Creditate bancara

7x puncte

categorie: Finante-banci

nota: 10.00

nivel: Facultate

Art. 1. - Prezentele norme se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit straine, autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare imprumutatori, si reglementeaza conditiile de acordare, garantare si derulare a creditelor de consum. Art. 2. - (1) Creditul de consum reprezinta creditul acordat persoanelor fizice in vederea[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Creditate bancara

Art. 1. - Prezentele norme se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit straine, autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare imprumutatori, si reglementeaza conditiile de acordare, garantare si derulare a creditelor de consum. Art. 2. - (1) Creditul de consum reprezinta creditul acordat persoanelor fizice in vederea satisfacerii nevoilor personale, ale familiei sau ale gospodariei acestora sau a achizitionarii de bunuri.

(2) Nu sunt considerate credite de consum creditele destinate sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa.
Art. 3. - Acordarea, garantarea si derularea creditelor de consum se realizeaza de imprumutatori pe baza unor norme interne de creditare aprobate de consiliul de administratie, in cazul institutiilor de credit persoane juridice romane, si, respectiv, de organele statutare, in cazul sucursalelor institutiilor de credit straine.

Art. 4. - In cadrul normelor interne de creditare, pentru fiecare tip de credit din categoria creditelor de consum, se reglementeaza cel putin urmatoarele elemente:
a) organizarea activitatii de acordare, garantare si derulare a respectivului tip de credit;
b) clauzele obligatorii ale contractului de credit;
c) documentatia care sta la baza contractului de credit. In acest sens imprumutatorii trebuie sa intocmeasca modele ale contractului de credit, ale declaratiilor prevazute la art. 6 si, daca este cazul, ale contractelor de garantie;

d) competentele de aprobare a creditelor, in functie de valoarea acestora. In acest scop fiecare imprumutator trebuie sa stabileasca valoarea de la care un credit este considerat credit de valoare mare;
e) indicatorii pe baza carora se evalueaza bonitatea solicitantilor de credite de consum si modul de calcul al acestor indicatori.
Art. 5. - Creditele de consum sunt acordate pe baza unui contract de credit ale carui clauze vor fi stabilite prin normele interne ale imprumutatorilor, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
Art. 6. - Documentatia care sta la baza contractului de credit de consum trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

a) documente care atesta capacitatea persoanelor in cauza de a dispune de venituri certe cu caracter permanent, precum adeverinta de salariu, declaratie de venit;
b) declaratie pe propria raspundere privind valoarea angajamentelor de plata ale solicitantului si ale familiei acestuia si in mod special a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadenta. Imprumutatorii pot solicita copii de pe documentele care atesta gradul de indatorare a solicitantului si a membrilor familiei sale;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.