Difuzarea rezultatelor comunicarii

5x puncte

categorie: Romana

nota: 9.11

nivel: Facultate

Să vorbim in continuare despre fiecare element în parte:

a. emițătorul –este sursa de informații, punctul de pornire, unde este generată ideea ce va fi transmisă.Orice persoană se poate afla în această postură și ea alege canalul de comunicare după ce a formulat mesajul.Fiecare mesaj urmărește o finalita-te care poate fi o înștiințare, o solicitare,o convingere, o motivare[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Difuzarea rezultatelor comunicarii

Să vorbim in continuare despre fiecare element în parte:

a. emițătorul –este sursa de informații, punctul de pornire, unde este generată ideea ce va fi transmisă.Orice persoană se poate afla în această postură și ea alege canalul de comunicare după ce a formulat mesajul.Fiecare mesaj urmărește o finalita-te care poate fi o înștiințare, o solicitare,o convingere, o motivare.El constituie esența comunicării, de care depinde atingerea rezultatului scontat.

b. receptorul –este destinatarul mesajului.Cel ce primește mesajul este auditoriul format din persoanele ce recepționează mesajul:manageri sau executanți.

c. mesajul –este ideea,informația ce trebuie transmisă,care a fost codificată într-un simbol ce poate fi transmis.În general,mesajul este o combinație de imagini,sunete și cuvinte.

d. mijlocul de transmitere –este suportul mesajului, prin care urmează să fie difuzat.În general,canalele de comunicare prin care mesajul trece de la emițător la receptor sunt considerate vehiculele comunicării. Cele mai frecvente sunt:telefonul,și poșta electronică etc.

e. canalul de comunicare –desemnează calea,drumul pe care circulă mesajul.Ca-nalele pot fi:formale(oficiale):care de regulă se suprapun relațiilor organizaționale;și a-diționale,neformale(neoficiale):care nu sunt impuse și se stabilesc pe alte baze(prefe-rințe, interese).

f. codificarea – reprezintă procesul de convertire a ideii într-o formă simbolică ce se poate apoi expedia.Forma simbol se exprimă prin cuvinte rostite,imagini sau gesturi ce pot fi înțelese atât de emițător,cât și de receptor.

g. decodificarea –este procesul invers al codificării,prin care receptorul interpretea-ză mesajul,atribuind simbolurilor codificate de emițător un anumit înțeles,sens,încer-când să descopere ideea mesajului transmis.

h. zgomotul de fond –reprezintă bruiajul ce apare pe canalul de comunicare sau decodificarea incorectă,prin care este primit un mesaj diferit față de cel transmis(să ne amintim de,,telefonul fără fir“,jocul atât de amuzant din copilărie).

i. feedback-ul –este o retroacțiune inversă și după cum spune și Gamble:reprezin-tă”toate mesajele verbale și nonverbale pe care o persoană le transmite în mod con-știent ca răspuns la comunicarea altei persoane”.Longenecker afirmă faptul că”este necesar pentru a determina măsura în care mesajul a fost înțeles,crezut și acceptat.”

De asemenea putem vorbi și de o componentă în procesul de comunicare: de barie-rele comunicaționale.Acestea reprezintă perturbațiile ce pot interveni în procesul co-municării.Perturbațiile pot fi de natură internă-factori fiziologici,perceptivi,de exemplu când apare la emițător sub forma feedback-ului intern și de natură externă-care apar în mediul în care are loc comunicarea(poluare fonică puternică).

Apar mai multe probleme în comunicare cum ar fi:problema încrederii sau lipsei de încredere;problema dezvoltării interdependenței persoanelor;a distribuirii corecte și e-chitabile a recompenselor pentru ca persoanele să fie motivate și nu în ultimul rând cea a înțelegerii și acordului tuturor membrilor privitor la structura grupului ca atare.

Conținutul comunicării este extrem de variat:

• comunicarea vehiculează imagini,noțiuni,idei(are un conținut informațional)
• ea facilitează și manifestarea conduitelor afective,produce disonanța sau consonanța psihică,efecte de acceptare sau refuz,(conținut afectiv-emoțional)
• prin comunicare se transmit trebuințe,aspirații,imbolduri spre acțiune(conținutul moti-vațional),
• se initiază,se declanșează sau se stopează activitățile,se manifestă rezistența la eforturi (conținut volitiv).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.