Dimitrie Cantemir - geniu european

3x puncte

categorie: Istorie

nota: 8.67

nivel: Liceu

Așa cum într-un Leonardo da Vinci, Copernic, Giordao Bruno, s-au întrupat nu numai tradițiile unei culturi și geniul unei națiuni, ci și eterna aspirație a ființei umane spre cunoaștere și Cantemir a devenit - încă din timpul vieții - tipul savantului de orizont universal, neobosit explorator al unor domenii noi de cercetare și militant pentru valori ce interesau toată limea cultă a vremii. DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dimitrie Cantemir - geniu european

Așa cum într-un Leonardo da Vinci, Copernic, Giordao Bruno, s-au întrupat nu numai tradițiile unei culturi și geniul unei națiuni, ci și eterna aspirație a ființei umane spre cunoaștere și Cantemir a devenit - încă din timpul vieții - tipul savantului de orizont universal, neobosit explorator al unor domenii noi de cercetare și militant pentru valori ce interesau toată limea cultă a vremii.
Gloria lui Cantemir își are desigur explicația și în destinul lui uman, care s-a împletit cu al altor doi iluștri contemporani - Petru cel Mare și Carol al XII-lea suedezul - intrînd ca atare într-o foarte cunoscută scriere ale lui Voltaire. Dar mai ales își are sorgintea în informația și ideile sale despre o lume puțin cunoscută, dar plină de interes: împărăția sultanilor. Nu în ultimul rînd se așează și curiozitatea europei științifice pentru țara și poporul din care provenea noul membru al Academiei din Berlin.

Este cît se poate de semnificativ că dacă pentru țar și mediul rusesc, unde a fost obligat să se stabilească după înfrîngerea de la Stălinești, Cantemir a fost, în primul rînd, consilierul inegalabil în probleme de politică orientală Leninistă pe care le cunoaștea ce nimeni altul - pentru membrii Academiei din Berlin, care îl cooptează în 1714 în rîndul lor, Cantemir este mai ales românul învățat, care le poate satisface curiozitatea pentru cele de acasă
într-o magistrală ,,Descriptio Moldaviae". Întîia lui carte științifică scrisă pentru cititori de peste hotare a fost cartea despre țara lui și tot înlegătură cu lupta sa politică de libertate a Moldovei de sub jugul Otoman alcătuiește și mult tradusa și citita istorie a ridicării și căderii Imperiului Otoman. Cantemir a mai avut un rol de precursor al literaturii de inspirație orientală.

,,Istoria ieroglifică" este din 1705, meditează la problemele statului, ale stărilor sociale, ale destinului, declinului împărăției otomane, împărăție de atunci anunțată falimentară. Deci un program de preocupători tipice pentru secolul al XVIII-lea. Cantemir a dat o carte pentru toată lumea, pe care au citit-o cu pasiune.
Marele său rol a fost însă de a pune în mîna cititorilor occidentali, într-o formă atractivă, analele turcești traduse, adnotate și comentate de dînsul ca un cunoscător profund al societății otomane, al instituțiilor și oamenilor. Dacă din punct de vedere științific, fapt că ,,Istoria Imperiului Otoman" este în bună parte asemeni transpunerii de anale otomane, îi reduce din valoare, făcînd preționase numai adnotațiile lui Cantemir tocmai acest lucru i-a asigurat gloria.
Se poate vorbi despre Cantemir ca despre cel dintîi român care exercită asupra conștiinței culte europene o influență reală.

Pentru noi însă, oricît de mare ar fi mîndria acestei prezențe universale, cel ce se odihnește acum în cripta de la Trei Ierarhi din Iași a fost, înainte de toate, cea mai extraordinară sinteză românească a epocii, cel ce a rezumat în opera sa o istorie, o țară, un popor, o cultură. Pentru N. Iorga, Dimitrie Cantemir înseamnă modul românesc de a fi în civilizația universală, iar pentr G.Cogălniceanu - ,,prin Cantemir noi simbolizăm nivelul vechiulului cărturar român". Dar, așa cum tot N. Iorga arată într-o conferință, opera și ideile lui Cantemir reprezintă cel mai evident document despre conștiința de sine a neamului românesc de pretutindeni la sfîrșitul veacului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea.

Cantemir este primul care se simte în fața universului, a istoriei și viitorului, purtătorul de cuvînt al tuturor românilor. Lui îi revine și gloria de a fi făurit întîia noțiune menită să circumscrie această unitate, atunci cînd s-a apucat să scrie ,,Hronicul româno-moldo-vlahilor". Fiind cunoscător profund al limbii românești, deși a stat de mult departe de țară, cunoștea și culturile românești de dinaintea sa. Cantemir mai poseda o calitate ce-l făcea unic în vremea și printre contemporanii săi; ,,este un izvor al destinelor viitoare ale poporului său". Nimeni, nici cei mai luminați cărturari și politicieni români ai vremii de atunci, nu mai aveau puterea în această conjunctură grea să mai străbată cu mintea ceața viitorului. Cea mai mare izbîndă a geniului lui Dimitrie Cantemir a fost această întoarcere a poporului său cu fața către viitor.

