Dimensiunile psihologice ale muzicii

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 9.06

nivel: Facultate

Dimensiunile psihologice ale muzicii
În capitolul al doilea ne propunem să efectuăm un studiu experimental pentru a determina cum și în ce mod audierea sistematică a muzicii influențează viața psihică a școlarului de vîrstă mică. Deci, factorul experimental presupune audierea unor programe muzicale, special selectate, în mod sistematic, în condițiile unei clase de elevi.

D[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dimensiunile psihologice ale muzicii

Dimensiunile psihologice ale muzicii
În capitolul al doilea ne propunem să efectuăm un studiu experimental pentru a determina cum și în ce mod audierea sistematică a muzicii influențează viața psihică a școlarului de vîrstă mică. Deci, factorul experimental presupune audierea unor programe muzicale, special selectate, în mod sistematic, în condițiile unei clase de elevi.

Dimensiunile psihologice ale muzicii
Ipotezele, ce urmează a fi confirmate sau infirmate prin acest studiu sunt următoarele:
1.Muzica influențează pozitiv sfera afectiv-cognitivă a școlarilor mici;
2.Modificările din sfera afectivă, determinate de audițiile muzicale produc modificări în sfera cognitivă a elevilor de vîrstă mică.
Pentru aceasta trebuie de determinat mai întîi care sunt efectele muzicii asupra sferei afective a elevului mic; de determinat dacă modificările din domeniul afectiv cauzate de audițiile muzicale produc modificări în sfera cognitivă; de stabilit semnificația din punct de vedere statistic a schimbărilor eventual produse.

Realizarea obiectivelor înaintate, și prin urmare confirmarea ipotezelor cercetării, ne vor permite să demonstrăm, că audierea sistematică a muzicii “calitative” , în condițiile școlii, dar nu numai, poate contribui la sporirea capacității de învățare a elevilor și respectiv, la optimizarea întregului proces instructiv-educativ.

Dimensiunile psihologice ale muzicii
Interpretarea datelor experimentale
În urma prelucrării datelor experimentale, constatăm că, la etapa pretestării, comparînd grupul experimental și cel de control, în baza rezultatelor obținute prin administrarea probei culorilor, diferențele în plan afectiv sînt nesemnificative. Culorile predominante, în cadrul ambelor grupe sunt aproximativ aceleași, adică violet, cafeniu, roșu și negru, ce semnifică prezența unor stări emoționale negative și anume: anxietate, stress, iritație, tendințe agresive și frica. (pag. 56)

În plan cognitiv diferențele de asemenea sunt nesemnificative în cazul memoriei (mediile pentru grupul experimental și de control fiind de 5 .56 – nivel scăzut de dezvoltare a capacității de memorare auditivă de cuvinte – și respectiv 6.24 – nivel mediu. Indicatorii diferențelor calculați cu testul Mann – Whitney U sunt: pentru z = 1.45, p = 0.15), și în cazul probei penrtu determinarea nivelului de concentrare a atenției (mediile fiind de 35.08 (nivel scăzut) pentru grupul experimental și 39.64 (nivel scăzut) pentru grupul de control. Indicatorii diferențelor: pentru z = 1.90, p = 0.05).

Rezultatele obținute la proba pentru determinarea nivelului de dezvoltare a operațiilor mintale (Testul Amthauer) evidențiază, însă, diferențe statistic semnificative între grupuri, mediile fiind de 21.28 (nivel mai jos de mediu) pentru grupul experimental și 26.6 (nivel mediu) pentru grupul de control. Indicatorii difirențelor calculați cu testul Mann – Whitney U sunt: pentru z = 3.93, p = 0.01. (pag.57)

După acțiunea cu factorul experimental, adică la etapa posttestăre, observăm că între grupuri, în plan afectiv, apar diferențe semnificative astfel, dacă în cadrul grupului de control distribuția de frecvență a culorilor este asemănătoare celei din pretestare, atunci în cadrul grupului experimental situația se schimbă radical. Se observă o diminuare a prezenței culorilor roșie (iritație, tendințe agresive), violet (anxietate), și chiar dispariția totală a culorilor: cafeniu (stress), gri (supărare), negru (frică) și o tendință către culorile: albastru, ce semnifică starea de calm, satisfacția; verde – siguranță, insistență; galben – activism, buna dispoziție, tendință spre comunicare. (pag.56)

De asemenea se produc modificări și în sfera cognitivă. Comparând experimental și cel de control în baza rezultatelor obținute în urma administrării probelor pentru determinarea nivelului de dezvoltare a memoriei auditive de cuvinte, a operațiilor gândirii și concentrării atenției, după experiment constatăm că diferența între acestea scade.Modificările ce s-au produs în sfera cognitivă a subiecților grupului de control după experiment sînt statistic nesemnificative, în timp ce grupul experimental se caracterizează printr-un salt cantitativ-calitativ către grupul de control. (pag.58)

Astfel, în rezultatul comparării datelor grupului experimental înainte și după experiment se evidențiază diferențe semnificative la toate trei probe: la memorie media grupului fiind de 6,88 - nivel mediu); la atenție (media 43,08 – nivel mediu) și la gîndire (media 24,28 – nivel mai jos de mediu9. Indicatorii difewrențelor calculați cu testul Mann – Whitney U sînt: z=2,91, p=0,01; z=3,71, p=0,01; z=2,51, p= 0,012. (pag.60)

Prin urmare probabilitatea că diferențele obținute s-ar datora legilor întîmplării este foarte mică și putem afirma că modificările produse în sfera afectiv-cognitivă a subiecților grupului experimental sînt determinate de intervenția factorului experimental, adică de audițiile muzicale. Deci ipotezele lansate la începutul cercetării s-au confirmat. Adică faptul că muzica are o influență maximă în domeniul afectivității ascultătorului prin crearea efectului relaxant și inducerea stărilor emoționale pozitive, fără îndoială se răsfrânge și asupra celor lalte procese psihice, în cazul nostru memoriei, atenției și gândirii, acestea începând să decurgă la un nivel mai înalt.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.