Dimensiunea economica si sociala a valorii

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.29

nivel: Facultate

Adepții acestei teorii pun deci accentul pe utilitatea bunului ca factor de determinare a valorii, acordând prioritate satisfacerii nevoilor umane, căreia trebuie să i se subordoneze producția. De asemenea, în formarea valorii, ei acordă muncii un rol asemănător rolului oricărui alt factor de producție (capital, informație sau știință, factori naturali etc.) și nu unul exclusiv. Valoarea unei mărf[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dimensiunea economica si sociala a valorii

Adepții acestei teorii pun deci accentul pe utilitatea bunului ca factor de determinare a valorii, acordând prioritate satisfacerii nevoilor umane, căreia trebuie să i se subordoneze producția. De asemenea, în formarea valorii, ei acordă muncii un rol asemănător rolului oricărui alt factor de producție (capital, informație sau știință, factori naturali etc.) și nu unul exclusiv. Valoarea unei mărfi, după această teorie, este cu atât mai mare cu cât ultima unitate consumată din acea marfă are o utilitate mai mare.

Teoria valorii-utilitate pune în evidență rolul esențial al utilității unui bun, marfă în determinarea valorii sale; ea conferă utilității nu numai calitatea de premise de condiție prealabilă a valorii, ci calitatea de factor creator de valoare; ea fixează legatură organică între utilitatea unui bun, marfă și valoarea sa respectiv între mărimea utilității și mărimea valorii.

Valoarea bunului marfă, potrivit teoriei valorii - utilitate, nu există ca un atribut al mărfii în sine, ci numai în legătură organică dintre bunul mărfii și satisfacerea nevoilor subiectului economic.

Din punct de vedere economic, valoarea unui bun este determinată de abilitatea acelui bun de a genera un venit. Sau, putem fi adepții teorii utilității marginale și să spunem că valoarea este determinată de utilitatea bunului respectiv.

Exemplu: Să zicem că un student merge la o librărie și își cumpără o carte pentru care plătește 50 RON. Dacă acel student nu câștigă nici un venit suplimentar real în urma lecturării cărții, valoarea acelei cărți este practic zero. Pe de altă parte, dacă aceeași carte este vândută într-un magazin specializat, este cumpărată cu 10 RON și îl ajută pe student să aibă o idee care să-i aducă în următorii ani, 100.000 RON atunci valoarea cărții este de 100. 000 RON sau suma viitoare câștigată de către student până la sfârșitul vieții datorită lecturării acelei cărți.

Valoarea economică e de natură practică, ea aparține bunurilor luate individual. Aici, valoarea depinde de cost, de munca necesară pentru producerea bunului și de utilitatea limită.

Valorile economice sunt constitutive pentru realitatea socială, ele sunt numai o parte din valorile sociale care cuprind mai multe spețe de valori cu funcțiuni diferite în viața socială.

Din punct de vedere social, sistemul de valori diferă pentru fiecare individ în parte. În viziunea lui Petre Andrei (filozof român care a vorbit despre valoare în teza sa de doctorat 1913 – 1916 care este prima lucrare de axiologie sistematică în cultura românească de specialitate) ideea fundamentală pentru constituirea unei logici a valorii este „considerarea valorii ca un element logic al cunoștinței noastre”.

Valoarea apare și ca relația dintre subiect și obiect, în care prin polaritate sau polarizare, prin ierarhii, ne exprimăm prețuire diferențiată acordată unor lucruri sau însușiri ale acestora, unor persoane sau unor acte umane, unor opere create în virtutea capacității lor de a satisface anumite nevoi, aspirații sau interese.

Valorile pot fi clasificate în:
1.valori economice
2.valori juridice
3.valori politice
4.valori etice
5.valori istorice
6.valori estetice
7.valori religioase

Primele patru valori sunt valori determinate de funcțiunile constitutive și regulative ale vieții sociale. Celelalte trei valori sunt determinate de cadrul în care trăiește și evoluează realitatea socială.

Valorile politice se referă la stat. Trecând de la formele de comunitate: dare și trib, de la congregațiile genetice bazate pe descendență și pe legătura sângelui, de la grupările întemeiate pe obicei, nu lege, la societatea propriu-zisă constituită pe baza legii, statul apare ca o valoare superioară politică.

Valorile etice pot fi de natură psihologică, logică, biologică. Teoria psihologică afirma că valoarea etică are o bază psihică. Astfel, H.Meyer considera valoarea etică drept un produs al voinței eului, al voinței de a-și perfecționa personalitatea. Valoarea e rezultatul unui act subiectiv de voință, al unui impuls către valoare. Teoria biologică a valorilor etice afirmă ca drept valoare etică tot ceea ce contribuie la maximul de viață, maximul plăcerii; legea naturală fiind ca un ideal.

Valorile estetice se referă la plăcerea estetică. Teoria logică a valorii consideră fenomenul drept conținut logic al gândirii, îmbrăcat în intuiția sensibilă.

Când vorbim de valoare estetică înțelegem un obiect care are valoare și un subiect pentru care există acea valoare .Frumosul este valoarea estetică centrală, la care se raportează toate celelalte. Valorile estetice pot fi intuite, simțite, trăite, reprezentate, imaginate. Spiritele artistice posedă în mod preponderent o gândire intuitivă și imaginativă, în timp ce oamenii de știință, una abstractă cu precădere.

Valorile religioase sunt și ele dintre cele mai vechi în ordinea apariției lor, raportarea la ele fiind esențială pentru înțelegerea genezei valorilor morale, juridice și politice. Manifestările religioase au comună și definitorie valoarea sacrului.

Sacralizarea este legată și de perpetua aspirație de autodepășire și împlinire umană, orientată spre o proiecție ideală, absolută, transcedenta și supranaturală. Valorile religioase sunt prin natura lor spirituale. Purtătorii lor sunt omul și conștiința sa, comunitatea umană și spiritualitatea colectivă. Valorile religioase, ca toate valorile spirituale sunt valori scop. Se bazează pe credință și revelație, pe sentiment și trăire.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.