Drept funciar

1x punct

categorie: Drept

nota: 9.31

nivel: Facultate

Prin izvor de drept civil intelegem forma specifica de exprimare a normelor de drept civil ; norma de drept civil poate fi definita ca fiind regula generala si abstracta care reglementeaza conduita subiectelor in raporturile juridice civile .

Constitutia este cel mai important izvor al dreptului funciar , intrucat cuprinde norme care configureaza cadrul general al reglementarii in [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept funciar

Prin izvor de drept civil intelegem forma specifica de exprimare a normelor de drept civil ; norma de drept civil poate fi definita ca fiind regula generala si abstracta care reglementeaza conduita subiectelor in raporturile juridice civile .

Constitutia este cel mai important izvor al dreptului funciar , intrucat cuprinde norme care configureaza cadrul general al reglementarii in domeniul proprietatii , precum si norme care reglementeaza , in mod expres , anumite aspecte legate de proprietate , cum ar fi formele proprietatii in Romania , bunurile ce fac obiectul exclusiv al proprietatii publice , regimul juridic al acestora , garantarea proprietatii .

Cele mai importante legi speciale in domeniul dreptului funciar sunt :
-legea nr. 18/1991 privind fondul funciar - publ. in M.Of. nr. 37/1991 si republ. in M.Of. 1/1998 , republicata in baza legii nr. 169/1997 care a fost publ. in M.Of. nr. 299/1997,
-legea nr. 1/2000 publ. in M.Of. nr. 8/2000 de modificare si completare a legii nr. 18/1991 ,
-legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii sijustitiei, precum si unele masuri adiacente, publ. in M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005.

- renta viagera agricola reglementata prin legea nr. 247/2005 - titlul XI.
- legea nr. 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, publ. in M.Of. nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005
- Hotararea de Guv. Nr. 1172/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii nr. 18/1991 , publ. in M.Of. nr. 829/2001,
- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 publ. in M.Of. nr. 204/2001, asa cum a fost modificata si de legea nr. 286/2006, publ. In M.Of. nr. 621/2006.

- Legea nr. 16/1994 - legea arendarii , publ. in M.Of. nr. 91/1994 , asa cum a fost modificata prin legile nr. 223/2006 si 276/2005.
- Legea proprietatii publice si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998 , publ. in M.Of. nr. 448/1998 , ,
- Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 care reglementeaza sistemul de evidenta a tuturor terenurilor si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg cuprinsul tarii , publ. in M.Of. nr. 61/1996 ,

- Decretul lege nr. 115/1938 privitor la cartile funciare ce se aplica in Transilvania , Banat si Bucovina , pus in aplicare prin legea nr. 241/1947 ,
- Codul silvic aprobat prin legea nr. 26/1996, publ. In M.Of. nr. 93/1996.
- Ordinul nr. 2371/C/1997 al Ministrului Justitiei de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor publ. in M.Of. nr. 84/1998 ,
- Si nu in ultimul rand Codul civil .

Notiunea de fond funciar si clasificarea terenurilor
Potrivit art. 2 din legea nr. 18/1991 , fondul funciar al Romaniei este constituit din totalitatea terenurilor , indiferent de destinatie , de titlul pe baza caruia sunt detinute sau forma de proprietate .

Dreptul de proprietate
Dreptul de proprietate este acel drept real care confera titularului sau posesia , folosinta si dispozitia asupra unui bun , exclusiv si perpetuu, in putere proprie si in interes propriu , cu respectarea normelor juridice in vigoare .

Dreptul de proprietate publica este acel drept de proprietate care poarta asupra bunurilor din domeniul public de interes national si din domeniul public de interes local apartinand statului si unitatilor administrativ teritoriale ; el este inalienabil , imprescriptibil si insesizabil . Proprietatea publica apartine numai statului si unitatilor administrativ teritoriale : comuna , orasul , municipiul , judetul .

In calitate de persoane juridice de drept public , statul si unitatile administrativ teritoriale sunt proprietare ale bunurilor din domeniul public , iar in calitate de persoane juridice private sunt proprietare ale bunurilor din domeniul privat .

Bunurile care apartin domeniului public sunt determinate , in mod expres , prin lege sau pot fi determinate dupa anumite criterii legale .
Domeniul public este acel domeniu din care fac parte numai bunurile care alcatuiesc obiectul dreptului de proprietate publica al statului si a unitatilor administrativ teritoriale . Constitutia Romaniei stabileste bunurile care fac obiectul exclusiv al domeniului public al statului : bogatiile subsolului , caile de comunicatii , spatiul aerian , plajele .

Legea nr. Domeniul public al statului este alcatuit si din bunurile prevazute la pct. 1 din Anexa legii nr. 213/1998 , precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national , declarate ca atare prin lege . Domeniul public poate fi insa si de interes judetean sau local , caz in care proprietatea asupra bunurilor respective apartine , tot in regim de drept public , judetelor , oraselor si comunelor .
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.