Drept administrativ - partea I

5x puncte

categorie: Drept

nota: 4.90

nivel: Facultate

Spre deosebire de actul administrativ, operațiunea administrativă și operațiunea materială nu produc efecte juridice prin ele însele. Așa, de exemplu, întocmirea unui referat de către un student sau susținerea unui curs de către un profesor nu vor produce efectele juridice care vor fi produse numai de eliberarea diplomei de absolvire.

b) Actul administrativ este o manifestare unilat[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept administrativ - partea I

Spre deosebire de actul administrativ, operațiunea administrativă și operațiunea materială nu produc efecte juridice prin ele însele. Așa, de exemplu, întocmirea unui referat de către un student sau susținerea unui curs de către un profesor nu vor produce efectele juridice care vor fi produse numai de eliberarea diplomei de absolvire.

b) Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voință juridică din partea autorității administrative care îl adoptă sau îl emite.

c) Actul administrativ este supus regimului de drept administrativ și este adoptat sau emis în cadrul unui raport de drept administrativ.

d) Actul administrativ este adoptat/emis de către o autoritate administrativă în vederea organizării executării legii și executării în concret a acesteia. În principal, actele administrative sunt adoptate/emise de către organe din sistemul administrației publice, dar și de organe aparținând puterii legislative și judecătorești, în activitatea organizatorică a acestora sau de executare în concret a legii.

Spre exemplu: ordinul prin care Secretarul general al Senatului sancționează un funcționar public parlamentar sau ordinul prin care
președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție numește sau eliberează din funcție pe managerul economic

e) Actul administrativ este executoriu din oficiu, el bucurându-se de o puternică prezumție de legalitate, autenticitate și veridicitate. În cazul actului administrativ nu mai este necesară intervenția instanțelor judecătorești pentru punerea lui în executare, precum în cazul actelor juridice civile, comerciale etc.

Clasificarea actelor administrative
a) În funcție de întinderea efectelor juridice pe care le produc, actele administrative se împart în:
- Actele administrative normative conțin reglementări cu caracter general, impersonal și obligatoriu, producând efecte erga omnes, cum sunt, spre exemplu, normele metodologice, normele de aplicare, instrucțiunile, regulamentele, etc.

- Actele administrative individuale produc efecte față de o persoană sau față de persoane dinainte stabilite, cum sunt hotărârile prin care Guvernul numește prefecții, decretele prin care Președintele României numește în funcții publice, ori acorda grațieri individuale, etc.

b) În funcție de valoarea lor juridică, actele administrative se împart în:
- Acte administrative de autoritate, care sunt adoptate/emise de o autoritate administrativă care acționează în regim de putere publică, pe baza și în vederea organizării executării legii pentru nașterea, modificarea sau ștergerea unor raporturi juridice;

- Acte administrative de gestiune , care sunt acte juridice încheiate de autoritățile administrative pentru exploatarea și dezvoltarea proprietății publice a statului și a unităților administrativ teritoriale, cu particularii, persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Actul administrativ jurisdicțional
Potrivit art. 2 alin.(1) lit.d) din Legea 554/2004 actul administrativ jurisdicțional este actul juridic emis de o autoritate administrativă cu atribuții jurisdicționale în soluționarea unui conflict, după o procedură bazată pe contradictorialitate și cu asigurarea dreptului la
apărare.

Regimul juridic al actelor administrative
Legalitatea și oportunitatea actelor administrative
Legalitatea este principiul care determină activitatea organelor administrației publice
– actul administrativ fiind forma principală a acestei activități, dar și limitează activitatea acestor autorități chemate să organizeze executarea și executarea în concret a legii, în limitele prevederilor acesteia.

Problema oportunității actelor administrative este strâns legată de dreptul de apreciere al organelor administrației publice și de alegere a soluțiilor celor mai adecvate pentru organizarea executării legii și executarea în concret a acesteia. Posibilitatea de apreciere acordată organelor administrației publice trebuie să se realizeze în limitele legalității, refuzul nejustificat și excesul de putere antrenând
răspunderea organelor administrației publice în condițiile Legii contenciosului administrativ, așa cum vom arăta într-o secțiune ulterioară.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.