Doctrina si deontologie profesie contabila

1x punct

categorie: Contabilitate

nota: 9.67

nivel: Liceu

2. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?
Consiliul Superior are urmatoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Doctrina si deontologie profesie contabila

2. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?
Consiliul Superior are urmatoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicat;
g) asigura coordonarea activitatii consilillor filialelor; stabilete metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;

h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiina contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina;

k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;
1) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune condiii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpulul;
m) Indeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nalionale a experilor contabili si contabililor autorizati.

3. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR
ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CORPULUI:
a) Convoaca si conduce sedintele C.S. si ale B.P.
b) Conduce si coordoneaza dezbaterile.
c) Prezinta anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor.

d) Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nalionala.
e) Prezinta bilantul contabil, spre adoptare, C.S. si, spre aprobare, Conferintei Nationale.
f) Numeste si revoca. cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul National, personalul propriu al Consiliului si stabi1este salariile, cu aprobarea B.P.

g) Reprezinta Corpul in fata autoritailor publice, a tertilor sau a organizaiilor nationale si internaionale, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai.
h) Indeplineste orice alte atributii stabilite de C.N., C.S. si B.P.

4. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere.
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

5. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR?
Comisia de disciplina a filialei este formata din 5 membn titulari si 5 membri supleanti, astfel:
- un presedinte si 4 membri alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
-membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii.

Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Comisia de disciplina de pe langa consiliul filialei este competenta sa sancioneze abaterile disciplinare savarsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale.

Fac exceptie plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii Consiliului Superior si ai Consilillor filialelor, de presedintii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania, care se depun la Comisia superioara de disciplina.

Plangerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseaza consiliului falialei din care face parte acestia, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care plangerile se depun la Consiliul Superior.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.