură servicii comunitare de asistență socială, finanțate de la bugetul de stat și bugetele locale;
- asigurarea plății alocațiilor familiale, ajutoarelor și a indemnizațiilor cu caracter reparator de la bugetul de stat, pentru care, potrivit legii, este ordonator principal de credite bugetare;
- elaborarea politicilor familiare și supunerea lor spre aprobare organelor competente;
- acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Asistența socială pe plan local se întemeiază pe principiul descentralizării și al autonomiei locale. În acest cadru, unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a satisface interesele și nevoile persoanelor din cadrul propriilor comunități fără amestecul autorităților centrale, autonomia fiind astfel un drept garantat, iar descentralizarea – atributul care implică autonomia. De asemenea, servicii de asistență socială mai pot fi oferite de instituții autonome, publice și private, organizații neguvernamentale și alți reprezentanți ai societății civile care derulează programe în sprijinul persoanelor defavorizate.

Pentru realizarea acestor obiective managementul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale este necesar să asigure colaborarea permanentă cu autoritățile locale atât pentru identificarea celor aflați în dificultate, cât și pentru recomandarea celor mai adecvate forme de sprijin acestora.

4. OBIECTIVELE SISTEMULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Sistemul național de asistență socială în România este necesar să se consolideze pe obiective care să-i asigure funcționarea coerentă și eficientă, cum sunt:
- respectarea demnității umane prin promovarea de acțiuni reparatorii în concordanță cu resursele existente;
- susținerea și promovarea solidarității și justiției sociale;
- prevenirea și combaterea tendințelor de discriminare și marginalizare socială a unor categorii de populație și persoane;
- intensificarea și dezvoltarea parteneriatului social ca mijloc de control și eficientizare a măsurilor de spijin a persoanelor și familiilor aflate în dificultate;
- asigurarea flexibilității în acordarea de prestații în bani și natură, precum și a serviciilor sociale, pentru a se putea răspunde nevoilor reale individuale;
- orientarea politicii de asistență socială pentru antrenarea, mobilizarea și participarea tuturor forțelor sociale la relansarea creșterii economice;
- descentralizarea realizării măsurilor și programelor de asistență socială prin delegarea de competențe administrației publice locale; acest obiectiv este necesar să fie asociat măsurilor de descentralizare financiară.

Materializarea acestor obiective se asigură prin cele două tipuri ale asistenței sociale, respectiv asistența socială previzională și asistența socială curentă. Asistența socială previzională, care revine direcțiilor de specialitate din Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, are în vedere următoarele acțiuni principale: asigurarea cadrului juridic, instituțional și administrativ pentru realizarea politicii în domeniu, potrivit prevederilor Programului Guvernului; elaborarea legislației în domeniu, armonizarea celei existente pe plan intern și alinierea acesteia la legislația țărilor din Comunitatea Europeană; stabilirea mecanismelor de intervenție pentru acordarea de sprijin categoriilor sociale defavorizate – familii aflate în dificultate, minori, vârstnici, persoane cu handicap și bolnavi cronici; definirea, organizarea și implementarea sistemului informațional național pentru cunoașterea operativa a persoanelor aflate în situație de risc, monitorizarea acțiunilor realizate și controlul eficienței acestora; coordonarea și corelarea programelor de interes național în domeniul asistenței sociale cu cele de interes local și comunitar; asigurarea resurselor financiare, materiale și umane pentru realizarea politicii în domeniu; legalizarea și consolidarea procedurilor și tehnicilor în vederea susținerii și permanentizării parteneriatului dintre administrația publică locală și reprezentanții societății civile.

Asistența socială curentă, care se realizează de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de muncă și solidaritate socială în colaborare cu primăriile are în vedere: identificarea familiilor, a unor membrii ai acestora și a persoanelor singure aflate în situație de risc social; realizarea de anchete sociale și evaluarea socio-medicală a persoanelor aflate în dificultate pe baza grilei naționale de evaluare; acordarea de ajutoare materiale în bani sau în natură, potrivit reglementărilor în vigoare, pe bază de cerere, persoanelor care sunt îndreptățite; organizarea și acordarea de servicii sociale persoanelor cu nevoi speciale, stabilite pe baza grilei naționale; ocrotirea în instituții specializate, în familii substitutive sau de către asistenți maternali a copiilor aflați în situații critice, asistarea în cămine a bolnavilor cronici, a persoanelor cu handicap și a persoanelor vârstnice fără sprijin material; evaluarea periodică și monitorizarea la nivelul comunităților (unităților administrativteritoriale) a realizărilor în domeniul asistenței sociale; finanțarea din bugetele locale a programelor de servicii sociale și a unor prestații reglementate prin lege, organizarea și subvenționarea unor programe de interes local de către administrația publică locală, direct sau pe baza convențiilor încheiate cu reprezentanți ai societății civile; organizarea, la nivel local, a plății drepturilor de asistență socială reglementate prin lege – indemnizații, ajutoare și alocații familiale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.