Drept administrativ - Primarul

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.40

nivel: Facultate

Institutia primarului este traditionala in administratia Romaniei. Ea a fost reglementata pentru prima data in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunala din 1864 si a cunoscut o evolutie continua ca un efect firesc al transformarilor prin care a trecut statul romanesc.

Prin Legea comunala din 1 aprilie 1864 s-a impus solutia consiliului comunal si a primarului de l[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept administrativ - Primarul

Institutia primarului este traditionala in administratia Romaniei. Ea a fost reglementata pentru prima data in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunala din 1864 si a cunoscut o evolutie continua ca un efect firesc al transformarilor prin care a trecut statul romanesc.

Prin Legea comunala din 1 aprilie 1864 s-a impus solutia consiliului comunal si a primarului de locuitorii comunei rurale.Primarul este magistratul comunal, caruia legea ii incredinteaza intreaga administratie a comunei, dar in acelasi timp era si delegatul puterii centrale, in comunele rurale, el trebuia confirmat de prefect, in comunele urbane, insa, primarul era numit de Domn dintre primii trei consilieri care au intrunit cele mai multe voturi.

Legea comunala din 7 mai 1887, cu modificarile din 1894 si Legea organizarii comunelor rurale si administratiunea plasilor din 1 mai 1904 (care a inlocuit Legea din 1887) au venit cu alta solutie: primarul era ales de catre consilieri " dintre membri cu stiinta de carte " si confirmat de prefectul judetului.

Legile ulterioare, pana la instaurarea dictaturii regale, s-au inscris cand intr-o formula, cand in alta, fireste cu anumite variatiuni date de modul in care a fost conceputa administratia judeteana de la nivelul clasei.

Nu trebuie sa uitam ca la un moment dat legislatia reglementa doi prefecti, unul politic, numit de Guvern, si unul administrativ.
Astfel ultima reglementare democratica, Legea administrativa din 2 martie 1936 a consacrat solutia alegerii primarului de consiliu :"Consiliul odata constituit, va proceda la alegerea primarului, ajutorilor de primari, a unei comisiuni financiare, compusa din trei membri, iar la municipii si a unei delegatiuni a Consiliului " (art. 57), Legea admitea si ipoteza numirii primarului, se intelege atunci cand "din orice cauza primarul n-a putut fi declarat ales".

Legislatia actuala in vigoare a optat pentru solutionarea alegerii primarului, la fel ca si consiliul, direct de comunitatea locala, indiferent ca este vorba de mediul rural sau urban stabilind totodata, incompatibilitatea dintre functia de primar si ceea de consilier.

Atributiile primarului.
In functie de specificul activitatii la care se refera, atributiile primarului, care suntprevazute la art.63 din Legea nr. 215/2001, pot fi clasificate in mai multe categorii:a) atributii privind asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale alecetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor

Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului - ia masurile necesare siacorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ aleministrilor si ale celorlalti conducatori ale autoritatilor administratiei publice centrale precum si a hotararilor consiliului judetean; se imbina astfel interesele generale ale statuluicu cele ale localitatii unde primarul a fost ales in functie;b) atributii privind aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, in calitatede autoritate executiva - astfel, in situatia in care primarul apreciaza ca o hotarare esteilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect.

In legatura cu acestaspect, in practica judiciara s-a constatat ca primarul are si calitate procesuala activa pentrua ataca in fata instantelor de contencios administrativ hotararile consiliului, pe care leconsidera ilegale, avandu-se in vedere compatibilitatea acestui punct de vedere cu CartaEuropeana a Autonomiei Locale.

Atributii in domeniile economic si financiar - intocmeste proiectul bugetului localsi contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;exercita functia de ordonator principal de credite; verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local, etc.

d) atributii in domeniile social, cultural, stiintific si urbanistic - asigura ordineapublica si linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici,pompierilor si unitatilor de protectie civila; ia masuri pentru prevenirea si limitareaurmarilor calamitatilor, catastrofelor,

incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cuorganele specializate ale statului; ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general allocalitatii si il supune spre aprobare consiliului local, etc.e) atributii in domeniul organizatoric - poate propune consiliului local consultareapopulatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit; ia masurileprevazute de lege pentru desfasurarea adunarilor publice, etc.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.