Definirea costurilor si a cheltuielilor

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.69

nivel: Facultate

În forma lor naturală, mijloacele de muncă de felul mașinilor, agregatelor, instalațiilor și clădirilor participă integral la obținerea produselor păstrându-și forma inițială și utilizate fiind în aceeași calitate în decursul mai multor perioade de gestiune, aceste mijloace dau naștere la o cheltuială numită amortizare, care delimitată la nivelul unei perioade de gestiune reprezintă numai o parte [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Definirea costurilor si a cheltuielilor

În forma lor naturală, mijloacele de muncă de felul mașinilor, agregatelor, instalațiilor și clădirilor participă integral la obținerea produselor păstrându-și forma inițială și utilizate fiind în aceeași calitate în decursul mai multor perioade de gestiune, aceste mijloace dau naștere la o cheltuială numită amortizare, care delimitată la nivelul unei perioade de gestiune reprezintă numai o parte din valoarea cu care au intrat ele în procesul de producție și anume acea parte pe care mijloacele respective au pierdut-o prin uzare.

În ceea ce privește obiectul muncii acesta fie că se transformă intrând în mod natural în componența noului produs, fie că se consumă în procesul de muncă (energia) devin cheltuieli pentru întreaga lor valoare deoarece valoarea de întrebuințare dispare după un singur ciclu de producție.

Forța de muncă care pune în mișcare uneltele, mașinile, ocazionează cheltuieli de salarizare a muncii, cheltuieli de producție și de desfacere care formează costul și intră în obiectul calculației neputând fi confundate cu categoria cheltuielilor în înțelesul ei larg generic.
In extenso prin cheltuială se înțelege expresia valorică a consumului de mijloace bănești pentru satisfacerea necesităților de consum productiv sau neproductiv.

Noțiunea de cheltuială, în general, are deci un înțeles mai cuprinzător decât noțiunea de cheltuială de producție și de desfacere. Ea exprimă pe lângă cheltuielile care sunt cuprinse în costuri și transformarea de mijloace bănești în valori materiale prin cumpărarea sau utilizarea efectivă a unor fonduri speciale existente la nivelul întreprinderii.

Cheltuiala nu constituie costuri și nu formează obiectul calculației deoarece nu sunt legate de obținerea și de desfacerea producției. Baza cheltuielilor de producție o constituie consumurile productive care intervin în întreprinderi. Nu orice consum productiv intră în costuri. Astfel substanțele care provin direct din natură (aer) nu pot constitui costuri deoarece ele, nefiind produse ale muncii omenești, nu au valoare și deci nu pot fi exprimate în bani.

Există mijloace de muncă a căror utilizare nu dă naștere la cheltuieli de producție (pământul). Așadar, pentru a fi cuprinse în costuri, consumurile productive, cheltuielile materiale trebuie să se poată exprima în bani.

Exprimarea obligatorie a consumurilor productive în bani cu ajutorul unităților monetare nu trebuie să ducă la concluzia că noțiunea de cheltuială de producție este sinonimă cu noțiunea de dare de bani, de plată. Plățile constituie în toate cazurile cheltuieli dar numai în sens financiar, în sensul dării de bani.

Factorul determinant care hotărăște dacă o cheltuială financiară constituie sau nu cost este consumul, adică legătura nemijlocită cu producția. Astfel, o psrte dintre plățile efectuate de o întreprindere (apă, canal, salubritate, cheltuieli pentru reclamă, contravaloarea abonamentelor) reprezintă echivalentul unor consumuri sau servicii efectuate în favoarea procesului de producție și se cuprind în costul producției.

Alte plăți cum ar fi de exemplu achitarea facturii furnizorilor pentru materiale nu constituie costuri de producție în momentul efectuării lor. Numai consumul materialelor respective în procesul de producție devine cost.”
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.