Didactica generala

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 10.00

nivel: Liceu

Referat despre Didactica generala
Etimologic, termenul provine din grecescul didaskein = a învăța; didaktikos = instrucție, instruire, didaktike= arta învățării

În concepția lui Comenius, didactica însemna, în sens foarte larg, arta predării, „arta universală de a-i învăța pe toți totul”.

În lucrarea Didactica Magna, Comenius a fost preocupat de asp[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Didactica generala

Referat despre Didactica generala
Etimologic, termenul provine din grecescul didaskein = a învăța; didaktikos = instrucție, instruire, didaktike= arta învățării

În concepția lui Comenius, didactica însemna, în sens foarte larg, arta predării, „arta universală de a-i învăța pe toți totul”.

În lucrarea Didactica Magna, Comenius a fost preocupat de aspecte de ordin administrativ ce țin de educație, de aspecte legate de obiectivele, principiile, conținutul, metodele, formele de organizare a muncii instructiv-educative.

Doctrina sa pedagogică vizează următoarele aspecte:
- Modalitatea de organizare a procesului de învățământ desfășurat în limba maternă, pe clase și lecții, cu programe școlare, manuale, cu elevi de aceeași vârstă, cu oameni specializați (cadre didactice), într-un an școlar, cu perioadă de activități și vacanțe, cu orar etc.

- Considera că profesorul trebuie să-l ajute pe școlar să-și însușească știința

- Rolul metodei în procesul de predare-învățare: „o metodă adecvată asigură rezultate bune chiar și în cazul unor dascăli sau elevi mai puțin buni”

- Transmiterea cunoștințelor prin exemple, prin aplicație sau imitație

- Axioma instruirii: școlarului i se cade munca, profesorului –conducerea

- Promovarea unor principii didactice

Alți pedagogi care au contribuit la dezvoltarea teoriei instrucției și educației: John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Konstantin Dimitrievici Ușinski, Johann Friedrich Herbart (vezi tabelul detaliat).

Cel care a contribuit la fundamentarea științifică, la constituirea didacticii ca disciplină de sine stătătoare a fost J.F.Herbart (1776-1841), considerat de unii adevăratul părinte al didacticii. La noi, curentul herbartian a pătruns la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea; a devenit o doctrină pedagogică oficială, susținută de I.Popescu, V.Gh. Borgovan, G.G. Antonescu.

Alte contribuții importante la constituirea didacticii ca știință (după cea a lui Herbart): Claparede, John Dewey, Ernst Meumann, Maria Montessori, Skinner, J.Piaget, Galperin, Jerome S.Bruner ș.a.

Definiție:
Didactica = o disciplină științifică, ce studiază procesul de învățământ ca principală modalitate de cunoaștere și formare, de instruire și educație; sistemul de învățământ ca ansamblu al instituțiilor de instrucție și educație; legitățile/principiile activității didactice; conținutul învățământului; tehnologia didactică; formele de organizare și desfășurare a activității didactice; formele de educație în afara instituției școlare; raporturile profesor-elev, stilul profesorului etc.

Ramurile didacticii:
1. Didactica generală
2. Didactica specială (metodica)
3. Didactica adulților
4. Autoinstruirea.

Funcțiile didacticii:
1. De cunoaștere – studiază un anumit sector din activitatea socială (instruirea, autoinstruirea); asigură corelația dintre finalitățile educației, conținutul și strategiile educației; stabilește principiile generale și specifice; stabilește structura acțiunii educaționale eficiente la nivel macro și micro.

2. Utilitară, practică – ghidează activitatea educațională, oferind orientări generale, norme de activitate, eficiența mijloacelor de instruire, identificarea criteriilor de notare a randamentului școlar.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.