Drept financiar - rezumat

7x puncte

categorie: Drept

nota: 7.27

nivel: Facultate

Dreptul financiar poate fi definit ca fiind format din totalitatea actelor normative care reglementează relațiile de constituire, repartizare și utilizare a fondurilor bănești ale statului și ale instituțiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societății.Prin intermediul finanțelor publice se asigură constituirea, repartizarea și utilizarea eficientă a banului public [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept financiar - rezumat

Dreptul financiar poate fi definit ca fiind format din totalitatea actelor normative care reglementează relațiile de constituire, repartizare și utilizare a fondurilor bănești ale statului și ale instituțiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societății.Prin intermediul finanțelor publice se asigură constituirea, repartizarea și utilizarea eficientă a banului public pentru sporirea producției de mărfuri, dezvoltarea forțelor de producție, dezvoltarea învățamântului și culturii, ocrotirea sănătății, etc.

Izvoarele dreptului financiar

Izvoarele dreptului financiar sunt alcătuite din totalitatea actelor normative care reglementează raporturile juridice financiare. În raport de gradul de generalitate sau specificitate, se disting următoarele izvoare:

a) Izvoare comune ale dreptului financiar
Astfel, în ierarhia izvoarelor, comune distingem ca prim izvor de drept financiar - Constituția. Legea fundamentală a țării prevede dispoziții referitoare la elaborarea, aprobarea și executarea bugetului public național și a contului de incheiere a exercițiului bugetar, de asemenea prin normele constituționale sunt stabilite competentele statului cu privire la gestiunea banului public, sarcini referitoare la controlul execuției bugetare, politica valutară, politica fiscală etc.
Ca izvoare comune se mai disting, legile ordinare ale parlamentului, decretele prezidențiale și hotărârii ale guvernului.

b) Izvoare specifice ale dreptului financiar
Izvoarele specifice sunt actele normative care cuprind dispoziții referitoare la relațiile financiare. Ca izvoare specifice ale dreptului financiar cităm:
- Legea nr. 72/1996, publicată în M.Of. nr. 152/17 iulie 1996.

Această lege definește sfera de cuprindere a finanțelor publice, și anume: elaborarea, aprobarea și execuția bugetului public național, stabilirea și perceperea impozitelor, taxelor și altor venituri ale statului, utilizarea mijloacelor financiare ale organelor puterii legislative, judecătorești și executive, ca și controlul modului de folosire a mijloacelor materiale și bănești aparținând instituțiilor publice, regiilor autonome, precum și a capitalului social investit de stat în societățile comerciale. În lege este precizată aria de cuprindere a instituțiilor publice care cuprind Președenția României, Guvernul, ministerele, celelalte organe ale administrației de stat, precum și instituțiile de stat de subordonare centrală și locală.
Sub acest aspect, legea finanțelor publice cuprinde principiile și normele de bază ale activității financiare a statului, constituind cadrul legislativ general al finanțelor publice. În acest sens, Legea finanțelor publice este o reglementare la nivel de lege-cadru.

Referitor la reglementarea relațiilor financiare ale statului, Parlamentul a adoptat o serie de legi privind:
- Activitatea bancară (Legea nr. 58/1998);
- Statutul Băncii Naționale a României (Legea nr. 101/1998);
- Impozitul pe profit (Ordonanța Guvernului nr. 70/1994, republicată).
- Ordonanța Guvernului privind impozitul pe venit nr. 73/1999;
- Organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare (Legea nr. 30/1991);
- Tariful vamal de import din 1 ianuarie 2000.

- H.G. nr. 443/1990, privind stabilirea taxelor consulare;
- Legea nr. 45/1992, privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice și juridice și introducerea taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalti agenți economici organizați ca persoane juridice;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 817/1998, pentru aprobarea regulamentul privind organizarea și funcționare a Gărzii financiare;
- Regulamentul B.N.R. nr. 2 din 1996, privind operațiunile cu numerar;
- Regulamentul nr. 1/1991 privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată straine, publicat in M.Of. nr. 101 din 13 mai 1991.

Dreptul financiar in cadrul sistemului de drept

Sistemul dreptului nostru este caracterizat atât prin unitatea esnțială a tuturor normelor juridice de a exprima voințele și interesele poporului muncitor,cât și prin împărțirea acestor norme de ramuri după specificul relațiilor sociale pe care le reglementează.Între aceste ramuri,după dreptul constituțional și dreptul administrativ,este enumerat și dreptul financiar cuprinzând totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea financiară a organelor de stat,întocmirea și executarea bugetului de stat,creditul,asigurările etc.Dreptul financiar este prezentat ca una dintre ramurile sistemului de drept și în lucrările de specialitate juridică financiară din statul nostru și din celelalte state.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.