Drept contraventional - metoda de reglementare in dreptul contraventional

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.68

nivel: Facultate

Referat despre Drept contraventional - metoda de reglementare in dreptul contraventional
Fiecare din aceste spații (direcții, domenii) de activitate a organelor afacerilor interne sunt reglementate de anumite norme de drept și studiate de diferite ramuri ale științei juridice. Astfel, activității administrative ale organelor afacerilor interne îi este caracteristic executarea de către funcț[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept contraventional - metoda de reglementare in dreptul contraventional

Referat despre Drept contraventional - metoda de reglementare in dreptul contraventional
Fiecare din aceste spații (direcții, domenii) de activitate a organelor afacerilor interne sunt reglementate de anumite norme de drept și studiate de diferite ramuri ale științei juridice. Astfel, activității administrative ale organelor afacerilor interne îi este caracteristic executarea de către funcționarii de poliție a normelor de drept administrativ având ca scop realizarea sarcinilor de bază pentru care a fost creată și există astăzi poliția .

La sarcinile de bază ale activității administrative a organelor afacerilor interne se referă:
a) protecția și asistența cetățenilor;
b) menținerea ordinii publice;
c) asigurarea securității publice;
d) combaterea criminalității;
e) paza averii proprietarului;
f) asigurarea intereselor cetățenilor și persoanelor oficiale;
g) profilaxia delictelor.

Administrativă după conținut este activitatea multor servicii și subdiviziuni ale organelor afacerilor interne. Această activitate decurge în domeniul menținerii ordinii publice și asigurării securității publice, astfel cuprinzând diverse aspecte ale vieții publice și multiple relații sociale. Relațiile sociale menționate apar în urma aflării oamenilor în locurile publice, participarea lor la trafic și folosirea de către ei a mijloacelor de transport obștesc. În legătură cu introducerea noului sistem național de pașapoarte-intrarea și plecarea peste hotarele Republicii Moldova, fabricarea, achiziționarea, păstrarea, transportarea obiectelor și substanțelor sistemului de permise etc.

Destinația activității administrative a organelor afacerilor interne constă în asigurarea dezvoltării normale și în liniște a acestor relații. În acest scop organele supreme ale statului emit un șir de acte normative corespunzătoare, ce reglementează modul de comportare al oamenilor în locurile publice, introduce sistemul de pașapoarte, sistemul de autorizații, stabilește regulile de circulație rutieră, regulile de exploatare a mijloacelor de transport și altele.
Funcționarii de poliție în procesul activității administrative sunt obligați să supravegheze respectarea acestor norme de către cetățeni și persoanele oficiale, să preîntâmpine încălcarea lor și să apere interesele societății, statului, drepturile și libertățile cetățenilor de atentatele ilegale.

Pentru cunoașterea mai largă a activității administrative a organelor afacerilor interne este necesar de deosebit domeniile (aspectele) activității examinate. Este vorba de activitatea administrativă în interiorul aparatelor de poliție și activitatea administrativă externă, cu alte cuvinte activitatea organelor afacerilor interne în raport cu alte organe de stat, întreprinderi, instituții, organizații obștești și cetățeni. Activitatea administrativă în interiorul aparatelor de serviciu este orientată spre determinarea structurii acestui aparat și perfecționarea lui, spre selectarea, pregătirea și repartizarea cadrelor, planificarea muncii, exercitarea conducerii zilnice cu subdiviziunile subordonate, controlul și verificarea lucrului, spre îmbinarea armonioasă a deprinderilor practice înaintate și cunoștințelor teoretice, stimularea funcționarilor, aplicarea măsurilor de influență disciplinară.

Cu alte cuvinte, acest spațiu al activității administrative a organelor afacerilor interne cuprinde raporturi juridice ce se formează între organele de interne și funcționari de poliție. Aceste raporturi sunt reglementate de normele de drept administrativ ce se conțin în legile Republicii Moldova, decretele Președintelui, hotărârile Guvernului, precum și în actele normative departamentale ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. În continuare este necesar de menționat că de eficacitatea organizării și exercitării activității administrative în interiorul aparatelor, într-o mare măsură, depinde asigurarea și realizarea sarcinilor de bază ale poliției.

Activitatea administrativă externă a organelor afacerilor interne constă în asigurarea și realizarea practică a relațiilor sociale care apar, după cum s-a evidențiat mai sus, în legătură cu aflarea cetățenilor și persoanelor oficiale în locurile publice, folosirea de către ei a mijloacelor de transport în comun, procurarea, păstrarea, transportarea și folosirea armelor, substanțelor toxice și radioactive, intrarea și ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini și apatrizi etc.
Protecția relațiilor sociale menționate condiționează necesitatea:
a) emiterii actelor normative ce le-ar reglementa;
b) înfăptuirea unor anumite acțiuni de către funcționarii de poliție chemați să execute aceste acte și să supravegheze respectarea lor;
c) formarea unui aparat viabil și completarea statelor cu cadre profesioniste capabile să realizeze sarcinile accentuate.

Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne trebuie să parcurgă în limitele principiului legalității. Trăsăturile de bază ale acestei activități sunt:
A) executiv - dispozitivă;
B) caracterul puterii de stat;
C) subordonarea strictă legii;
D) orientarea profilactică;
E) organizațional – creatoare.

A) Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne spre deosebire de alte genuri de activitate administrativă a organelor de stat (controlul procurorului) dispune de o trăsătură executivă și de dispoziție. Scopul ei de bază este organizarea executării și înfăptuirea legislației în vigoare în limita competenței sale
Aceste trăsături sunt legate strâns între ele. Pe de o parte avem caracterul executiv, care constă în realizarea practică a legilor și altor acte normative emise de organele supreme ale statului. Pe de altă parte - caracterul de dispoziție, care se realizează prin emiterea unor acte normative obligatorii, asigurarea respectării lor și aplicarea măsurilor administrative de constrângere în baza și limitele prevăzute de lege.

B) Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne se înfăptuiește din numele statului, cu aplicarea și folosirea împuternicirilor acordate de stat și anume prin emiterea actelor normative, înfăptuirea supravegherii acestora, interzicerea unor activități, aplicarea măsurilor statale de constrângere.
Funcționarii de poliție în procesul acestei activități sunt reprezentanți ai puterii de stat și cerințele legitime ale lor (în limitele competenței sale) sunt obligatorii pentru cetățeni și persoanele oficiale . Cu astfel de drepturi și împuterniciri organele afacerilor interne și funcționarii săi sunt dotați în scopul ocrotirii eficiente a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a intereselor statului.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.