Directii si critici privind reforma in administratia publica

5x puncte

categorie: Economie

nota: 8.09

nivel: Facultate

Elaborarea unei legi a descentralizării reprezintă un punct de plecare pentru o reformă administrativă. Prin intermediul ei se vor clarifica problemele privind repartiția puterilor între aleși și funcționari, competențele colectivităților teritoriale și ale statului. Transferul de competență trebuie însoțit de transferul resurselor necesare exercitării competențelor.

Spori[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Directii si critici privind reforma in administratia publica

Elaborarea unei legi a descentralizării reprezintă un punct de plecare pentru o reformă administrativă. Prin intermediul ei se vor clarifica problemele privind repartiția puterilor între aleși și funcționari, competențele colectivităților teritoriale și ale statului. Transferul de competență trebuie însoțit de transferul resurselor necesare exercitării competențelor.

Sporirea capacității decizionale presupune și existența răspunderii persoanelor decidente fără a exista posibilitatea imputării răspunderii în sarcina altor persoane decât în anumite condiții riguros stabilite; asta pentru că toate autoritățile doresc să decidă, dar toate ”fug” de responsabilități.

De asemenea, trebuiesc create condițiile democrației participative prin asigurarea informării și participării cetățenilor la rezolvarea problemelor majore ale comunității, întărirea dreptului de expresie al aleșilor locali, asigurarea transparenței actelor administrative. Procedurile de consultare a cetățenilor în problemele fundamentale, trebuiesc prevăzute într-o viitoare lege privind organizarea și desfășurarea referendumului prevăzut în Constituție.

Relația fiscală dintre administrația centrală și autoritățile publice locale este, încă, una de dependență, autoritățile locale nebeneficiind de un cadru de acces la piața de credit. Corespunzător legii și limitelor acesteia, autorităților locale le-ar fi necesară libertatea deplină de a fixa nivelul impozitelor și taxelor locale. Astfel fixarea se va face prin corelare directă la capacitatea de plată a contribuabililor, crescând totodată interesul asupra modului cum sunt utilizați banii.

Pentru o mai bună și rapidă colectare a impozitelor, ar fi necesară utilizarea unor mijloace moderne: cardul, biletul la ordin. Utilizarea aceleași baze de calcul pentru stabilirea mai multor impozite ar fi o măsură ce ar diminua timpul necesar operațiunii de impunere și costurile aferente. Pentru valorificarea resurselor financiare locale disponibile temporar, ar fi oportună inființarea unei bănci proprii colectivităților locale ce ar crea posibilitatea finanțării unor lucrări de investiții, obținându-se totodată, și o dobândă pentru sumele depozitate, lucru ce nu are loc prin trezoreria statului.

Orice decizie financiară locală trebuie să se ia numai în baza unor proiecte, prin intermediul unor liste de priorități a investițiilor. Ar fi oportună și întocmirea unui plan financiar multianual de investiții.

Veniturile bugetare se formează prin împovărarea contribuabililor, care unii dintre ei au venituri sub salariul mediu pe economie, în timp ce mulți ”investitori și oameni sus puși fac averi monstruoase” din activități frauduloase; unde este acel control financiar riguros și de ce suntem arătați cu degetul că avem o economie subterană care se ridică la cca. 50% din PIB-ul economiei oficiale?

Este bine-cunoscut faptul că majoritatea oamenilor este nemulțumită de calitatea serviciilor locale. Pentru o mai bună comunicare între administrația locală și cetățeni, este necesar ca periodic să se efectueze cercetări(monitorizarea plângerilor, instituirea unor linii telefonice, chestionarea scrisă) din care să se afle gradul de satisfacere a nevoilor consumatorilor și măsura în care serviciile corespund necesităților beneficiarilor.

Anumite servicii, prin crearea cadrului legislativ necesar, pot fi prestate de către agenți economici privați, sub controlul autorităților locale, în schimbul unor facilități fiscale. Asemenea situații există deja(ex.: transportul în comun), dar lipsa unei coordonări riguroase din partea organelor abilitate determină unele nemulțumiri în rândul cetățenilor.

Având în vedere faptul că serviciile publice sunt caracterizate ca fiind perisabile(nu pot fi stocate sau inventariate), oferta lor trebuie să corespundă tot timpul cererii, și cu multă precauție în situațiile când aceasta este fluctuantă. Administrația publică trebuie să fie pregătită și să anticipeze perioadele de vârf ale cererii, iar în condițiile unei cereri reduse să nu mai fie consumate inutil resurse financiare și materiale.

De asemenea trebuie rezolvată și problema utilajelor și instalațiilor care sunt uzate tehnic și moral. Mecanizarea sarcinilor administrative va oferi avantajul unor servicii de calitate, iar cheltuielile cu investiția vor fi amortizate prin reducerea cheltuielilor cu personalul care va fi substituit de mașină.

Este necesar să se evite dublarea serviciilor publice prin prestarea, în domenii de competența administrației publice locale, a unor servicii desconcentrate ale ministerelor de aceeași natură; e recomandată o mai bună comunicare pe orizontală.

Se investește foarte puțin în învățământ, cultură, în sistemul pensiilor și asigurărilor sociale, asta și pentru că nu s-au găsit metode de atragere a agenților privați spre a investii în aceste domenii prin oferirea unor facilități fiscale. Este necesară revizuirea cheltuielilor cu protecția socială și îndreptarea lor spre categoriile cu adevărat defavorizate, precum și dimensionarea lor astfel încât să fie încurajată munca și nu nemunca.

Referitor la formarea profesională, deși piața forței de muncă abundă în specialiști în administrația publică( care pe lângă pregătirea de specialitate, sunt pregătiți și în domeniul informatic, limbi străine și au o viziune modernă asupra reformei în administrație și capacități de a contribui la realizarea ei), multe din persoanele angajate în administrația locală nu au această pregătire, autoritățile investind timp și bani în formarea lor.

Este nevoie de funcționari publici profesioniști care să implementeze programele de reformă, care să fie susținători fideli ai acesteia, să fie pregătiți și aibă cunoștințele necesare să răspundă la schimbare. Trebuie acordată o mare atenție procesului de recrutare, intervievare și selecție a personalului, avându-se în vedere profilul candidatului ideal.

Un lucru deloc îmbucurător este faptul că, potrivit statisticilor, administrația publică ocupă un loc fruntaș în cadrul domeniilor corupte. Acest fenomen are o manifestare piramidală și stoparea lui ar trebui făcută ”de la vârf”, dar asta nu presupune că nu ar trebui luată atitudine și la nivel local.

Funcționarii publici trebuie să dea dovadă de probitate și demnitate și să aibă concepția că sub aspect moral ei se bucură de autoritate, neavând dreptul de a se degrada pe sine sau funcția sa. Pentru a preîntâmpina unele situații de acest fel, ar trebui să li se asigure un sistem de salarizare și posibilitatea realizării unei cariere care să atragă și să mențină oamenii competenți și să-i motiveze, iar promovarea lor să se facă pe criterii de performanță și moralitate.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.