Cuvant inainte la Cartea Arhimandritului Sofronie despre temeiurile nevointei Ortodoxe

1x punct

categorie: Religie

nota: 9.01

nivel: Facultate

Ceea ce ne aduce la întrebarea: Care este această împlinire a nevoinței? Ce este esențial un călugăr?Cuviosul Avva Siluan zice: “Călugărul este un rugător pentru lumea întreagă; și în aceasta stă lucrarea sa de căpătâi …Și de aceea, nici păstorii Bisericii, nici călugării nu trebuie să se grijească de lucruri lumești, ci să urmeze Maicii Domnului, Carea, în biserică, în Sfintele Sfint[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Cuvant inainte la Cartea Arhimandritului Sofronie despre temeiurile nevointei Ortodoxe

Ceea ce ne aduce la întrebarea: Care este această împlinire a nevoinței? Ce este esențial un călugăr?Cuviosul Avva Siluan zice: “Călugărul este un rugător pentru lumea întreagă; și în aceasta stă lucrarea sa de căpătâi …Și de aceea, nici păstorii Bisericii, nici călugării nu trebuie să se grijească de lucruri lumești, ci să urmeze Maicii Domnului, Carea, în biserică, în Sfintele Sfintelor, zi și noapte se învăța întru legea Domnului și petrecea în rugăciune pentru lume”. Toată lipsa, toată lepădarea, toată nevoința călugărească, dacă nu duce către această stare a rugăciunii, devine lipsită de sens.

Dar ce este un “rugător pentru lumea întreagă”? Ce este acea rugăciune pentru lumea întreagă, atât de iubită Cuviosului Siluan?În cartea Facerii ne este dezvăluit gândul cel dintâi al lui Dumnezeu pentru Om. Dumnezeu, Care a înfăptuit și cerurile, și pământul, și tot ce este, printr-un singur cuvânt – “Să fie…” – când ajunge la om altfel purcede: Se oprește, cum ar fi, și se sfătuiește “sfatul cel mai înainte de veci”: “Să facem om după chipul Nostru și după asemănare…” (Facerea 1, 28) – și a făcut pe Adam. Și Adam era unul, stând înaintea Feței Dumnezeului său, purtând în trupul său toată omenirea ce avea să fie.

Dar Dumnezeu, în al cărui Chip l-a făcut pe om, nu este o Persoană singură (“…chipul Nostru…”); și găsește că: “nu este bine a fi omul singur; să-i facem ajutor…” (Facerea 2, 19), și în cele din urmă, din trupul său, o scoate și pe Eva, prin care avem să ne naștem toți cei ce am umplut pământul în cursul istoriei.

Și totuși: “Să facem om…” – nu “oameni”, nu “omenire”, ci “om”. Deci toată această omenire, toți acești oameni, bărbați și femei (ca să nu mai vorbim de “mase”, de “gloate” și alte asemena lor, concepte care nicidecum nu-și au locul în viața adevărată a rugăciunii), fie ei “ca nisipul mării și ca iarba pământului” în număr, și “ca stelele cerului” – toți aceștia, suntem un om, în chipul Dumnezeului nostru, Care în trei persoane este un Dumnezeu; aceasta, totuși, nu se va putea plini decât atunci când se va desăvârși în noi, în cele din urmă, în veșnicie, acea asemănare la care nu vom putea ajunge până nu se va naște și mântui cel din urmă ce mai are a se naște din femeie (cf. Ev. 11, 40).

Această asemănare, însă, trebuie desăvârșită mai întâi la nivel personal, sau cum îi plăcea Părintelui Sofronie să întărească, ipostatic, asemănându-ne, fiecare dintre noi, cu Persoana, cu ipostasul Hristos –Omul; și în aceasta și stă lucrarea, nevoința mântuirii fiecăruia. Iar asemănarea, după cuvântul lui Hristos: “Fiți desăvârșiți, precum și Tatăl vostru Cel din Ceruri, desăvârșit este” (Mt. 5, 48) trebuie dusă la desăvârșire, la “măsura vârstei plinirii lui Hristos” (Ef. 4, 13). Această măsură, Părintele o vedea în rugăciunea din Ghețimani, rugăciune la care mult cugeta, și pe care mult o pomenea, îndeosebi în ultima vreme a vieții sale pe pământ.

Cuprinsul acestei rugăciuni mântuitoare nu ne este dezvăluit în Sfintele Evanghelii; numai Sfântul Luca pomenește ceva din cele ce au urmat rugăminții “să treacă paharul acesta”; dar știm că, în acea rugăciune, Hristos-Omul se ruga pentru păcatele, pentru pierzania, pentru iadul cel veșnic al fiecărui suflet ce se născuse, sau ce avea să se nască din Adam, ca pentru Sine Însuși. În acea Rugăciune, Hristos-Omul, părăsit de toți, singur, era Unul, stând înaintea Feței Dumnezeului Său, purtând în Duhul Său toată omenirea ce fusese de la primul Adam, și ce avea să fie, până la cel din urmă ce are încă a se naște din femeie.

Căci “făcutu’s-a Omul, Adam cel dintâi, întru suflet viu, iar Adam cel de pre urmă, Duh făcător de viață” (1 Cor. 15, 45).
Aceasta este “rugăciunea pentru lumea întreagă”, sau, iarăși, cum îi plăcea Părintelui Sofronie să spună – pentru “întreg Adamul”; rugăciune în care omul își atinge culmea asemănării sale cu Hristos-Omul; unde trece de la nivelul de “individ” la cel de persoană, de ipostas; adică, unde, și el devine un Adam, purtând în sinea sa, în rugăciune, întreaga omenire – întreg Adamul, rugăciune pe care Părintele Sofronie, în ultimele sale zile, o numise “Rugăciunea Ipostatică”.

Dar mântuirea omului nu se sfârșește la asemănarea cu Hristos-Omul, fiindcă Hristos, în același timp, este Însuși Dumnezeu; iar omul, în măsura asemănării sale cu acel Om, cu Dumnezeu se aseamănă. Și aceasta nu ar trebui să fie de mirare, deoarece, atunci când Dumnezeu hotăra “să facem om după chipul Nostru, și după asemănare”, El nu era întrupat în alt chip, ci se afla în starea Sa dumnezeiască, cea de mai înainte de veci.

De aceea, Biserica Ortodoxă și înțelege mântuirea ca fiind nimic mai puțin sau mai prejos decât îndumnezeirea omului; și Ea singură are înțelegerea adâncului acestei “taine…ascunse din veci întru Dumnezeu” (Ef. 3, 9), și, smerita îndrăznire a o crede.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Religie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.