Dezechilibrele economice si orientarile sociale ale dezvoltarii economice

7x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Dezechilibrele economice si orientarile sociale ale dezvoltarii economice
Po - populația ocupată;
S - numărul salariaților.
Rata șomajului exprimă ponderea persoanelor care caută loc de muncă față de totalul populației apte de muncă (activă, ocupată, numărul salariaților).

Ocuparea deplină presupune o populație ocupată în proporție de 95% sau o ra[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Dezechilibrele economice si orientarile sociale ale dezvoltarii economice

Referat despre Dezechilibrele economice si orientarile sociale ale dezvoltarii economice
Po - populația ocupată;
S - numărul salariaților.
Rata șomajului exprimă ponderea persoanelor care caută loc de muncă față de totalul populației apte de muncă (activă, ocupată, numărul salariaților).

Ocuparea deplină presupune o populație ocupată în proporție de 95% sau o rată a șomajului de 5%. Ponderea persoanelor neocupate în perioada în care ele se află în procesul de schimbare a locului de muncă sau a celor care nu se adaptează la condițiile de muncă poartă denumirea de rată naturală a șomajului. In funcție de această rată deosebim:
a. starea de subocupare a forței de muncă (când rata efectivă este mai mare decât cea naturală, adică se irosește munca
socială);
b. starea de supraocupare a forței de muncă (când rata efectivă este mai mică decât cea naturală);
c. starea de ocupare normală a forței de muncă (când rata efectivă este egală cu rata naturală).

In procesul măsurării șomajului se pot întâlni așa procese ca subevaluarea șomajului și supraevaluarea lui. Subevaluarea șomajului presupune înregistrarea doar a persoanelor care primesc indemnizație de șomaj excluzând alte categorii ca: tinerii care încheie un ciclu de învățământ și nu găsesc loc de muncă pentru a se angaja; persoane care .temporar-. nu au de lucru; persoanele aflate în șomaj deghizat.

Supraevaluarea șomajului presupune înregistrarea ca șomeri și a altor categorii neîndreptățite ca: persoane care, deși încasează ajutor de șomaj, totuși nu au intenția de a se încadra în muncă;persoane care au un loc de muncă însă pretind că sunt șomeri, întrucât lucrează „la negru"; persoane care nu doresc să lucreze din motive personale; persoanele care au mai multe locuri de muncă determinând supraevaluarea locurilor de muncă prin socotirea locurilor de muncă neocupate din lipsă de oameni calificați etc.

Intensitatea șomajului - gradul în care este prezentă imposibilitatea de angajare a persoanelor ce nu au loc de muncă" Durata șomajului - intervalul de timp din momentul pierderii locului de muncă până la reluarea normală a muncii. Deoarece durata șomajului de la o persoană sau categorie de persoane la alta este diferită se impune luarea în calcul a duratei medii a șomajului (care se poate calcula ținându-se seama de numărul șomerilor și ritmul intrărilor (persoanele concediate, persoanelor care au încheiat un ciclu de învățământ, persoanele casnice ș.a.), respectiv, ieșirilor în și din șomaj (persoanele care găsesc noi locuri de muncă,persoanele care preferă să îngrijească copii, persoanele care emigrează, pensionarii ș.a.).

Structura sau componența șomajului relevă componentele acestuia ținând seama de diferite criterii, gradul de calificare pe ramuri și subramuri economice, vârstă, rasă, sex etc.

Șomajul se manifestă în următoarele forme:
1. Din punct de vedere al intensității:
a.șomaj total - constă în pierderea locului de muncă și încetarea totală a activității;b.șomaj parțial - presupune diminuarea perioadei de muncă, în special prin reducerea duratei zilei sau săptămânii de lucru sub cea legală;c.șomaj deghizat - se referă la acele persoane care au o activitate aparentă cu o productivitate mică.

2. Conform originii șomajului:
a.șomaj conjunctural (ciclic) - persoanele eliberate din funcție în urma declinului (crizei) economic;
b.șomaj structural - persoanele eliberate din funcție în urma modificării structurii socio-profesionale;
c. șomaj tehnologic - persoanele eliberate din funcție în urma aplicării tehnologiilor noi;
d.șomaj sezonier - persoanele, care activează în ramurile economiei naționale ce depind de factori sezonieri (agricultură, construcții, lucrări publice);
e.șomaj fricțional - persoanele care se află în căutarea noilor locuri de muncă;
f.șomaj de discontinuitate - persoanele, care își întrerup temporar activitatea de muncă (concediu de maternitate ș.a.);
g.șomaj flotant - persoanele care au pierdut lucrul temporar în legătură cu schimbarea locului de lucru sau de trai;
h.șomaj latent - persoanele care activează în agricultură;
i.șomaj speculativ — lucrătorii-șomeri, care primesc indemnizații de șomaj, însă lucrează;
j șomaj stagnat - lucrătorii care și-au pierdut calificarea și trăiesc pe contul lucrului ocazional;
k.șomaj imaginar — persoanele care se ocupă de gospodăria auxiliară sau de educarea copiilor.

3. Ținând cont de ansamblul de cauze complexe:
a.șomaj voluntar - persoanele, care se află în căutarea locurilor de muncă mai prestigioase;
b.șomaj involuntar - persoanele neocupate, care sunt dispuse să se angajeze la orice muncă salariată.

Formarea șomajului are la bază două m&n procese social-economice:
a. pierderea locului de muncă de către o parte a populației ocupate (la bază stau cauze directe ce dau naștere unor forme particulare de șomaj: ciclic, structural, tehnologic, sezonier etc);

b. creșterea ofertei de muncă, prin afirmarea pe piața muncii ca populație activă disponibilă a noilor generații sau a noilor segmente mai vârstnice de populație care n-au mai lucrat. Acest proces generează șomaj datorită stării economice,care nu poate asigura cererea de locuri de muncă în concordanță cu sporirea ofertei de muncă.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.