Controlul fiscal

2x puncte

categorie: Finante-banci

nota: 9.26

nivel: Liceu

Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat intotdeauna un sistem de control ale carui principale obiective au vizat, in cele mai multe cazuri, activitatea de urmarire si de realizare a obligatiilor financiare ale cetatenilor fata de institutiile sale.
........................................

Directia Generala a Controlului Financiar de stat

Aceast[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Controlul fiscal

Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat intotdeauna un sistem de control ale carui principale obiective au vizat, in cele mai multe cazuri, activitatea de urmarire si de realizare a obligatiilor financiare ale cetatenilor fata de institutiile sale.
........................................

Directia Generala a Controlului Financiar de stat

Aceasta are urmatoarele atributii:

- controleaza administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuielile de functionare si intretinere a organelor centrale si locale ale administratiei de stat si a altor unitati finantate de la buget;
- controleaza utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general, subventionarea unor activitati si produse si pentru alte destinatii prevazute de lege;
- verifica folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea reglementarilor financiar contabile in activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat;
- verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele prevazute de lege si de actele de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti economici , urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
- indeplineste si alte atributii de control stabilite, potrivit legii.

Ministerul Finantelor Publice, in baza constatarilor rezultate din controlul efectuat de catre organele sale specializate, are dreptul sa dispuna:

- luarea de masuri in vederea inlaturarii si prevenirii neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila a administratiei centrale si locale, precum si a regiilor autonome;
- corectarea si completarea bilanturilor contabile si varsarea la buget a impozitelor si altor venituri legale datorate statului;
- aplicarea de masuri pentru respectarea prevederilor legale in domeniul preturilor si tarifelor; ulterior, prin infiintarea Oficiului concurentei, s-au restrans atributiile in acest domeniu;
- suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor financiar-contabile si fiscale.
Potrivit legii, la cererea organelor de control financiar, conducerile si salariatii administratiei , institutiilor de stat si agentilor economici supusi controlului au obligatia:
- sa puna la dispozitie registrele si corespondenta, actele, piesele justificative, darile de seama, bilanturile contabile si alte documente necesare controlului;
- sa prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau le au in pastrare, care, potrivit legii, intra sub incidenta controlului;
- sa dea informatii si explicatii verbale si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
- sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;
- sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului sis a-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.

2. Garda Financiara

In mare, actualele atributii legale ale Garzii Financiare sunt aceleasi cu cele indeplinite in perioada interbelica, respectiv exercita controlul operativ si inopinat in legatura cu:

- aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale, urmarind impiedicarea oricarei sustrageri sau eschivari de la plata impozitelor si taxelor;
- respectarea normelor de comert, urmarind sa impiedice activitatile de contrabanda si procedeele interzise de lege.

III. EXERCITAREA CONTROLULUI FISCAL

A. Controlul formal se exercita asupra tuturor declaratiilor contribuabililor, imediat dupa receptionarea acestora de catre serviciile insarcinate cu incasarea impozitelor si taxelor datorate. Controlul formal consta in examinarea, din punct de vedere al formei, a tuturor elementelor inscrise in declaratii, pentru a se permite in special exploatarea ulterioara a acestor documente.

B. Controlul documentar este activitatea ce consta in examinarea datelor inscrise in declaratiile de impunere, comparativ cu cele din situatia fiscala a contribuabilului. Din definitie rezulta ca aceasta forma este un control ulterior care nu se desfasoara extern, la sediul contribuabilului, ci la locul de depunere a declaratiilor.

Principalele obiective ale controlului documentar sunt:

- depistarea contribuabililor care nu au depus declaratiile de impunere, a celor rau platnici sau a evazionistilor;
- depistarea declaratiilor eronate sau incomplete;
- selectarea dosarelor pentru controlul extern.

C. Controlul extern este activitatea care se desfasoara la sediul contribuabilului, ulterior depunerii de catre acesta a declaratiei de impunere, in vederea sabilirii realitatii in legatura cu unele abateri rezultate din verificarea preliminara a acesteia si a altor documente aflate la dosar.

Sursele de informare ale controlului extern sunt formate din ansamblul documentelor contabile, atat ale contribuabilului controlat, cat si ale altor unitati economice partenere.

Principalele obiective ale controlului extern sunt:

- verificarea contabilitatii contribuabilului;
- confruntarea elementelor inregistrate in contabilitate cu realitatile faptice constatate pe teren;
- stabilirea abaterilor, si in functie de acestea, a masurilor de intrare in legalitate.

In incheiere putem spune ca obligatiile fiscale cuprind:

- obligatia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor datorate, inclusiv taxele si contributiile la fondurile speciale;
- obligatia de declarare, de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legale a impozitelor;
- obligatia de calculare, de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legale a impozitelor, taxelor si contributiilor la fondurile speciale;
- obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele realizate prin stopaj la sursa;
- orice alte obligatii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, in aplicarea si executarea legilor fiscale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.