2)Dimitrie Cantemir-sinteză și anticipație
,, Prin Cantemir noi simbolizăm
chipul vechiului cărturar român..."
G.Călinescu

Multă vreme au existat opinii greșite cu privire la formația lui Cantemir. S-a considerat că șederea lui atîția ani departe de țară, la Constantinopol, i-ar fi slăbit legăturile cu pămîntul natal și cu roadele intelectuale ale conaționalilor săi, că limba română care o scria în felul lui special nu-i era atît de familiară ca latina, dar se poate distinge în evoluția sa o fază ,,mistică", depășită doar în ultima parte a vieții sale, datorită contactului cu mediul de la curtea lui Petru cel Mare.

Dar cercetările din ultimul timp, în spacial ale lui Virgil Cândea asupra ,,Divanului" au pus în lumină două licruri foarte importante: extraordinara cunoaștere a limbii române de către Cantemir, să luăm în evidență faptul că el pleacă la Constantinopol în 1688, la vîrsta de 15 ani, cînd procesul de formare al bagajului lingvistic și simțul limbii române sunt bine cristalizate; și a doua că adînca lui inițiere în operele predecisorilor săi ca a lui Miron Costin.
D.Cantemir nu a fost un copac fără rădăcini mari și n-a fost nevoie de a-și întinde coroana sub un soare străin ca să rodească, ci a fost sinteza totală, genială a culturii noastre vechi, el cunoștea întregul program de preocupări al cărturarilor înaintași. Cantemir avea în anii decisivi ai formației sale mari tradiții și modele naționale, pe care a anbiționat să le egaleze și să le depășească, el s-a născut, cași Eminescu, într-o epocă de avînt al culturii naționale, a găsit în jurul său cărți însemnate, o limbă literară cristalizată. Doar lui i-a fost dat să sintetizeze și sadepășească toate acestea, proiectat în întreaga dezvoltare a culturii românești de pînă la dînsul, ne apare a fi ca un fluviu uriaș ce absoarbe toate rîurile și le contopește în cea mai vastă și mai celebră, cea mai amplă creație românească a epocilor.

Cantemir este personalitatea de excepțională complexitate, în stare să refacă în dezvoltarea sa individuală drumul de secole și tipologia intelectuală a unei culturi întregi, ducîndu-le pe culmi.
El este, în același timp, teoretician al monarhiei autoritare ca Neagoe Basarab, panegerist fără rezerve al unui domn - tatăl său, Constantin Cantemir, denunțător vehement al boierilor hrăpăreți purtînd nostalgia unei Moldove de basm, erudit cu uluitoare lectură de spirit modern și universal, aventurier, poliglot și vestit. Dar uneori chiar și rău de gură, neocolind vorba slobodă. Opera sa ar însemna bilanțul a șapte secole de urcuș aneviois, dar neîntrerupt, al geniului creator românesc, de la pata albă pe harta spirituală a continentilui.meritul său nu este doar pentru al sintetiza culminînd, ci și de a făuri un prag nou al culturii noastre întregi, de la care ea săși ia avînt în viitor. Simbol al vechiului cărturar român - cum îl numea G.Călinescu - Cantemir se profitează ca un precursor, un deschizător de drumuri.

3) Dimitrie Cantemir sau ,,Destinul universal al culturii românești..."

Cantemir este - cum a observat prof. Dr. Doc. I.G.Chițimia ,,cel mai universal spirit românesc". Față de Hasdeu sau de Călinescu, cu care adesea a încercat a fi comparat, cantemir mai este și filozof în accepția cea mai strictă a termenului, compozitor, și muzicolog, om de știință. S-a demonstrat de mai multe ori că ,,Istoria ieroglifică" în care face din personajele istoriei românești eroii unui roman animalier, este opera unui adînc cunoscător al naturii patrie sale, a unui zoolog la curent cu tratatele de specialitate ale vremii.

Cît privește locul ce-l deține ,,Descrierea moldovei" în istoria științei românești este cunoscut; muzicianul și compozitorul stîrnește în ultimul timp o admirație tot mai vie, pe o mîsură ce este cercetat de specialiști. Pentru toată această multiplicare de preocupări, pe care nu a mai realizat-o nimeni pînă astăzi, voievodul român ar putea fi numit ,,întîia universitate romînească". Și poate că cea mai mare universitate a țării noastre ar trebui ca să-i poarte numele lui.
Dar în orice caz, Cantemir nu este un epigon al Renașteri, ci un contemporan și spiritual al lui Giambattista Vico, filozoful istoriei. Tipologic, Cantemir este considerat ca - omul secolului XVIII-lea european, al acelui secol de o nouă renaștere; filozofic ar fi un raționalist, ironic, om plin de încredere în destinul profund asupra omenirii ca stăpîn al naturiiși al soartei sale.

Dar în 1723, cînd moare Dimitrie Cantemir, ,,oamenoo secolului al XVIII-lea nu sunt decît la începutul drumului.
Nu întîmplător, cînd ne-am zmuls din mărăcinișul unei epoci de tragice împiedicări, cînd am demarcat spre a arde etapele și a ne repune la unison cu cultura europeană, Cantemir a devenit un simbol, o stea polară, însăși unitatea de măsură și chezășia a ceea ce putem fi și da pe această lume. Astăzi, această stea ne apare mai aproape ca oricînd, amintindu-ne destinul universal al culturii romînești.
« mai multe referate din Istorie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.