Creativitate

5x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.08

nivel: Facultate

Referat despre Creativitate
FuncTiile creativităTii determină structura tridimensională a acesteia, reflectând cerinTele funcTionale la nivel de produs, proces, personalitate si pressing social.

a) FuncTia psihologică a creativităTii determină modul de realizare a procesului creator angajând toate resursele existente la nivelul sistemului psihic uman, cu unele accente evident[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Creativitate

Referat despre Creativitate
FuncTiile creativităTii determină structura tridimensională a acesteia, reflectând cerinTele funcTionale la nivel de produs, proces, personalitate si pressing social.

a) FuncTia psihologică a creativităTii determină modul de realizare a procesului creator angajând toate resursele existente la nivelul sistemului psihic uman, cu unele accente evidente care vizează: inteligenTa în calitate de aptitudine generală, care asigură
premiza sesizării, rezolvării, inventării de probleme si de situaTii-problemă; gândirea, în calitate de produs de cunoastere logică, proiectată multifazic, pe baza unităTii informaTional - operaTionale realizabilă în sens convergent, divergent; imaginaTia - în calitate de proces de cunoastere logică, specializat în (re)producerea noului prin
(re)combinarea informaTiilor dobândite anterior, aptitudinile speciale, în calitate de „vectori” ai acTiunii eficiente, reglatori în anumite domenii de activitate; atitudinile (afective, motivaTionale, caracteriale), în calitate de „vectori” ai acTiunii eficiente, reglatori în anumite domenii de activitate; atitudinile (afective, motivaTionale, caracteriale), în calitate de „vectori” ai acTiunii eficiente, autoreglatori în orice domeniu de activitate. Privite din perspectiva funcTionalităTii lor creative, toate elementele sistemului psihic uman pot evolua ca însusiri generale ale personalităTii creatoare implicate de-a lungul întregului proces creator.

b) FuncTia socială a creativităTii determină modul de realizare a produsului creator stimulând si dirijând acele comportamente ale personalităTii semnificative din perspectiva perfecTionării raportului cognitiv, afectiv, motivaTional asumat faTă de realitatea economică politică, culturală. FuncTia socială a creativităTii urmăreste si efectele optimizante ale acestuia.

c) FuncTia pedagogică a creativităTii determină modul de comportare a
personalităTii creatoare, angajată în proiectarea unor acTiuni educaTionale-didactice realizabile în condiTii de transformare continuă a raporturilor subiect-obiect. DefiniTia conceptului de creativitate pedagogică presupune valorificarea deplină a componentelor
structural-funcTionale, analizate anterior, interpretabile si realizabile în sens prioritar formativ. Structura creativităTii pedagogice evidenTiază anumite caracteristici specifice, dezvoltate la nivelul: produsului creator, procesului creator, personalităTii creatoare.

Vom prezenta doar succint factorii implicaTi în procesul creativităTii.
Factorii aptitudinali includ: aptitudinile speciale, nivelul gândirii si inteligenTei. Factorii nonintelectuali pot fi explicaTi prin factori motivaTionali, aptitudinali, temperamentali si caracteriali. MotivaTia (mobilurile si stimulii) pot fi un imbold de dinamizare a creativităTii.
Factorii temperamentali si caracteriali au o influenTă deosebită în dezvoltarea creativităTii. PredispoziTiile si capacităTile nu sunt suficiente pentru ca cineva să devină inventator sau creator de artă. Pentru aceasta este nevoie să existe o motivaTie, o dorinTă, o aspiraTie creatoare. AdevăraTii creatori devin animaTi de sentimente trainice, chiar de veritabile pasiuni care le domină preocupările, aspiraTiile de fiecare zi succesele cauzându-le emoTii puternice intensificând obsesiile lor creatoare. Pentru a crea se cere o voinTă fermă, perseverenTă, depunerea îndelungatelor eforturi.

Creativitatea ca trăsătură general-umană poate să se manifeste în decursul vieTii personalităTii în mod spontan, întâmplător. Se are în vedere că este posibil contactul, „întâlnirea” spontană a personalităTii cu obiectul si acTiunea social – adecvată ei sau corespunzătoare tipului specific de dispoziTie creativă. Însă acest contact poate sau nu poate avea loc. Factorii dezvoltării psihice pot fi externi si interni. In prima etapă (iniTiata de cercetările lui Terman si ale colaboratorilor săi) creativitatea era redusă, in esenTă, la un singur factor - inteligenTa, iar depistarea talentelor creatoare, se făcea cu ajutorul testelor de diagnosticare a inteligenTei. Cea de-a doua etapă este cea deschisă de cercetările lui J.P.Guilford asupra factorilor intelectuali ai creativităTii , iar cea de-a treia marchează
o lărgire a ariei investigaTiilor, o extindere a lor si asupra factorilor non-intelectuali ai personalităTii (Bejat, M., 1973)
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.