Despre sistemul decizional al organizatiei

7x puncte

categorie: Economie

nota: 7.73

nivel: Facultate

- Factori externi, provenind din mediul ambiant în care se desfăsoară activitatea, cum ar fi: sensul si ritmul dezvoltării ramurii sau
domeniului; informaTiile si datele referitoare la valorificarea cercetărilor tehnologice, economice, sociologice; restricTiile funcTionale si structurale, normative, legislative s.a.; cadrul relaTional cu alte instituTii si organisme, de la furnizori si până[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Despre sistemul decizional al organizatiei

- Factori externi, provenind din mediul ambiant în care se desfăsoară activitatea, cum ar fi: sensul si ritmul dezvoltării ramurii sau
domeniului; informaTiile si datele referitoare la valorificarea cercetărilor tehnologice, economice, sociologice; restricTiile funcTionale si structurale, normative, legislative s.a.; cadrul relaTional cu alte instituTii si organisme, de la furnizori si până la clienTi sau beneficiari direcTi.

În mai puTine cuvinte, scopul sau obiectivul oricărei decizii este
acela de a rezolva cât mai repede posibil problemele ce apar în
funcTionarea normală a activităTii, adică a parametrilor stabiliTi, de a
reduce la minim incertitudinile si riscurile ce însoTesc transformarea
resurselor în bunuri si servicii solicitate de piaTă si, nu în ultimul rând, realizarea marjei de profit care să permită recuperarea capitalului investit. Cu cât este mai îndelungat acest orizont de timp, cu atât creste si nivelul incertitudinilor si riscurilor (a se vedea subcapitolul 1.7), de unde cerinTa obiectivă de a se analiza competent, stiinTific toate variantele posibile ale problemelor decizionale, din care se alege cea preferată, dorită, optimală sau cât mai aproape de optim, în funcTie de criterii explicite.

Teoria si practica social-economică relevă pregnant faptul că, atât ipostaza de conducător (decident), cât si cea de simplu executant, presupune efortul de a concepe si de a pune în operă diferite decizii, care trebuie să răspundă anumitor cerinTe si exigenTe, precum: existenTa unuia sau mai multor obiective ce urmează a fi înfăptuite într-o perioadă predeterminată; definirea si precizarea plajei de soluTii sau posibilităTi de acTiune; alegerea, pe baza unui proces raTional de gândire logică, a variantei de acTiune ideale sau optimale; stabilirea structurii, a conTinutului si a dinamicii variantei preferate; precizarea căilor si a mijloacelor de utilizat în vederea realizării, la timp si în condiTii de calitate si de eficienTă socială impuse de exigenTele si standardele momentului.

Dacă lipseste unul sau mai multe dintre elementele evocate, înseamnă că
actul decizional este incomplet, iar acTiunile ce urmează a se pune în
aplicare sunt cel puTin hazardate, riscante, inducând premisele
haosului si esecului. Conducerea unităTilor economice, sociale, politice, universitare sau de altă natură se confruntă permanent cu o multitudine de probleme ce trebuie rezolvate prompt, în timp util si în condiTii optime.

În caz contrar se declansează disfuncTionalităTi ce pot deveni, în scurt
timp, ireversibile. Altfel spus, este pusă în situaTia de a da răspunsuri când?, cum?, cu ce mijloace? urmează să se acTioneze pentru a
înfăptui exemplar obiectivele prestabilite ale organizaTiei respective.

Din câte se stie, în majoritatea situaTiilor, pentru rezolvarea
problemelor există mai multe soluTii, factorii de conducere având
responsabilitatea de a opta în favoarea variantei cea mai avantajoasă,
denumită optimală. În asemenea circumstanTe, decizia este un proces
constient de alegere a liniei de acTiune, din mai multele probabile si
posibile, în vederea realizării, în condiTii de eficienTă economică,
tehnologică, ecologică si juridico-morală, a unuia sau mai multor
obiective.

Cu unele nuanTe, de la H.Simon (1960) si până la F.G.Filip (2002), esenTa activităTii decizionale constă din alegerea alternativei de acTiune dorită, în funcTie de criterii precise (profitul, calitatea
produselor, preTul, durata ciclului de producTie s.a.), la operaTionalizarea căreia participă, în forme specifice, toTi salariaTii organizaTiei respective.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.