Curtea constitutionala

7x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Curtea constitutionala
În concluzie, se consideră că cea mai pertinentă soluție este încredințarea controlului constituționalității legilor unei autorități competente, specializate, unei Curți Constituționale, situată în afara sistemului jurisdicțional ordinar și independentă de acesta si de puterile publice.

II. Reglementarea juridică
Reglementarea u[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Curtea constitutionala

Referat despre Curtea constitutionala
În concluzie, se consideră că cea mai pertinentă soluție este încredințarea controlului constituționalității legilor unei autorități competente, specializate, unei Curți Constituționale, situată în afara sistemului jurisdicțional ordinar și independentă de acesta si de puterile publice.

II. Reglementarea juridică
Reglementarea unei instituții politice sau autorități publice care reprezintă garantul Constituției este realizată in primă instanță în Constituția României.

Curtea Constituțională a României este reglementată prin art. 142-147 din Constituție.Acestea se referă la: denumire, competență, mandat, modalitățile de desemnare a judecătorilor și președintelui, condițiile pentru ocuparea funcției de judecător, incompatibilitățile, independența și inamovibilitatea, competența și deciziile.

De asemenea, Curtea Constituțională este preyentă și în alte articole ale Constituției, precum art.72 privind promulgarea legii, art.82 privind validarea mandatului și depunerea jurământului de către șeful statului și art.95 privind suspendarea din funcție a șefului statului.
Tot în baza Cnstituției s-au adoptat o serie de legi organice, Legea nr.47 din 18 mai 1992, remodificată prin Legea nr.232/2004 ce reglementează organizarea și funcționarea Curții Constituționale în detalii.

Pentru aplicarea Constituției și a legilor sale oragnice, Curtea Constituțională și-a adoptat “Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale” . Acesta prevede regulile din Constituție și Legea nr.47/1992, dar stabilește și alte reglementări inferioare din punct de vedere juridic.

Regulamentul este alcatuit din șase capitole si cuprinde: plenul și președintele Curții Constituționale, funcționarea Curții, registrele Curții, acitivitatea premergătoare ședințelor de dezbateri, acitivitatea ulterioară încheierii dezbaterilor,secretariatul Curții, răspunderea disciplinară, dispoziții finale și tranzitorii.

Alte legi care conțin unele reglementări privitoare la Curtea Constituțională sunt: Legea nr.69/1992, modificată prin Ordonanța de urgența nr.129 din 30 iunie 2000, pentru alegerea Președintelui României; Legea nr.92/1992, modificată prin Legea nr.142 din 24 iulie 1997, pentru oraganizarea judecătorească.Prin aceste legi se detaliază dispozițiile constituționale privind competența Curții.”Atribuția Curții Constituționale de a de pronunța asupra constituționalității legilor este incompatibilă cu ideea subordonării Curții, cât privește organizarea și funcționarea ei, față de o lege ordinară sau chiar organică, alta decât propria-i lege” .

III. Autoritatea Competentă
1. Scurt istoric a Curții Constituționale în România
Curtea Constituțională reprezintă o noutate in sistemul juridic românesc, fiind introdusă prin Constituția din anul 1991. Crearea acestei instituții este in strânsă legătură cu procesul de elaborare a Constituțtiei din 1991.

Elaborarea acestei Constituții a fost înscrisă in chiar actele programatice ale Frontului Salvării Naționale din decembrie 1989.
Prin decretul-lege nr.92 din 14 martie 1990, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, care preluase rolul și funcțiile Consiliului Frontului Salvării Naționale, a organizat alegerea Parlamentului și a Președintelui României.Prin acest decret-lege se stabilea că cele 2 camere parlamentare, reunite formau Adunarea Constituantă, având misiunea de a elabora noua Constituție, într-un termen de 9 luni, dar nu mai târziu de 18 luni, termen care , dacă era depășit avea ca efect autodizolvarea adunărilor și efectuarea de noi alegeri.

Adunarea Constituantă s-a constituit în urma alegerilor democratice din 20 mai 1990 și a urmat demersurile pentru constituirea unei comisii de redactare a proiectului Constituției României( Hotărârea Adunării Constituante nr.2 din 11 iulie 1990, privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de redactare a proiectului Constituției României, Monitorul Oficial nr.30 din iulie 1990). Această Comisie era formată din 12 deputați, 11 senatori și 5 specialiști, desemnați în dezbaterile Comisiei și Parlament prin termenul de “experți”.

Comisia elaborată pentru redactarea proiectului Constituției României a fost una parlamentară, specială, subordonată numai Adunării Constituante.Această subordonare era una pur organizatorică și de procedură, comisia având o libertate totală în identificarea, alegerea și bineînțeles motivarea soluțiilor constituționale, în stabilirea de contacte cu personalități politice, culturale, juridice, atât din țară, cât și din străinătate.

Elaborarea Constituției a fost rezultatul participării specialișilor, deputaților, senatorilor, dar și cetățenilor, iar sfera participanților a cuprins și personalități politice și științifice din străinătate.
Procedurile de dezbatere și discuțiile din Adunarea Constituantă s-au caracterizat printr-o reală transparență, fiind transmisă în direct de televiziune și radio.

Comisia a prezentat principiile și structura pe capitole a proiectului de Constituție, propunând ca Titlul IV să fie consacrat Consiliului Constituțional(se observă influnța franceză). Adunarea Constituantă a aprobat cu 300 de voturi pentru, propunerea ca Titlul IV să fie renumit ”Curtea Constituțională”.

După dezbaterea și aprobarea Tezelor în Adunarea Constituantă între 13 februarie – 21 iunie 1991, Comisia a început elaborarea proiectului de Constituție. Proiectul fiind difuzat parlamentarilor, aceștia au formulat amendamente pe care le-au depus la Comisia pentru proiectul de Constituție. Dezbaterea proiectului de Constituție, în Adunarea Constituantă a început pe 10 septembrie 1991.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.