Drept fiscal

7x puncte

categorie: Drept

nota: 8.49

nivel: Facultate

1.2. Definirea impozitului si a taxelor
1.2.1. Doctrina fiscală a furnizat numeroase definitii ale impozitului.

Astfel, spre exemplu, economistul C. Tăutu se referă la două definitii interesante, după cum urmează: Paul Cauves sustinea că impozitul înseamnă „preluarea ce o cere puterea suverană individuală, în virtutea
principiului de soli-daritate natională, pen[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept fiscal

1.2. Definirea impozitului si a taxelor
1.2.1. Doctrina fiscală a furnizat numeroase definitii ale impozitului.

Astfel, spre exemplu, economistul C. Tăutu se referă la două definitii interesante, după cum urmează: Paul Cauves sustinea că impozitul înseamnă „preluarea ce o cere puterea suverană individuală, în virtutea
principiului de soli-daritate natională, pentru a participa la acoperirea cheltuielilor de interes general si la sarcinile datoriilor statului”; economistul Rugiero întăreste definitia de mai sus, afirmând că „Statul are chiar dreptul de proprietate asupra unei cote din bunurile cetătenilor, până la cuantumul impozitului datorat”, ceea ce arată caracterul de obligativitate pentru plata impozitului în interesul
superior al colectivitătii.

Aceste definitii confirmă formula devenită traditională a dreptului regalian al statului de a stabili si percepe impozite. Într-o definitie dată de specialisti români, la care achiesăm, se sustine că: „Impozitul este definit ca fiind plata bănească obligatorie, generală si definitivă, efectuată de persoane fizice si juridice în favoarea bugetului statului, în cuantum si la termene precis stabilite de lege, fără obligatia din partea statului (sau unitătilor administrativ-teritoriale, n.n.) de a presta plătitorului (contribuabilului, n.n.) un
echivalent direct si imediat”.

Din continutul definitiei rezultă că notiunea de impozit este caracterizată prin câteva trăsături specifice:
a) potrivit legislatiei tării noastre, impozitul nu poate îmbrăca decât forma bănească, element ce-l diferentiază fată de orice obligatii neexprimate si necalculate în bani; deci, impozitul este o obligatie bănească, si nu una de prestatii personale;

b) natura de plată „generală” a impozitului rezultă din obligatia care se referă la grupe sau categorii de contribuabili, si nu la subiecti individual determinati;

c) caracterul „definitiv” al impozitului evidentiază lipsa unei obligatii de restituire direct de către contribuabil a sumei percepute. Contribuabilii sunt, asa cum s-a arătat deja, atât persoanele juridice, cât si cele fizice, care, potrivit legii, trebuie să suporte impozitul, întrucât deŃin o materie impozabilă;

d) „caracterul unilateral al obligatiei”, în sensul că beneficiarul neconditionat al plătii este statul sau unitătile administrativ-teritoriale, iar contribuabilul nu dobândeste vreun drept corelativ la
o contraprestatie concretă si imediată, adică nu poate pretinde un echivalent corelativ direct individual. Este vorba, deci, de caracterul ireversibil al impozitului;

e) în sfârsit, notiunea de impozit cuprinde si elemente de stabilire a obligatiei fiscale în sarcina contribuabililor (ceea ce înseamnă, în alti termeni, asezarea si realizarea impozitului). Aceasta constă în procedura fiscală pentru identificarea si determinarea în concret a subiectului si obiectului impunerii (materia sau baza impozabilă), calcularea impozitului de plată cu ajutorul cotelor de impunere si plata acestuia la termenele si în condiŃiile prevăzute de lege, si nu în mod arbitrar.

1.2.2. Taxele sunt plătile făcute de persoane fizice sau juri-dice, de regulă, pentru servicii prestate sau activităti efectuate în favoarea acestora, în principal, de către institutii publice.

Reglementările legale prevăd mai multe categorii de taxe: taxe de timbru, taxe vamale, taxe consulare, taxe asupra mijloacelor de transport, pentru folosirea locurilor publice etc. Taxele sunt
prevăzute în sume fixe sau în cote procentuale, proporŃionale, progresive, ori regresive. După modul de stabilire a cuantumului lor, taxele pot fi fixe sau forfetare, proporŃionale sau progresive ori
regresive.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.