Despre managementul general

5x puncte

categorie: Management

nota: 8.31

nivel: Facultate

Specialitii americani, printre care Kenneth Boulding, G. Symonds, Merill Fiud scot in evidenTa deosebirea intre tiinTa manageriala i managementul stiinTific. Institutului american pentru tiinTele conducerii evidenTeaza urmatoarele aspecte comparative: Managementul tiinTific reprezinta practica conducerii, dei acesta se tinde sa fie pus pe baze tiinTifice.

tiinTa managementului este[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Despre managementul general

Specialitii americani, printre care Kenneth Boulding, G. Symonds, Merill Fiud scot in evidenTa deosebirea intre tiinTa manageriala i managementul stiinTific. Institutului american pentru tiinTele conducerii evidenTeaza urmatoarele aspecte comparative: Managementul tiinTific reprezinta practica conducerii, dei acesta se tinde sa fie pus pe baze tiinTifice.

tiinTa managementului este in principal tiinTa fiind data de activitatea desfaurata de oamenii de tiinTa in domeniul managementului. In accepTiunea noastra putem spune ca managementul ca tiinTa presupune stabilirea unor principii, metode i tehnici de lucru cu caracter general a caror folosire sa asigure utilizarea eficienta a potenTialului uman, material i financiar al societaTii comerciale.

Managementul ca arta presupune adaptarea i transpunerea acestor principii, metode i tehnici de lucru la condiTiile concrete ale societaTii comerciale i perfecTionarea lor continua in raport cu cerinTele practicii manageriale.

1.5. Intrebari de control si aprofundare
1. In ce consta abordarea universalitaTii managementului prin prisma laturii tehnico – organizatorice?
1 Care este principala lucrare publicata in 1911 de catre Frederick Taylor?
2 Ce anume solicita managementul ca profesiune alaturi de experienTa?
3 Care sunt ramurile fecunde ale tiinTei managementului?
4 Care este definiTia managementului?

2. AGENTUL ECONOMIC I MEDIUL AMBIANT
Desfaurarea activitaTii agenTilor economici intrun mediu concurenTial specific economiei de piaTa impune reconsiderarea relaTiilor dintre agenTii economici i mediul ambiant. Acest capitol incerca sa scoata in evidenTa multitudinea de variabile endogene i exogene specifice evoluTiei firmei in contextul economicosocial contemporan implica analiza atenta a elementelor care influenTeaza in mod hotarātor evoluTia actuala a agentului economic.

2.1. Definirea mediului ambiant al agentului economic
Complexitatea conceptului de mediu ambiant, definirea acestuia a condus la o serie de abordari simpliste, parTiale i la o serie de confuzii cum ar fi aceea dintre mediul ambiant i mediul inconjurator. Numeroi autori romāni iau adus o serie de contribuTii remarcabile in definirea acestei noTiuni. Aceti autori sunt urmatorii: Mihai Draganescu, Aurel Iancu i Ovidiu Nicolescu:

„Mediul social cuprinde doua mari componente: un mediu tehnologic i un mediu interuman. Prin mediu inconjurator pentru om inTelegem i societatea, in timp ce prin mediu inconjurator pentru societate inTelegem numai mediul inconjurator natural, deoarece tehnologicul este social”. (M. Draganescu, „O posibila definire a mediului inconjurator", 1985);

„... mediul ambiant trebuie definit prin multitudinea elementelor sale componente, numite factori de mediu, care influenTeaza intrun mod specific calitatea vieTii” (A. Iancu, „Mediul ambiant i calitatea vieTii", 1985);

„Mediul ambiant include toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica, demografica, culturala, tiinTifica, organizatorica, juridica, psihosociologica, educaTionala i ecologica ce marcheaza stabilirea obiectivelor acesteia, obTinerea resurselor necesare, adoptarea i aplicarea deciziilor de realizare a lor". (O. Nicolescu, „Management", 1992)

In viziunea specialitilor francezi mediul se poate diviza in mediu extern i mediu intern. In privinTa mediului intern al agentului economic, un rol esenTial ii revine „culturii” din interiorul agentului economic. EvidenTierea principalelor probleme ale „culturii manageriale” o intālnim in lucrarile noastre (Ion Petrescu, „Management", 1993 i altele).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.